Alfa Laval - Kontrolni/nepovratni ventili

Kontrolni/nepovratni ventili

Naši kontrolni i nepovratni ventili su veoma pouzdani ventili koji se koriste za omogućavanje jednog usmerenog protoka proizvoda kroz procesne linije. To pruža zaštitu procesne opreme na koju može uticati povratni tok i sprečava nalete pritiska i/ili gašenje sistema.

control check valves 640x360