CPM

CPM ventili održavaju ujednačen ulazni ili izlazni pritisak u higijenskim procesnim linijama u industriji mleka, hrane i pića. Ovi regulacioni ventili obezbeđuju preciznu kontrolu pritiska, bezbedne i pouzdane performanse i odličnu mogućnost čišćenja.

cpm 2 regulating valve front 640x360

Bezbedna, efikasna kontrola pritiska

Alfa Laval ventili za modulaciju konstantnog pritiska (CPM) su pneumatski regulacioni ventili koji održavaju konstantan ulazni ili izlazni pritisak u higijenskim procesnim linijama. Zahvaljujući dijafragmi sa brzim odzivom, ovi kompaktni ventili odmah reaguju na svaku promenu pritiska proizvoda, podešavajući položaj kako bi zadržali pritisak na unapred podešenim vrednostima.

Odlično čišćenje ventila

CPM ventili imaju dizajn sa samopražnjenjem i telo ventila u obliku posude bez pukotina sa zavarenim sedištem ventila kako bi se omogućilo temeljno čišćenje, čime se eliminišu potencijalna nedostupna područja. Jedinstvena dijafragma sa PTFE-om na donjoj membrani takođe doprinosi odličnom čišćenju.

Opseg ventila konstantnog pritiska

Alfa Laval nudi tri tipa CPM ventila. Modularni dizajn omogućava upotrebu različitih veličina čepova i različite brzine protoka između 0,5 i 110 m3/h pružaju veliku operativnu fleksibilnost.
Na zahtev, neki CPM ventili se mogu obezbediti kao ventili sa ATEX odobrenjem (grupa 2, kategorija 3 D&Gprimene) za upotrebu u potencijalno eksplozivnim oblastima.

Za više informacija pogledajte Kako funkcioniše i Dokumentaciju.

Usaglašenost sa većinom higijenskih standarda

Alfa Laval CPM ventili ispunjavaju većinu standarda koji se zahtevaju u industriji mleka, hrane i pića, kao iu industriji proizvoda za ličnu negu. Za više informacija pogledajte Dokumentaciju.

Aseptična verzija

Dizajniran da održava konstantan pritisak na ulazu ili izlazu ventila, koristeći različite veličine čepova i različite Kv vrednosti.

Dijafragma u ventilu mu omogućava da u aseptičnim uslovima efikasno reaguje na sve promene pritiska proizvoda pomeranjem položaja u odnosu na konstantan pritisak vazduha.

CPM ventil se često koristi uzvodno od mašina za aseptično punjenje i flaširanje.

Prednosti proizvoda

  • Bezbedna, efikasna kontrola pritiska
  • Dizajn sa samo-pražnjenjem
  • Odlično čišćenje ventila

Kako radi

Konstrukcija

Postoje dva različita tipa konstrukcije za Alfa Laval ventile za modulaciju konstantnog pritiska.

Ventili CPMI-2 i CPMO-2 se sastoje od tela ventila sa sedištem ventila, poklopca, čepa ventila sa posebnom membranom i obujmice. Dijafragma se sastoji od dve fleksibilne EPDM dijafragme ojačane pomoću 12 sektora od nerđajućeg čelika između njih. Poklopac i telo ventila su spojeni i stegnuti. Telo ventila i sedište su zavareni.

CPM-I-D60 se sastoji od CPMI-2 ventila sa dodatnim cevima.

Princip rada

CPMI-2, CPMO-2 i CPM-I-D60 ventili se kontrolišu daljinski pomoću komprimovanog vazduha. Ventili rade bez transmitera u liniji proizvoda i zahtevaju samo ventil za regulaciju pritiska za komprimovani vazduh i manometar u liniji proizvoda (videti dole).

Tamo gde je potreban modulacioni protivpritisak (tj., da bi se održao fiksni protok u i iz CPM ventila), dovod vazduha u ventil se može obezbediti preko I/P pretvarača (obično 3-15 psi) i ventila za povišenje pritiska. Pritisak proizvoda diktira odnos pritiska ventila za povišenje pritiska.

Dijafragma odmah reaguje na svaku promenu pritiska proizvoda i menja položaj tako da se održava unapred podešeni pritisak.

Ulazna strana: Ulazni ventili za modulaciju konstantnog pritiska (CPMI-2) i ventili D60 za modulaciju konstantnog pritiska (CPM-I-D60) održavaju konstantan pritisak u procesnoj liniji na ulaznoj strani ventila. CPMI-2 i CPM-I-D60 se otvaraju kada se pritisak proizvoda poveća i zatvaraju kada se pritisak proizvoda smanjuje. Oni se često postavljaju silaznom linijom od separatora i izmenjivača toplote, a mogu se koristiti i kao prelivni ventili.

Izlazna strana: Izlazni ventili za modulaciju konstantnog pritiska (CPMO-2) održavaju konstantan pritisak u procesnoj liniji na izlaznoj strani ventila. CPMO-2 se zatvara kada se pritisak proizvoda poveća i otvara kada se pritisak proizvoda smanji (pogledajte ilustraciju ispod). Često se postavlja na uzlaznoj liniji od pasterizatora, separatora i sistema za punjenje filterskih jedinica.

Opcije

  • Pribor u skladu sa zahtevanim standardom
  • Komplet ventila za regulaciju pritiska, 0-8 bara
  • Dijafragma od PTFE prekrivena EPDM ili PTFE
  • Zaptivke od NBR, FPM ili PTFE
  • Ventil za prigušivanje vazduha za podešavanje regulacione brzine za ventil CPM-2
  • Pojačivač za pritisak proizvoda koji premašuje raspoloživi vazdušni pritisak (pritisak proizvoda = 1,8 k vazdušni pritisak)
  • Verzija 3A dostupna na zahtev samo za ventile CPMI-2 i CPMO-2
CPMI 2 TD417039

Ulazni ventil za modulaciju konstantnog pritiska

CPM0 2 TD417040

Izlazni ventil za modulaciju konstantnog pritiska

CPM I D60 new

Ulazni ventil za modulaciju konstantnog pritiska D60

single seat valves 640x360
.

Deset saveta - ventili

Evo nekoliko saveta i video servisa koji pokazuju kako održavate svoje higijenske ventile u vrhunskom stanju

Logika prehrane

Alfa Lavalova higijenska oprema kombinuje visoke performanse sa blagim rukovanjem kako bi sačuvala osetljive sastojke. Praćenje trendova u prehrambenoj industriji i rješavanje četiri ključna izazova; snabdijevanje potrošača prehrambenim proizvodima po konkurentnoj cijeni, dobivanje najviše iz sirovina, smanjenje otpada i emisija, te isporuka sigurnih i higijenskih prehrambenih proizvoda.

food logic 640x360

Katalog proizvoda higijenskske opreme Alfa Laval

Najnovija online verzija "Na dohvat ruke". Katalog proizvoda higijenske opreme Alfa Laval - Na dohvat ruke uključuje letke proizvoda, krive efikasnosti, veze do animacija, brošura i cenovnika za naručivanje.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

Ventili i automatizacija

Tehnički članci (eng)

.

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više