Proizvodnja bazičnih hemikalija

Za uspešnu proizvodnju osnovnih hemikalija, proizvodni troškovi moraju biti niski dok kvalitet, konzistentnost i efikasnost moraju biti visoki. Kompanija Alfa Laval ima najširu selekciju izmenjivača toplote i sistema separacije. Od kompaktnih izmenjivača toplote i vazdušno hlađenih jedinica do specijalizovanih dobošasto-cevastih sistema kao i separatora i dekantera, naša oprema je dizajnirana za obavljanje teških zadataka – pouzdano i ekonomično.

base chemicals production 640x360

Optimizacija proizvodnje osnovnih hemikalija u petrohemijskoj industriji

Potražnja za petrohemijskim proizvodima raste zbog rasta životnog standarda i sve veće potražnje za širokom paletom proizvoda od ambalažnog materijala i plastičnih kesa do kućnih aparata kao što su frižideri pa sve do automobila. To je doprinelo većoj upotrebi osnovnih hemikalija, kao što su etilen, propilen, amonijak/urea, metanol, butadien i aromatične supstance, koje su izvedene iz nafte, prirodnog gasa ili uglja.

Veća profitabilnost proizvodnje osnovnih hemikalija zahteva maksimalnu efikasnost postrojenja. Alfa Laval vam nudi širok asortiman rešenja za postizanje tog cilja. Mi vam možemo pomoći u usklađivanju visoko-efikasne opreme sa vašim specifičnim potrebama kako bi se smanjila potrošnja energije i troškovi montaže uz povećanje pouzdanosti postrojenja i obrta materijala. Na primer, Alfa Laval Compabloc je idealan za proizvodnju propilena. Kompaktni izmenjivač toplote visokih performansi poboljšava efikasnost proizvodnje u bukvalno bilo kom prostoru – bilo da je u pitanju postojeća ili nova instalacija.

 

Pored naše široke selekcije izmenjivača toplote, Alfa Laval nudi širok asortiman opreme za separaciju, uključujući centrifuge velike brzine za čišćenje ulja za podmazivanje kompresora kao i dekantere za minimiziranje količine procesnog otpada ili otpadnih voda.

Kontaktirajte nas danas da biste otkrili kako možemo da vam pomognemo u vašem radu.