PX

PX asortiman industrijskih centrifuga je specijalno razvijen za preradu skoro svih vrsta biljnih ulja, masti, loja i ribljeg ulja. Ovi centrifugalni separatori pružaju vrhunski kvalitet separacije, blag i efikasan tretman proizvoda i obezbeđuju visok prinos. Široko se koriste u kontinuiranoj degumaciji, neutralizaciji, devaksaciji i pranju u industriji prerade biljnih ulja i životinjskih masti. Centrifugalni separatori vrhunskog kvaliteta za male, srednje i velike kapacitete postrojenja.

PX 工业离心机-PX industrial centrifuge

Visok kapacitet separacije i maksimalna efikasnost

 • Centrizoom tehnologija za optimalno rukovanje medijima visokog viskoziteta
 • Posuda je napravljena od nerđajućeg čelika visokog učinka za optimalnu otpornost na zamor metala i vrhunsku zaštitu od erozije
 • Niska potrošnja energije zahvaljujući hermetičkom dizajnu donjeg dovoda
 • Robustan i lak za održavanje
 • Najširi asortiman na tržištu sa kapacitetima prerade od 50 do 1500 tona dnevno

Dizajn PX separatora se zasniva na jedinstvenom, poluhermetičkom konceptu. Ulaz sa donjim dovodom obezbeđuje lagano ubrzanje sirovine do pune brzine posude. Posuda je osmišljena da se svede na minimum ulazni pritisak dovoda za lakši rad mašine. Jedinstveni dizajn PX asortimana omogućava veliki kapacitet za rukovanje lepljivim i viskoznim gumama i sapunima. Podešavanjem Centrizoom-a, rukovalac može da smanji ili produži prečnik odvajanja cevi za odvajanje. Ova patentirana inovacija omogućava prilagođavanje interfejsa tokom rada, olakšavajući optimalnu separaciju. Imajući na umu radno okruženje, PX je osmišljen da radi na niskim nivoima buke.

PX serija separatora biljnog ulja se zasniva na jedinstvenom, poluhermetičkom konceptu dizajna. Hermetički ulaz sa donjim dovodom obezbeđuje lagano, nedestruktivno ubrzanje sirovine do pune brzine posude. Protočna površina za sirovinu je povećana da bi se sveo na minimum pad ulaznog pritiska. Izlazi na teškoj i lakoj fazi su otvoreni, smanjujući pad pritiska u separatoru. Zbog toga je potreban pritisak dovoda mašine nizak.

Izlazi imaju stacionarne uređaje za odvajanje za uklanjanje različitih faza. Disk za odvajanje na laganoj fazi je fiksiran, dok su cevi za odvajanje na teškoj fazi podesive.

Podešavanjem pozicionera na izlazu teške faze, rukovalac može da smanji ili poveća prečnik odvajanja cevi za odvajanje. Ova patentirana inovacija omogućava podešavanje položaja interfejsa za separaciju tokom rada, olakšavajući optimalnu separaciju.

Imajući na umu radno okruženje, PX asortiman je osmišljen da radi na niskim nivoima buke. Ovo se postiže pomoću sklopa ležaja prigušenog gumom, okvira sa omotačem i dizajna spoljašnje posude osmišljene za nisku buku vetra.

.

PX asortiman - separatori biljnog ulja i industrijske centrifuge za preradu masti i jestivog ulja

PX 115 separator biljnog ulja

Px 115 - vegetable oil separator

 • Jednostavan za rukovanje i održavanje
 • Robustan i pouzdan
 • Zupčasti pogon
 • Automatski podesivi interfejs
 • Fleksibilne opcije instalacije
 • Do 1500 tona dnevno

PX 115e separator biljnog ulja

centrifuge for fats and vegetable oil processing industry

 • Jednostavan za rukovanje i održavanje
 • Robustan i pouzdan
 • Direktan pogon
 • Automatski podesivi interfejs
 • Fleksibilne opcije instalacije
 • Do 1500 tona dnevno

        

Kako radi

Ulje koje treba odvojiti se ubacuje u posudu separatora sa dna kroz šuplje vreteno i ulazi u snop diskova. Teška faza i teški mulj se potiskuju ka periferiji posude, dok laka faza otiče ka centru posude, odakle se ispumpava radi dalje obrade. Teška faza se vodi preko gornjeg diska u komoru gde je podesivi uređaj za odvajanje ispumpava iz separatora biljnog ulja. Mulj se skuplja u prostoru za mulj i ispušta se povremeno i automatski. Ispuštanje se postiže hidrauličkim sistemom, koji u unapred podešenim odgovarajućim intervalima potiskuje klizno dno posude prema dole čime se otvaraju otvori za mulj na periferiji posude. Mulj se sakuplja u ramu i napušta centrifugu preko ciklona.

Saznajte više o PX eroziona obloga

Zašto biste je imali?

Zaštitite svoj separator PX 100 i 115 od habanja i curenja pomoću Alfa Laval erozione obloge. Pokriva dno klizne posude, vitalni deo separatora, i može se lako zameniti. Za razliku od heksavalentnog hromiranja, koje je štetno i uskoro će biti zabranjeno u Evropi, naša eroziona obloga je bezbedna i ekološki prihvatljiva. Uživajte u pouzdanijoj i održivijoj separaciji uz našu inovaciju.

Koji je princip rada?

Ako želite da produžite vek svoje centrifuge i izbegnete skupe popravke, morate da se upoznate sa Alfa Laval erozionom oblogom. To je zaštitna obloga koja pokriva dno klizne posude, koja je vitalni deo centrifuge koja reguliše separaciju i ispuštanje čvrstih materija iz procesa. Eroziona obloga se lako postavlja i zamenjuje po potrebi.

Kako je možete naručiti?

Naručivanje naše nadogradnje erozionom oblogom je jednostavno. Dobićete komplet za nadogradnju sa svim delovima i oblogom, zajedno sa uputstvom kako da ga instalirate. Da biste nadogradili postojeći separator, moraćete malo da izmenite dno klizne posude. Samo kontaktirajte Alfa Laval i naše radionice će se pobrinuti za to.

Separator Innovator

Da li biste želeli da saznate više o našim inovacijama u tehnologiji separacije? Kliknite na link ispod. Kompanija Alfa Laval je izumela prvi separator sa snopom diskova i predvodi put u razvoju tehnologije centrifuga više od jednog veka. Zadovoljstvo nam je da sa vama delimo stručnost koju smo stekli na tom putu. Posetite našu bazu znanja Separator Innovator da biste saznali više o napretku u separaciji i koracima koje kompanija Alfa Laval preduzima kako bi nastavila da revolucioniše tehnologiju.

hss clara separator innovator640x360