Biotehnologija

Proizvodnja kompleksnih lekova na bazi proteina je važan sektor biofarmaceutske industrije koji jako brzo raste. Proizvodnja virusnih vakcina, monoklonalnih antitela, glikoproteina, terapeutika i ostalih lekova zahteva namenski izgrađene sisteme za postepenu ali efikasnu fermentaciju, kolekciju i prečišćavanje. Uspešna proizvodnja zahteva higijensku opremu koja nežno rukuje ćelijama, eliminiše rizik od kontaminacije i maksimizira prinos.

Biotechnology with pipette and beaker

Osluškujući biotehnološku proizvodnju

Biofarmaceutske kompanije se suočavaju sa izazovima koji obuhvataju evoluirajuću regulativu i zahteve za konstantnim inovacijama i maksimiziranjem prinosa. Kompanija Alfa Laval pomaže u prevazilaženju tih izazova znanjem o najsavremenijim biotehnološkim procesima i opremom koja nudi higijensku preradu, nisku cenu i minimalne rizike kontaminacije. Uz to što se lako adaptira na probni obim proizvodnje kao i na veliku komercijalnu proizvodnju, naša oprema, nudi bezbednu, neprekidnu i ekonomičnu proizvodnju i doprinosi višim proizvodnim prinosima.

Zašto izabrati Alfa Laval?

  • Kompletan asortiman proizvodne opreme za pažljivo tretiranje koja se lako prilagođava na sisteme od probnih jedinica do proizvodnih postrojenja punog kapaciteta
  • Higijenska i pouzdana oprema za proizvodnju usklađenu sa cGMP, podržana inženjerskim iskustvom, praktičnim znanjem, prilagođenom instalacijom, potpunom podrškom pri proveri rada i sveobuhvatnom dokumentacijom
  • Potpuno izolovana, laka za održavanje i laka za sterilisanje, oprema za higijenske procese kulture ćelija

Brošura: Opremljena za uspeh

Brošura: Zdravo ubrizgavanje za vaše poslovanje

360° Servisni Portfolio

Alfa Lavalova higijenska oprema je podržana od strane Alfa Laval 360 ° servisnog portfelja za proširenje performansi

Kontaktirajte nas

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više