Unique RV-P

Unique RV-P regulacioni ventil je dizajniran da bezbedno i efikasno kontroliše ili reguliše precizne tokove u mlekarskoj industriji, industriji hrane i pića i biofarmaceutskoj industriji.

unique rv-p regulating valve left side 640x360

Izuzetno precizna regulacija protoka ventila

Alfa Laval nudi dva regulaciona ventila: Unique RV-P i aseptičnu verziju Unique RV-P Aseptic. Ovi normalno otvoreni  ili normalno zatvoreni regulacioni ventili obezbeđuju veoma preciznu kontrolu pritiska, protoka, temperature i nivoa tečnosti u rezervoarima i sistemima čeličnih cevi.

Napredni higijenski dizajn ventila

Jedinstveni RV-P ventili su idealni za primenu kod sanitarnih procesa velikih zapremina koje zahtevaju preciznu kontrolu. Sa telom ventila sa samopražnjenjem, ovi ventili su ovlašćeni da nose simbol 3-A. Posebno pogodni za aseptične primene koje zahtevaju SIP (Sterilizacija na mestu), Unique RV-P ventili su opremljeni PTFE membranama koje sprečavaju kontaminaciju od mikroorganizama i čestica van zone proizvoda.

Ekstremna preciznost ventila

Unique RV-P ima elektro-pneumatski aktuator sa integrisanim IP pretvaračem i integrisanim pozicionerom, koji doprinose većoj operativnoj tačnosti i pouzdanosti. Pozicioneri za Unique RV-P ventile imaju IP66 sertifikat za zaštitu od vode i prašine.

Regulacioni ventili sa jedinstvenom SSV modularnošću

Regulacioni ventili sa pneumatskim aktiviranjem iz Alfa Laval-a su izgrađeni na istoj Unique SSV platformi i stoga su modularni sa Alfa Laval asortimanom ventila sa jednim sedištem. Unique RV-ST je idealan za standardne regulacione zadatke kao što su doziranje, mešanje, vaganje i punjenje.

Ako se regulatorni zahtevi povećavaju, onda je Unique RV-P optimalan izbor. Sa visoko preciznim aktuatorom i pozicionerom idealan je za regulaciju u primenama gde je potrebna najveća preciznost. Na osnovu modularnih komponenti  mogu se izabrati različite konfiguracije čepa kako bi se zadovoljili specifični Kv zahtevi. Donji zaptivni element je pričvršćen i može se zameniti tako da odgovara fleksibilnim Kv vrednostima.

Za više informacija pogledajte Dokumentaciju.

Aseptična verzija

Aseptična verzija Alfa Laval Unique RV-P naziva se Unique RV-P Aseptic. Ovo je elektro-pneumatski modulacioni ventil koji ima IP pretvarač kao integrisani deo aktuatora. Dostupan sa nizom dizajna čepa sa različitim Kv vrednostima, obezbeđujući različite kapacitete.

Isporučuje se sa aseptičnom dijafragmom koja obezbeđuje hermetičko zaptivanje od prodora iz atmosfere, obezbeđujući potpunu zaštitu od dejstva mikroorganizama tokom obrade. Ovaj dizajn omogućava aseptičku kontrolu pritiska, protoka, temperature u aseptičnim sistemima i kontrolu nivoa tečnosti u aseptičnim rezervoarima.

Kao i svi Alfa Laval ventili, Unique RV-P Aseptic je konstruisan sa nekoliko pokretnih delova smeštenih u aktuatoru za dodatnu zaštitu od habanja. Njegov kompaktni higijenski dizajn doprinosi smanjenju potrebe za održavanjem i čini rastavljanje, ako je potrebno, brzim i lakim. Osim toga, nema labavih opruga koje bi predstavljale bilo kakav bezbednosni rizik prilikom otvaranja ventila. Dijafragma je potpuno modularna sa dobro dokazanim dijafragmama iz Unique SSV Aseptic portfelja.

