ThinkTop® Basic

ThinkTop Basic nudi jednostavnost, standardnu funkcionalnost i pouzdan, ekonomičan rad za opšte primene u mlekarskoj, prehrambenoj i pivarskoj industriji, kao i biofarmaceutskoj industriji.

ThinkTop-ThinkTopBasic 640x360

Standardna kontrola ventila 

ThinkTop Basic kombinuje Alfa Laval kvalitet sa standardnom funkcionalnošću automatskih senzora i kontrole sanitarnih ventila. Poput premijum ThinkTop jedinice, ThinkTop Basic nudi izdržljivi vodootporni dizajn, dokazani i suštinski bezbedan dizajn i nisku ukupnu cenu. Jednostavnost rada, međutim, je u glavnom fokusu kod ThinkTop Basic tako da su senzori i upravljačka glava ventila optimizirani sa manjim brojem opcija i manjim brojem digitalnih veza. ThinkTop Basic je dostupan u Digital, AS-Interface i ATEX verzijama.

Snažna i efektivna automatizacija ventila

Pouzdani i automatizovani dizajn ThinkTop Basic doprinosi bezbednosti procesa:

  • Beskontaktni set-and-forget (podesi-i-zaboravi) sistem senzora sa do tri solenoidna ventila. Detektuje ujedno i stanje i položaj pneumatskog ventila sa preciznošću od ± 0.1 mm. Podešeni parametri se čuvaju, ali za veću fleksibilnost i lakoću rada, mogu se lako re-programirati. Zbog toga što su senzori sa mikročipom ugrađeni direktno u upravljačku glavu, manje su osetljivi na uticaje temperature, vibracija i šoka usled pritiska.
  • Unapred podešeni opseg tolerancije. Nije potrebno nikakvo ručno podešavanje senzora za povratne informacije. Opsezi tolerancije ventila sa unapred konfigurisanom podrazumevanom vrednošću od ±5mm za podešene parametre obezbeđuju pouzdan rad na bilo kom Alfa Laval sanitarnom vazdušnom ventilu.
  • Dva PNP/NPN povratna signala koje kontroliše džamper na senzorskoj tabli nude osnovnu indikacionu funkcionalnost za glavne pozicije ventila pod naponom i bez napona.

Stabilan i izdržljiv

Projektovan za rad u bukvalno svakom okruženju, ThinkTop Basic karakteriše snažan, izdržljiv i pouzdan senzorski i upravljački sklop ventila. Njegov higijenski dizajn izdržava uticaje fizičkog udara, zagađenja, mraza, UV zračenja i temperatura do 85°C dok istovremeno podržava neprekidnu proizvodnju.

Potpuno vodootporan i kompatibilan sa IP66/IP67, ThinkTop Basic karakteriše superiorna GORE™ tehnologija zaštitne ventilacije, koja sprečava kondenzaciju vode i penetraciju prašine, vode i ostalih čestica u upravljačku glavu. Upravljačka glava se stoga može povezati crevom sa vodom ili tečnošću za čišćenje bez ugrožavanja važnih postavki. To doprinosi maksimalnoj higijeni i efektivno eliminiše probleme povezane sa korozijom i eksternom kontaminacijom.

Kontrola ventila sa ATEX sertifikacijom

Za upotrebu u potencijalno eksplozivnim sredinama, tu je ThinkTop Basic Intrinsically Safe (IS) opremljen ATEX-kompatibilnim solenoidnim ventilima i senzorima povratnih informacija. Izdržljiv, precizan i lak za instaliranje, ThinkTop Basic IS je kompatibilan sa ATEX opremom, Direktiva 94/9/EC, Grupa II, Kategorije 2 Gas i prašina.

Ugradnja kod starijih modela unapređuje performanse

Nadogradnja starijih sistema za automatizaciju ventila sa naprednom senzorskom i upravljačkom tehnologijom ventila može u znatnoj meri smanjiti investicije, unaprediti performanse postrojenja i smanjiti radne troškove. U mnogim slučajevima, vazdušni ventil ostaje isti; potrebna je samo zamena interfejsa upravljačke glave. Ukoliko nadogradnja zahteva zamenu upravljačke glave, ThinkTop Basic nudi brz povraćaj investicije i dugoročne uštede operativnih troškova i troškova održavanja.

