Preventivno održavanje

Sprečite probleme pre nego što se pojave

Servisiranjem vaše opreme samo kada je to neophodno, možete osigurati pouzdanost rada i održavati učinak. Preventivno održavanje smanjuje neplanirana zaustavljanja, produžava životni vek opreme i smanjuje nezgode na mestu rada. Takođe vam omogućava da na najbolji način iskoristite resurse i smanjite lager rezervnih delova.

Preventivno održavanje se obavlja kao samostalna usluga kada je vaša oprema u funkciji određeni broj sati, i to u fiksnim intervalima kako bi se izbegla neplanirana zaustavljanja. Usluga takođe može biti deo ugovora o učinku.

Način funkcionisanja

Naši stručnjaci:

  • Analiziraju uslove rada
  • Određuju tačan interval održavanja na osnovu različitih faktora, uključujući tip primene, kao i upotrebu i stanje opreme
  • Nabavljaju originalne rezervne delove
  • Obavljaju održavanje u sistemu, na licu mesta ili u nekom od Alfa Laval servisnih centara koji se nalaze u vašoj blizini.

 

Tražite određenu uslugu?