Niski zahtevi za održavanje

Kao i svi Alfa Laval ventili, Unique RV-P je konstruisan sa nekoliko pokretnih delova smeštenih u aktuatoru za dodatnu zaštitu od habanja. Budući da je modularan sa Unique SSV asortimanom, moguće je optimizovati rutine održavanja i zalihe rezervnih delova u fabrici. Njegov kompaktni higijenski dizajn doprinosi smanjenju potrebe za održavanjem i čini rastavljanje, ako je potrebno, brzim i lakim. Osim toga, nema labavih opruga koje bi predstavljale bilo kakav bezbednosni rizik prilikom otvaranja ventila.

Usaglašenost sa većinom higijenskih standarda

Alfa Laval Unique RV-P ventili zadovoljavaju većinu standarda koji se zahtevaju u industriji mleka, hrane i pića, i industriji proizvoda za ličnu negu. Za više informacija pogledajte Dokumentaciju.

Prednosti proizvoda

  • Veoma precizna kontrola pritiska, protoka, temperature i nivoa tečnosti
  • Napredni higijenski dizajn ventila
  • Ekstremna preciznost ventila

Kako radi

Konstrukcija

Unique RV-P ventil se sastoji od tela ventila bez zaptivke, konusnog regulacionog čepa, semering zaptivke, poklopca i aktuatora. Aktuator sa poklopcem se postavlja na telo ventila pomoću steznog prstena.
Standardni ventil se isporučuje sa standardnim normalno otvorenim (NO) aktuatorom. Na zahtev, može se isporučiti i sa normalno zatvorenim (NC) aktuatorom.

Princip rada

Alfa Laval Unque RV-P ventili imaju elektro-pneumatski aktuator sa integrisanim IP pretvaračem, koji obezbeđuje tačnu i pouzdanu konverziju električnih signala iz kontrolora direktno u pneumatske signale. Sa tehnologijom beskontaktnog magnetnog senzora aktuator i pozicioner su neosetljivi na vibracije i udare pritiska.

Pneumatski signali se prenose na integrisani pozicioner, koji radi na principu ravnoteže sila. Ovo obezbeđuje da je položaj klipa aktuatora direktno proporcionalan ulaznom signalu. Opseg signala i nulta tačka se mogu podesiti pojedinačno.

Promenom standardne merne opruge, aktuator se takođe može koristiti za rad sa podeljenim opsegom.

Unique RV P IM

Opcije

  • Pribor u skladu sa zahtevanim standardom
  • Aseptična verzija zasnovana na jedinstvenom SSV aseptičnom sistemu dijafragme
  • Završna obrada spoljašnje površine Ra ≤ 0,8 mm
  • 3A (sanitarni standard) označavanje na zahtev
  • Semering NBR ili FPM
single seat valves 640x360
.

Deset saveta - ventili

Evo nekoliko saveta i video servisa koji pokazuju kako održavate svoje higijenske ventile u vrhunskom stanju

Logika prehrane

Alfa Lavalova higijenska oprema kombinuje visoke performanse sa blagim rukovanjem kako bi sačuvala osetljive sastojke. Praćenje trendova u prehrambenoj industriji i rješavanje četiri ključna izazova; snabdijevanje potrošača prehrambenim proizvodima po konkurentnoj cijeni, dobivanje najviše iz sirovina, smanjenje otpada i emisija, te isporuka sigurnih i higijenskih prehrambenih proizvoda.

food logic 640x360

Katalog proizvoda higijenskske opreme Alfa Laval

Najnovija online verzija "Na dohvat ruke". Katalog proizvoda higijenske opreme Alfa Laval - Na dohvat ruke uključuje letke proizvoda, krive efikasnosti, veze do animacija, brošura i cenovnika za naručivanje.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

Ventili i automatizacija

Tehnički članci (eng)

.

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više