Alfa Laval - Kuglični ventili

Kuglični ventili

Naši kuglični ventili su konstruisani sa kućištem za puni protok, što omogućuje prolazak proizvoda kroz ventil bez ograničenja i uz minimalan pad pritiska. Osnovni dizajn dozvoljava čišćenje i izvlačenje proizvoda pomoću sistema za kracovanje, i idealni su za upotrebu sa viskoznim tečnostima i tečnostima koje sadrže čvrste ili polučvrste čestice. Alfa Laval kuglični ventili za higijensku upotrebu nose oznake Alfa Laval SBV i Alfa Laval Tri-Clover®.

Alfa Laval 球阀-Alfa Laval Ball Valve