Sistemi za degumaciju

Obezbedite ukusnija jestiva ulja i duži rok trajanja uz naš sistem procesa degumacije koji uklanja hidratantne i nehidratantne gume — fosfolipide, proteine, ugljene hidrate, jedinjenja azota, hloride (prekursori 3-MCPD), metale i nerastvorljive nečistoće — iz svih vrsta masti i ulja. Uz Alfa Laval predtretman ulja: specijalnu degumaciju, kiselu degumaciju, enzimsku degumaciju i degumaciju vodom, možete lako odvojiti gume od jestivih ulja, minimizirati gubitak proizvoda i maksimizirati kvalitet.

degumming for edible oil 640x360

Optimizujte svoje procese degumacije

  • Dovedite do maksimuma kvalitet jestivog ulja, rok trajanja i prinos
  • Smanjite sadržaj gume i dalje operativne troškove u rafineriji ulja
  • Smanjite gubitak neutralnog ulja i komunalne troškove
  • Povećajte operativnu pouzdanost i efikasnost; poboljšajte vreme rada bez zastoja i radni vek
  • Minimizirajte 3-MCPD prekursore
Alfa Laval nije samo naš dobavljač, već i partner, vodič i prijatelj” - Valeriy Fedorenkov, tehnički direktor, Odessa Maslozhircombinat
Zbog ovog inovativnog koraka, videli smo značajno povećanje prinosa ulja i marži prerade, što je omogućilo našem postrojenju da još bolje iskoristi svoj potencijal” - Luis Palacios, Molinosov industrijski menadžer Molinos Río de la Plata

Zatraži ponudu

.

Raznovrsni sistemi za degumaciju za rafinaciju jestivog ulja

Obezbedite fleksibilnost koja vam je potrebna da osigurate visoko pouzdanu i isplativu rafinaciju vaših jestivih ulja. Izaberite iz širokog asortimana Alfa Laval sistema za degumaciju, uključujući visokoefikasne centrifuge sa snopom diskova, pločaste izmenjivače toplote i miksere. Modularna i laka za instalaciju, upotrebu i održavanje, sva oprema se može integrisati u postojeće procesne linije za predtretman kao samostalne stavke ili se osmisliti i optimizovati kao kompletan sistem.

Degumacija vodom

Za uklanjanje hidratantnih guma pomoću Alfa Laval miksera i centrifuga sa snopom diskova. Osušene gume se mogu koristiti za proizvodnju lecitina koji su dragoceni prehrambeni aditivi.

Pročitaj više o degumaciji vodom

Enzimska degumacija

Za uklanjanje hidratantnih i nehidratabilnih guma, hlorida (prekursora formiranja 3-MCPD u procesima nizvodnog prečišćavanja) korišćenjem Alfa Laval centrifuga sa snopom diskova i izmenjivača toplote.

Pročitaj više o enzimskoj degumaciji

Specijalna degumacija

Za uklanjanje hidratantnih i nehidratantnih guma pomoću kiselina ili kombinacije kiselina i kaustične sode i Alfa Laval samočistećih centrifuga sa snopom diskova sa posebnim CentrizoomTM diskom za odvajanje.

Pročitaj više o specijalnoj degumaciji

Kisela degumacija

Za uklanjanje nečistoća nalik gumi i metala iz životinjske masti pomoću Alfa Laval centrifuga sa snopom diskova.

Pročitaj više o kiseloj degumaciji

Kako radi

.

Degumacija vodom

Ovaj relativno jednostavan, isplativ proces uklanja što je više moguće gume u fazi predtretmana. Ovde uklonjene gume se generalno suše da bi se formirao lecitin, dragocen nusproizvod; međutim, ako je poželjno, gume se umesto toga mogu vratiti u praškasti oblik u postrojenju za ekstrakciju.

Efikasna degumacija znači da je potrebno manje materijala ukloniti nizvodno tokom neutralizacije. To takođe znači da se proizvodi manje sapuna koji zahtevaju dalji tretman ili odlaganje.

Water degumming process

Enzimska degumacija vodom

Za degumaciju ulja sa visokim i veoma visokim sadržajem fosfolipida, Alfa Laval preporučuje enzimsku degumaciju vodom. Ovde enzim fosfolipaze C (PLC) razlaže fosfolipide u dijacilglicerol (DAG) i estarski fragment koji je rastvorljiv u vodi, koji sadrži fosfate, što smanjuje sadržaj gume, minimizira gubitak ulja i povećava prinos neutralnog ulja.

Enzymatic degumming process

Enzimska dubinska degumacija

Predtretman ulja semena sa malom količinom kiseline efikasno uklanja gume do dovoljno niskog nivoa da se omogući dalja prerada. Dodatak razblaženog alkalnog rastvora omogućava podešavanje pH vrednosti pre doziranja odgovarajućeg enzima. Enzim fosfolipaza A (PLA) pretvara i hidratantne i nehidratantne gume u lizo-gume i slobodne masne kiseline. Lizo-gume su hidrofilnije, što ih čini lakšim za uklanjanje iz ulja tokom centrifugiranja. Štaviše, enzimska dubinska degumacija značajno smanjuje prisustvo hlorisanih jedinjenja, koja doprinose stvaranju 3-MCPD ako se ne uklone.

