Remont

Produžite životni vek opreme

U više od 100 Alfa Laval servisnih centara širom sveta, nudi se niz usluga popravke kako bi se poboljšao učinak vaše opreme, produžio njen životni vek i obezbedio bezbedan i efikasan rad.

Čišćenje, detekcija pukotina, ponovno sastavljanje sa novim zaptivkama, ispitivanje pritiska i zamena neispravnih ploča samo su neke od stvari u kojima vam pomažemo, kao i davanje preporuka za druge servisne mere. Možete prilagoditi sopstveni paket usluga ili izabrati unapred definisani.

Način funkcionisanja

Naši stručnjaci:

  • Predlažu rešenja za popravku koja odgovaraju vašim zahtevima u pogledu vremena obrade, budžeta i primene
  • Pridržavaju se proverenih procedura koje su u skladu sa najstrožim propisima u pogledu kvaliteta i zdravstvenim propisima
  • Koriste originalne rezervne delove

 

Tražite određenu uslugu?