LKB UltraPure

Ovi leptirasti ventili su higijenski ventili za uključivanje/isključivanje za namene koje obuhvataju tečnosti niskog i srednjeg viskoziteta u primenama u industriji sredstava za ličnu higijenu, biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji.

LKB Butterfly UltraPure Valve w ThinkTop V50 640x360

Sveobuhvatni asortiman leptirastih ventila

Na osnovu dobro poznate Alfa Lavalove platforme LKB ventila, naš asortiman LKB UltraPure leptirastih ventila je cenovno konkurentna alternativa ventilima sa dijagragmom. Projektovan za upotrebu u primenama velike čistoće, asortiman se sastoji od jedinica koje se lako konfigurišu i projektovane su tako da zadovolje kompletan spektar zahteva za higijenskim primenama.

Dostupan je pun opseg dimenzija (ASME BPE, DIN 11850 i ISO 2037).

Za primene u mlekarskoj, prehrambenoj i industriji osvežavajućih pića, kao i za primene pod visokim pritiskom, Alfa Laval takođe nudi tradicionalni LKB leptirasti ventil.

Higijenske performanse

 • LKB UltraPure leptirasti ventili poseduju nekoliko svojstava koja omogućuju pouzdane higijenske performanse.

  • LKB UltraPure leptirasti ventili su dostupni sa Ra < 0.5 µm, Ra < 0.4µm ili EP (SF1 i SF4) površinskim završnim slojevima koji omogućuju lako čišćenje i minimiziraju rizik od kontaminacije.
  • Ispolirani disk od nerđajućeg čelika i ležajevi pričvršćeni za kalemove diska sprečavaju abraziju između metalnih delova i omogućuju neometano pomeranje diska.
  • Prečnik kalema omogućuje naročito nizak otpor protoka, obezbeđujući pažljiv tretman proizvoda za proizvode sa niskim do srednjim viskozitetom.
  • Napredna tehnologija zaptivanja kompanije Alfa Laval omogućuje veću toplotnu stabilnsot, bolju otpornost na hemikalije i veću zateznu čvrstoću.
  Za savršeno stanje varova, ASME BPE verzija LKB UltraPure leptirastih ventila ima zavarene krajeve sa definisanim sadržajem sumpora. Produžena dužina ventila omogućuje upotrebu mašine za orbitalno zavarivanje..

Manuelna ili automatska kontrola

LKB UltraPure leptirasti ventili mogu biti dopunjeni sa:

 • Ručicom za manuelni rad, koja služi za mehaničko fiksiranje ventila u otvorenom ili zatvorenom položaju. Dostupan je čitav asortiman ručica, uključujući ručicu za fiskiranje u više položaja.
 • Vazdušnim aktuatorom za automatizovanu kontrolu u kombinaciji ili sa pokazivačkom jedinicom na ventilu ili sa Alfa Laval senzorskom i kontrolnom jedinicom na ventilu. Dostupan je izbor aktuatora.

.

Potpuna bezbrižnost zahvaljujući kompletnoj dokumentaciji za validaciju

Oprema i komponente iz Alfa Laval BioPharm asortimana se isporučuju sa Alfa Laval Q-doc, sveobuhvatnim dokumentacionim paketom koji daje potpunu transparentnost celokupnog lanca snabdevanja, od sirovina do konačne isporuke opreme. To olakšava kupovinu i procedure instalacije, kao i procedure kvalifikacije, validacije i kontrole izmena. Zasnovan na GDP-u (dobroj dokumentacionoj praksi), Alfa Laval Q-doc pokriva svaki aspekt isporuke biotehnološke i farmaceutske opreme i pruža korisnicima transparentno i dobro dokumentovano obezbeđivanje kvaliteta isporučene opreme.

