ThinkTop® V50

Predviđen za upotrebu u mlekarskoj, prehrambenoj i pivarskoj industriji kao i u biofarmaceutskoj industriji, ThinkTop pruža informacije u realnom vremenu o radnom stanju ventila 24/7 istovremeno pomažući u unapređenju i praćenju proizvodnih performansi.

ThinkTop V50

Jedinica premijum kvaliteta za upravljanje ventilom

ThinkTop je automatizovana, senzorska i upravljačka jedinica za pneumatski ventil koja se ugrađuje na vrh ventila i pruža izuzetan nadzor i kontrolu nad procesom rukovanja fluidima. Ekonomičan i fleksibilan, ThinkTop nudi jedinstveno senzorsko rešenje za Alfa Laval leptiraste, single-seat (sa jednim sedištem ventila) i mixproof ventile (sprečavaju mešanje tokova različitih tečnosti).

Dokazano bezbedan i efektivan

Suštinski bezbedan, automatizovani dizajn ThinkTop jedinice, smanjuje ljudsku grešku i povećava proizvodnu efikasnost – bez obzira na to koliko je nepovoljna radna sredina. Ta svojstva doprinose bezbednosti procesa:

  • Beskontaktni set-and-forget (podesi-i-zaboravi) sistem senzora sa do tri solenoidna ventila. Detektuje ujedno i stanje i položaj pneumatskog ventila sa preciznošću od ± 0.1 mm. Podešeni parametri se čuvaju, ali za veću fleksibilnost i lakoću rada, mogu se lako re-programirati. Zbog toga što su senzori sa mikročipom ugrađeni direktno u upravljačku glavu, manje su osetljivi na uticaje temperature, vibracija i šoka usled pritiska.
  • Pojedinačni unapred podešeni opsezi tolerancije. Nije potrebno nikakvo ručno podešavanje senzora za povratne informacije; pojedinačni unapred podešeni opsezi tolerancije eliminišu samo-podešavanje i obezbeđuju optimalnu radnu pouzdanost na bilo kom Alfa Laval sanitarnom vazdušnom ventilu. To pomaže u sprečavanju kontaminacije i kvara proizvoda i doprinosi boljoj produktivnosti, dužem trajanju ventila i za rezultat ima više korisnog rada.
  • Pet povratnih signala povećava prilagodljivost senzorskog i upravljačkog sistema ventila i omogućuje sveobuhvatno beleženje podataka o upravljanju ventilom. ThinkTop karakterišu četiri povratna signala: za otvoren položaj, za zatvoren položaj i za do dva podizanja integrisanog sedišta odnosno dva eksterna signala kao i jedan signal stanja za ukupno pet digitalnih PNP/NPN povratnih signala.

700 000 upravljačkih jedinica za ventile

Projektovan za rad u bukvalno svakom okruženju, ThinkTop karakteriše snažan, izdržljiv i pouzdan senzorski i upravljački sklop ventila. Njegov higijenski dizajn izdržava uticaje fizičkog udara, zagađenja, mraza, UV zračenja i temperatura do 85°C. Tokom protekle dekade, više od 700,000 jedinica je obezbedilo neprekidan rad u postrojenjima širom sveta.

Potpuno vodootporan i kompatibilan sa IP66/IP67, ThinkTop karakteriše superiorna GORE™ tehnologija zaštitne ventilacije, koja sprečava kondenzaciju vode i penetraciju prašine, vode i ostalih čestica u upravljačku glavu. Upravljačka glava se stoga može povezati crevom sa vodom ili tečnošću za čišćenje bez ugrožavanja važnih postavki. To doprinosi maksimalnoj higijeni i efektivno eliminiše probleme povezane sa korozijom i eksternom kontaminacijom.

Ugradnja kod starijih modela unapređuje performanse

Nadogradnja starijih sistema za automatizaciju ventila sa naprednom senzorskom i upravljačkom tehnologijom ventila može u znatnoj meri smanjiti investicije, unaprediti performanse postrojenja i smanjiti radne troškove. U mnogim slučajevima, vazdušni ventil ostaje isti; potrebna je samo zamena interfejsa upravljačke glave. Ukoliko nadogradnja zahteva zamenu upravljačke glave, ThinkTop nudi brz povraćaj investicije i dugoročne uštede operativnih troškova i troškova održavanja.