Zaključak: Nadogradnja povećava pouzdanost uz istovremeno smanjenje operativnih troškova.

Prednosti proizvoda

  • Izdržljiv vodonepropusni dizajn
  • Provereni i inherentno siguran dizajn
  • Niski ukupni troškovi vlasništva

kontrolni ventil sa ATEX-certifikatom

Valve cluster_TTBasic.jpg

Kako radi

Konstrukcija

ThinkTop Basic senzorska i upravljačka jedinica je uniformna modularna upravljačka glava koja se sastoji od dokazanog, beskontaktnog set-and-forget (podesi-i-zaboravi)sistema senzora sa LED diodama, solenoidnim ventilima i senzorskom tablom za kontrolu ventila za povezivanje sa bilo kojim PLC (kontroler programske logike - Programming Logic Controller) sistemom

Princip rada

Sistem senzora precizno detektuje pokrete pneumatskog ventila, položaj ventila u bilo kom trenutku, sa preciznošću od ± 0.1mm pomoću upotrebe senzora sa mikročipom. Za lociranje trenutne pozicije ventila, čipovi senzora unutar senzorske table izračunavaju ugao između osnog magnetnog poljakoje proizvodi indikaciona
(pokazivačka) igla ugrađena u pneumatski ventil.

Sistem senzora prima signale sa PLC sistema za uključivanje ili isključivanje napona na vazdušnom ventilu. Zatim šalje povratne signale o poziciji i stanju glavnog ventila nazad do PLC sistema.

Do tri solenoidna ventila konvertuje signale sa senzora iz električne struje u mehaničku energiju pa se napon na vazdušnom ventilu uključuje ili isključuje, putem fizičkog stimulansa indikacione (pokazivačke) igle ugrađene u pneumatski ventil.

Svaka kontrolna glava odgovara svakom Alfa Laval sanitarnom ventilu i ima pojas tolerancije ventila sa standardnom tolerancijom. Ovo poboljšanje eliminiše potrebu za ponovnim podešavanjem senzora, povećava produktivnost i efikasno sprečava greške u radu.

LED diode prikladno prikazuju položaj glavnog ventila, aktiviranje solenoida, podešavanje i indikaciju lokalne greške na kontrolnoj glavi

Integrirane komunikacije

Dva tipa interfejsa mogu povezati ThinkTop Basic sa bilo kojim PLC sistemom i mogu se koristiti u bilo kojoj kombinaciji:

  • Digitalni interfejsi
  • AS-Interfejs (sa 62 čvora)
Za više informacija pogledajte dokumentaciju.

Jednostavna montaža

ThinkTop Basic se uklapa u sve Alfa Laval sanitarne pogone opremljene gljivama. Instalacija je jednostavna; nisu potrebne posebne stručnosti, adapteri ili alati. Jednostavno pritisnite sekvencu za pokretanje sa pet tastera da biste pokrenuli pouzdano ručno podešavanje.

Da biste saznali više, kliknite ovde: ThinkTop Basic podešavanje lokalne I i II tastere.pdf

Dio širokog raspona automatizacije

Alfa Laval nudi sveobuhvatan asortiman automatizacije namenjen za higijenske primene u

mlekarama, hranipiću, kućnoj neziličnoj njezi, biotehnologiji i farmaceutskim proizvodima.

 

Logika prehrane

Alfa Lavalova higijenska oprema kombinuje visoke performanse sa blagim rukovanjem kako bi sačuvala osetljive sastojke. Praćenje trendova u prehrambenoj industriji i rješavanje četiri ključna izazova; snabdijevanje potrošača prehrambenim proizvodima po konkurentnoj cijeni, dobivanje najviše iz sirovina, smanjenje otpada i emisija, te isporuka sigurnih i higijenskih prehrambenih proizvoda.

food logic 640x360

Katalog proizvoda higijenskske opreme Alfa Laval

Najnovija online verzija "Na dohvat ruke". Katalog proizvoda higijenske opreme Alfa Laval - Na dohvat ruke uključuje letke proizvoda, krive efikasnosti, veze do animacija, brošura i cenovnika za naručivanje.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

Ventili i automatizacija

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više

Tehnički članci (eng)