Zahvatanje i skladištenje ugljenika

Izvlačenje i skladištenje oksida ugljenika nakon sagorevanja je jedan od načina na koji elektrane na goriva na bazi ugljenika mogu postići znatna smanjenja emisija. Međutim, izvlačenje ugljen dioksida iz dima je energetski intenzivan proces. Alfa Lavalove dokazane grejne i rashladne tehnologije velike efikasnosti igraju važnu ulogu u minimiziranju potrošnje energije.

Carbon capture storage 640x360

Smanjenje emisija ugljen dioksida

Izvlačenje ugljen dioksida nakon sagorevanja iz dima u elektranama na fosilna goriva, pomaže u postizanju znatnih smanjenja emisija u atmosferu.

Alfa Laval poseduje širok asortiman pločastih izmenjivača toplote za zadovoljenje potreba ovog energetski intenzivnog procesa. Rezultat je veliko iskorišćenje energije u izmenjivaču zasićenog/nezasićenog toka, gde se obavlja veći deo iskorišćenja toplote u procesu izvlačenja. Pored toga, Alfa Laval AlfaVap poluzavareni izmenjivač toplote i Compabloc zavareni izmenjivači toplote se dobro uklapaju na pozicijama kotla za ponovno zagrevanje pri jedinici za izdvajanje i kondenzatora, respektivno.

Process overview