Zaključak: Nadogradnja povećava pouzdanost uz istovremeno smanjenje operativnih troškova.

Prednosti proizvoda

  • Povećava efikasnost proizvodnje
  • Isplativo
  • Fleksibilan

Kako radi

Konstrukcija

ThinkTop Basic senzorska i upravljačka jedinica je uniformna modularna upravljačka glava koja se sastoji od dokazanog, beskontaktnog set-and-forget (podesi-i-zaboravi)sistema senzora sa LED diodama, solenoidnim ventilima i senzorskom tablom za kontrolu ventila za povezivanje sa bilo kojim PLC (kontroler programske logike - Programming Logic Controller) sistemom.

Princip rada

Unutar ThinkTop upravljačke glave, sistem senzora precizno detektuje pokrete pneumatskog ventila, položaj ventila u bilo kom trenutku, sa preciznošću od ± 0.1mm pomoću upotrebe senzora sa mikročipom. Za lociranje trenutne pozicije ventila, čipovi senzora unutar senzorske table izračunavaju ugao između osnog magnetnog poljakoje proizvodi indikaciona (pokazivačka) igla ugrađena u pneumatski ventil.

Sistem senzora prima signale sa PLC sistema za otvaranje ili zatvaranje ventila i šalje povratne signale o poziciji i stanju glavnog ventila ili podignutosti sedišta ventila, nazad do PLC sistema.

Do tri solenoidna ventila konvertuje signale sa senzora iz električne struje u mehaničku energiju za otvaranje ili zatvaranje vazdušnog ventila, koristeći fizički stimulans indikacione (pokazivačke) igle ugrađene u pneumatski ventil.

Manuelno premošćavanje omogućuje rad ventila tokom puštanja u rad ili održavanja bez pomoći rukovaoca (operatora) postrojenjem i automatizacije postrojenja. Prigušivanje protoka vazduha na dovodu/odvodu omogućuje usporavanje otvaranja ili zatvaranja ventila time sprečavajući šokove usled pritiska i nastanak vodenog čekića.

Mogućnost prilagođavanja svake kontrolne glave individualnim opsegom tolerancije za otkrivanje bilo kakvog odstupanja u otvaranju / zatvaranju ventila i podizanja sedišta. Ovo povećava produktivnost i efikasno sprečava greške u radu.

LED diode prikladno prikazuju glavni ventil, položaj podizanja sjedala, aktiviranje solenoida, podešavanje i indikaciju lokalne greške i održavanje na kontrolnoj glavi.

Integrirane komunikacije

Tri tipa interfejsa mogu povezati ThinkTop sa bilo kojim PLC sistemom i mogu se koristiti u bilo kojoj kombinaciji:

  • Digitalni interfejsi
  • AS-Interface (sa 31 čvorom ili 62 čvora)
  • DeviceNet interfejs (sa 63 čvora)

Jednostavnost instalacije

ThinkTop se uklapa u sve Alfa Laval sanitarne pogone opremljene gljivama. Instalacija je jednostavna; nisu potrebne posebne stručnosti, adapteri ili alati. Da biste pokrenuli ručno podešavanje, jednostavno pritisnite sekvencu pokretanja tastera. Ili podesite bez demontaže kontrolne glave pomoću opcione IR tastature za daljinsko upravljanje.

Dio širokog raspona automatizacije

Alfa Laval nudi sveobuhvatan asortiman automatizacije namenjen za higijenske primene u

mlekarama, hranipiću, kućnoj neziličnoj njezi, biotehnologiji i farmaceutskim proizvodima.

 

Logika prehrane

Alfa Lavalova higijenska oprema kombinuje visoke performanse sa blagim rukovanjem kako bi sačuvala osetljive sastojke. Praćenje trendova u prehrambenoj industriji i rješavanje četiri ključna izazova; snabdijevanje potrošača prehrambenim proizvodima po konkurentnoj cijeni, dobivanje najviše iz sirovina, smanjenje otpada i emisija, te isporuka sigurnih i higijenskih prehrambenih proizvoda.

food logic 640x360

Katalog proizvoda higijenskske opreme Alfa Laval

Najnovija online verzija "Na dohvat ruke". Katalog proizvoda higijenske opreme Alfa Laval - Na dohvat ruke uključuje letke proizvoda, krive efikasnosti, veze do animacija, brošura i cenovnika za naručivanje.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

Ventili i automatizacija

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više

Tehnički članci (eng)