Q-doc paket za LKB UltraPure leptiraste ventile obuhvata priručnike za upotrebu opreme, testove performansi, procedure provere kvaliteta i izrade, sertifikate o kvalitetu materijala, mogućnost praćenja delova koji dolaze u kontakt sa proizvodom i neophodne informacije o delovima i servisiranju. Ova posvećenost detaljima maksimizira korisno vreme rada i minimizira rizik.

Za više informacija o higijenskom dizajnu i dokumentaciji, molimo posetite naš BioPharm Portal

Prednosti proizvoda

 • Higienske performanse
 • Konkurentni 
 • Primene visoke čistoće

 

Kako radi

Konstrukcija

Ventil se sastoji od dve polovine kućišta ventila, diska ventila, ležajeva za kalem i zaptivnog prstena. Ventil se montira pomoću vijaka i matica.

Princip rada

Asortiman standardnih Tri-Clover LKB UltraPure leptirastih ventila je projektovan za automatski ili manuelni rad.

Automatski rad

Automatizovani LKB UltraPure leptirasti ventil se kontroliše sa udaljene lokacije pomoću kompresovanog vazduha primenom pneumatskog aktuatora. Aktuator kontroliše aksijalno kretanje klipa, koji rotira vratilo za 90°. Moment koji primenjuje aktuator raste kada disk ventila dodirne zaptivni prsten ventila, kako bi se obezbedilo efektivno zatvaranje. Aktuator je dostupan u tri standardne verzije: podrazumevano zatvoren (NC), podrazumevano otvoren (NO) i sa vazduh/vazduh aktivacijom (A/A).

Manuelni rad

Tri-Clover LKB UltraPure leptirasti ventil se kontroliše manuelno pomoću ručice. Ručica mehanički blokira ventil u otvorenom ili zatvorenom položaju. Dostupne su ručice sa dve pozicije, četiri pozicije, regulišuća sa 90° ili fiksirajuća višepoziciona ručica. Ručica se ugrađuje na ventil pomoću cap/block sistema i vijka i se može isporučiti sa konekcijama koje se vare ili se spajaju.

Opcije

 • ThinkTop® za kontrolu i indikaciju
 • Indikaciona jedinica sa mikroprekidačima
 • Indikaciona jedinica sa induktivnim senzorima blizine
 • Indikaciona jedinica sa halovim senzorima blizine
 • Indikaciona jedinica otporna na eksplozije sa induktivnim detektorima blizine
 • Nosač za aktuator
 • Ručica sa dve ili četiri pozicije
 • Ručica za električni prikaz pozicije
 • Ručica sa neograničenim brojem međupoložaja
 • Ručica sa velikim brojem položaja
 • Fiksirajuća ručica sa velikim brojem položaja
 • Specijalni poklopac za položaj ručice okrenute za 90°
 • Alat za servisiranje aktuatora
 • Serviserski alat za ugradnju diskova veličine 25-38 mm (DN25 - DN40)
.
single seat valves 640x360

Deset saveta - ventili

Evo nekoliko saveta i video servisa koji pokazuju kako održavate svoje higijenske ventile u vrhunskom stanju

Logika prehrane

Alfa Lavalova higijenska oprema kombinuje visoke performanse sa blagim rukovanjem kako bi sačuvala osetljive sastojke. Praćenje trendova u prehrambenoj industriji i rješavanje četiri ključna izazova; snabdijevanje potrošača prehrambenim proizvodima po konkurentnoj cijeni, dobivanje najviše iz sirovina, smanjenje otpada i emisija, te isporuka sigurnih i higijenskih prehrambenih proizvoda.

food logic 640x360

Katalog proizvoda higijenskske opreme Alfa Laval

Najnovija online verzija "Na dohvat ruke". Katalog proizvoda higijenske opreme Alfa Laval - Na dohvat ruke uključuje letke proizvoda, krive efikasnosti, veze do animacija, brošura i cenovnika za naručivanje.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

Ventili i automatizacija

Tehnički članci (eng)

.

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više