Indication units

Pokazivačke (indikacione) jedinice Alfa Laval ventila pružaju osnovne informacije o poziciji ventila koji se koriste u higijenskim primenama. Na osnovu dokazane tehnologije, ovaj asortiman indikatora pozicije ventila, nudi bezbedan, pouzdan i ekonomičan rad.

Indication Units LKB LKLA Inductive 640x360

Bezbedna, pouzdana i ekonomična indikacija

Alfa Laval indikacione (pokazivačke) jedinice predstavljaju ekonomične digitalne uređaje sa do dva povratna signala koji se ugrađuju direktno na obujmicu ventila, i koji pružaju povratne informacije o otvorenom/zatvorenom položaju ventila. Ovi indikatori položaja ventila (bočni indikator i nosači) se mogu koristiti na bilo kom Alfa Laval ventilu, ali predstavljaju naročito konkurentna rešenja za Alfa Laval SRC/ARC single-seat ventile (sa jednim sedištem) i mixproof ventile (nosači) i leptiraste ventile.

Četiri tipa indikacija na ventilu

Alfa Laval nudi sledeće standardne indikatore pozicije ventila za higijensku industriju:

Mikro-prekidač

Ovaj lak, elektromehanički uređaj nudi precizan rad i dug vek trajanja. Hermetički zaptiven unutar kućišta otpornog na koroziju, mikro-prekidač omogućuje visoku izdržljivost i njime se može direktno manipulisati, što znači da se samo ograničena operativna bezbednost može omogućiti u odnosu na nove, naprednije tehnologije.

Induktivni senzor blizine

Na osnovu principa elektromagnetne provodnosti i detekcije metala, ovaj beskontaktni elektronski senzor je potpuno otporan na prašinu, vlagu i ulje u industrijskim okruženjima. To povećava operativnu bezbednost i pouzdanost.

Holov senzor blizine

Na osnovu principa elektromagnetne provodnosti i detekcije metala, ovaj beskontaktni elektronski senzor omogućuje bezbednu i preciznu detekciju pozicije ventila u odnosu na konvencionalne senzore blizine. Takođe pruža veću pouzdanost i duži vek trajanja za očitavanje pozicije ventila u bilo kom radnom okruženju.

Namur senzor

Ovaj induktivni senzor blizine, u kompletu sa nosačem za leptiraste ventile, zahteva minimalnu energiju za rad. Ovo je uređaj sa ATEX sertifikatom predviđen za suštinski bezbedne primene i može se koristiti u opasnim i potencijalno eksplozivnim sredinama.

Pojedinačni nosači i induktivni senzori

Alfa Laval nudi sveobuhvatan asortiman nosača i induktivnih senzora za upotrebu sa bilo kojim Alfa Laval ventilom koji zahteva posebnu podršku ili alternativni senzorski interfejs.

Za više informacija, molimo vas pogledajte Dokumentaciju

Korist proizvoda

  • Ekonomični digitalni uređaji
  • Precizna operacija
  • Dug vijek trajanja

Katalog proizvoda

Najnovija verzija kataloga "Blizu ruke"

Pronađite svoj proizvod Alfa Laval koji Vam treba

 

 

Kako radi

Mikro-prekidač

Mehanički se aktivira putem roller-leaf (valjak-krilo) mehanizma, ovaj elektromehanički uređaj zahteva fizički kontakt za aktiviranje i šalje električni signal kojim indikuje pozicije ventila u vidu on/off digitalnog signala. Mikro-prekidač se razlikuje od ostalih senzorskih principa jer električno kolo može raditi na višim naponima koji prelaze 24V jednosmerne struje, ili rade sa AC naizmeničnim naponima.

Induktivni senzor blizine

Ovaj beskontaktni senzor blizine se sastoji od oscilatora, koji kreira visoko-frekventna elektromagnetna polja koja zrače sa prednje strane senzora. Svaki put kada se provodni metal (meta koja prigušuje zrake) približi senzoru, on smanjuje elektromagnetno polje, tim menjajući napon na oscilatoru. Aktivaciono kolo konvertuje ovaj analogni signal u on/off digitalni signal i pojačava izlaz do24V jednosmerne struje.

Holov senzor blizine

Ovaj beskontaktni senzor blizine se sastoji od Holovog tranzistora, konvertuje ovo Holovo senzorsko očitavanje u on/off digitalni signal i pojačava izlaz do 24V jednosmerne struje. Senzor indikuje položaj ventila pomoću magnetnog polja (severni pol) za merenje distance od relativne pozicije indikacione (pokazivačke) igle na pneumatskom ventilu.

Namur sensor

NAMUR is most associated with two wire DC proximity sensors. Such sensors must be wired to isolator barriers or intrinsically safe devices in order to be used in hazardous environments. The NAMUR proximity sensor's operation is similar to that of a variable resistor. As a metal target approaches the face of the NAMUR sensor, a change in impedance in the sensor occurs and, therefore, the current draw of the sensor is reduced. This triggers the galvanic isolator's amplifier, which activates the isolator's switch and thereby into an on/off digital output signal to the PLC system.

Options

Sensors with and without fixed cable and side indicators with M12, 5-pin plug connectors, including the plug counterpart, are available for connection to AC/DC power supply.

CAD portal

Preuzmite modele proizvoda u formatima Neutral ili Native CAD datoteka. Takođe je moguće preuzeti 3D PDF datoteke.

Pogledajte u CAD portal 

Animacije

Posetite sajt animacija i pogledajte unutar proizvoda da biste videli i razumeli kako funkcioniše.

Pogledajte animacije 

Ventili i automatizacija

NEAR vesti

Da biste bili informisani o važnim pitanjima održivosti i mogućnostima u vašoj industriji i procesima.

Saznajte više

Tehnički članci (eng)

Dio širokog raspona automatizacije

Alfa Laval nudi sveobuhvatan asortiman automatizacije namenjen za higijenske primene u offers a comprehensive range of automation intended for hygienic applications in the mlekarama, hranipiću, kućnoj neziličnoj njezi, biotehnologiji i farmaceutskim proizvodima.

Za širi spektar automatizacije, istraživač različitih kategorija proizvoda: kontrolne jedinice i indikacione jedinice.