Enzymatic deep degumming process

Kisela degumacija

Intenzivnim mešanjem male količine limunske kiseline i vode na kontrolisanim temperaturama, ovaj proces prečišćavanja životinjske masti omogućava odvajanje gume, gumi sličnih nečistoća i metala iz odabrane životinjske masti.

Specijalna degumacija

Dodatkom male količine odgovarajuće kiseline i razblaženog alkalnog rastvora na pažljivo kontrolisanim temperaturama, ovaj fizički proces rafinacije ulja iz semena omogućava odvajanje i hidratantnih i nehidratabilnih guma iz odabranih ulja. Uklonjene gume su veoma viskozne; međutim, Alfa Laval samočisteće centrifuge sa snopom diskova opremljene specijalnim CentrizoomTM otvorima za diskove za odvajanje lako obavljaju zadatak. Dobijeni kvalitet ulja omogućava dalju preradu, osim u slučaju semenskih ulja lošeg kvaliteta. Da bi se održao kvalitet konačnog proizvoda, ova ulja mogu zahtevati potpunu kaustičnu neutralizaciju da bi se uklonile slobodne masne kiseline i zaostale gume ili kombinovani proces (videti nastavak).

Special degumming process

Combi Mix proces

Ovaj dvostepeni proces pruža fleksibilnost koja vam je potrebna za preradu ulja dobrog kvaliteta koja zahtevaju fizičku rafinaciju, kao i ulja nižeg kvaliteta za koja je neutralizacija pomoću kaustične sode jedini održiv način za uklanjanje nečistoća.

Izaberite neki od Alfa Laval sveobuhvatnih sistema za degumaciju, uključujući specijalnu degumaciju, kiselu degumaciju, enzimsku degumaciju i degumaciju vodom. Pored toga, dobijte stručne savete o sistemu koji najbolje odgovara vašim zahtevima.

Koji je bolji način da se minimizira gubitak proizvoda i maksimizira kvalitet i prinos vaših jestivih ulja? Bez obzira na to da li su u pitanju fosfolipidi, proteini, ugljeni hidrati, jedinjenja azota, hloridi (prekursori 3-MCPD), metali i nerastvorljive nečistoće, možete biti sigurni da je odabrani Alfa Laval proces degumacije na visini zadatka.

.

Glas kupca

Aïcha

Aïcha je vodeći proizvođač marmelade, maslinovog ulja i paradajz paste u Maroku. Kompanija upravlja rafinerijom koja koristi 100% Alfa Laval opremu, uključujući postrojenje za dezodoraciju SoftColumn, centrifuge sa snopom diskova i opremu za prenos toplote.

Nije preterivanje reći da je ovo najsofisticiranija rafinerija jestivog ulja u zemlji. Mi smo najmanje 10 godina ispred naših marokanskih konkurenata.”

- David Devico, generalni direktor.

Odessa Maslozhircombinat

Odessa Maslozhircombinat (fabrika masti i ulja u Odesi) je jedan od vodećih proizvođača margarina, majoneza i flaširanog suncokretovog ulja u Ukrajini, sa operacijama koje uključuju rafineriju suncokretovog ulja.

Kada je ova kompanija naišla na probleme sa kvalitetom sa svojim postojećim procesom degumacije, obratila se kompaniji Alfa Laval za pomoć. Rezultat je bila ugradnja specijalne Alfa Laval procesne linije za degumaciju koja je pomogla fabrici da proizvodi ulje boljeg kvaliteta, a istovremeno joj je omogućila i smanjenje gubitaka.

Alfa Laval nije samo naš dobavljač već i partner, vodič i prijatelj”

- Valeriy Fedorenkov, tehnički direktor.

Molinos Río de la Plata

Molinos Río de la Plata, vodeći argentinski prerađivač soje i semena suncokreta, odabrao je Alfa Laval da svoje postrojenje u San Lorencu pretvori u proces degumacije Purifine PLC.

Zahvaljujući ovom inovativnom koraku, videli smo značajno povećanje prinosa ulja i marže prerade, što je omogućilo našem objektu da još bolje iskoristi svoj potencijal

- Luis Palacios, Molinosov industrijski menadžer.

Vebinar za industriju jestivog ulja

Naši stručnjaci dele know-how u pogledu optimizacije procesa rafinacije jestivog ulja, uklanjanja nečistoća i isparljivih komponenti za bolji kvalitet proizvoda, bezbednost i prinos.

Webinar 640x360

Optimizacija učinka sistema za preradu jestivog ulja

Više od 130 godina iskustva. Stručnjaci širom sveta. Servisni centri u skoro 100 zemalja. Iskoristite prednosti globalne servisne mreže Alfa Laval sa lokalnim servisnim centrima i partnerima širom sveta. Nijedan drugi dobavljač procesnih sistema ne može da obezbedi dubinu, širinu i opseg komponenti, opreme, sistema i usluga. Mi brinemo o vašem sistemu za degumiranje, tako da iz njega izvlačite maksimum.

Otkrijte kako fino podešavanje vaših sistema za degumiranje može povećati produktivnost i profitabilnost vašeg jestivog ulja. Preuzmite brošuru Alfa Laval za rešenja za degumaciju i neutralizaciju ili razgovarajte sa nama. 

 

.
.

Kontaktirajte nas

Zanima me
Da li biste želeli da primate webinare na zahtev, pozive za buduće događaje i vesti o proizvodima i uslugama?

Ove informacije se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti.

.

Ključna oprema za preradu jestivog ulja koja se koristi u našim sistemima