IndiTop

Jednostavan i lak za upotrebu, IndiTop nudi precizne i pouzdane informacije o stanju većine standardnih sanitarnih ventila koji se koriste u mlekarskoj, prehrambenoj i pivarskoj industriji, kao i u biofarmaceutskoj industriji.

inditop front 640x360

Precizna indikacija položaja ventila

Za jednostavno praćenje u realnom vremenu, IndiTop pruža preciznu vizuelnu indikaciju položaja i stanja ventila kao i stanje dovodnog napona, kroz upotrebu LED dioda. Njegova univerzalna montaža ga čini prirodnim izborom za indikaciju položaja ventila kod bilo kog Alfa Laval vazdušnog sanitarnog ventila.

Zahvaljujući svom aerodinamičnom dizajnu koji zahteva malo održavanja, IndiTop je idealan za upotrebu u novim i postojećim postrojenjima. IndiTop ne koristi nikakve solenoidne ventile, već se oslanja na upotrebu osnovnih indikacionih signala. Kompatibilnost sa svim važnijim PLC sistemima sa digitalnim PNP/NPN interfejsom.

Ilustrativni zaključak: Kombinovanje upotrebe automatizovanih ThinkTop upravljačkih glava i IndiTop indikatora položaja ventila predstavlja pametno rešenje za ekonomičnu kontrolu vašeg postrojenja.

Efektivan indikator položaja ventila

Pouzdana indikacija položaja ventila na osnovu dokazanog ThinkTop dizajna doprinosi bezbednosti procesa:

  • Beskontaktni set-and-forget (podesi-i-zaboravi) sistem senzora sa do tri solenoidna ventila. Detektuje ujedno i stanje i položaj pneumatskog ventila sa preciznošću od ± 0.1 mm. Podešeni parametri se čuvaju, ali za veću fleksibilnost i lakoću rada, mogu se lako re-programirati.
  • Unapred podešeni opseg tolerancije. Nije potrebno ručno podešavanje senzora za povratne informacije. Opsezi tolerancije ventila sa unapred konfigurisanom podrazumevanom vrednošću od ±5mm obezbeđuju pouzdanost rada na bilo kom Alfa Laval sanitarnom ventilu.
  • Dva PNP/NPN povratna signala nude osnovnu funkcionalnost indikovanja položaja glavnog ventila kada je on pod naponom i kada nije pod naponom. PNP/NPN interfejsi se odabiraju povezivanjem jedne dodeljene žice bilo na plus ili minus priključak.

Stabilan i izdržljiv

Pomoću svog stabilnog higijenskog dizajna, IndiTop izdržava uticaje fizičkog udara, zagađenja, mraza, UV zračenja i temperatura do 80°C dok istovremeno podržava neprekidnu proizvodnju.

Potpuno vodootporan i kompatibilan sa IP66/IP67, IndiTopsprečava kondenzaciju vode i penetraciju prašine, vode i ostalih čestica u jedinicu. Jedinica se može povezati crevom sa vodom ili tečnošću za čišćenje bez ugrožavanja važnih postavki. To doprinosi maksimalnoj higijeni i efektivno eliminiše probleme povezane sa korozijom i eksternom kontaminacijom.

Product Benefits

  • Streamlined, low-maintenance design
  • Sturdy and durable
  • Cost-effective control

Katalog proizvoda

Najnovija verzija kataloga "Blizu ruke"

Pronađite svoj proizvod Alfa Laval koji Vam treba

 

 

IndiTop with stick

IndiTop_web.jpg

Kako radi

Konstrukcija

IndiTop se sastoji od kućišta indikatora položaja ventila, dokazanog beskontaktnog set-and-forget (podesi-i-zaboravi) sistema senzora sa LED diodama i senzorskom tablom za kontrolu ventila za povezivanje sa PLC (kontroler programske logike - Programming Logic Controller) sistemom.

 

Princip rada

Senzorski sistem proračunava ugao između osnog magnetnog poljakoje proizvodi indikaciona (pokazivačka) igla ugrađena u pneumatski ventil. To omogućuje indikaciju sa preciznošću od ± 1mm od položaja ventila u bilo kom trenutku putem senzora sa mikročipom.

 

IndiTop jedinica šalje podatke o stanju i statusu bilo kom PLC sistemu pomoću jednog od dva DC/AC ili PNP/NPN digitalna povratna signala. LED diode prikazuju trenutku poziciju glavnog ventila kao i on/off status (uključen/isključen) u svakom trenutku.

Options

Three versions based on fixed cable lengths are available for connection: 5 m, 10 m or 0.5 m with an M12, 5-pin stainless steel plug connector including the plug counterpart.

Ease of installation

Installation is straightforward; no special expertise, adapters or tools are required. IndiTop fits onto all Alfa Laval sanitary actuators equipped with mushrooms. Simply press a five-button startup sequence to initiate foolproof manual setup. Or facilitate setup using the optional remote control wire function in combination with the PLC system. No dismantling is required.

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

Ventili i automatizacija

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više

Tehnički članci (eng)

Dio širokog raspona automatizacije

Alfa Laval nudi sveobuhvatan asortiman automatizacije namenjen za higijenske primene u offers a comprehensive range of automation intended for hygienic applications in the mlekarama, hranipiću, kućnoj neziličnoj njezi, biotehnologiji i farmaceutskim proizvodima.

Za širi spektar automatizacije, istraživač različitih kategorija proizvoda: kontrolne jedinice i indikacione jedinice.