Alfa Laval - Leptirasti ventili

Leptirasti ventili

Naši leptirasti ventili su jednostavni ventili za usmeravanje sa mogućnošću uključivanja/ isključivanja sa velikim presekom otvora i niskim otporom protoka. Optimalno su rešenje za savremene prerađivačke tehnologije i idealni su za upotrebu sa tečnostima niskog i srednjeg viskoziteta.

butterfly valves 640x360