Revizija performansi i CIP pretvaraju skeptike u verujuće – dok uštede rastu

Alfa Laval je predočila jednom od najvećih svetskih proizvođača etilena da bi revizija performansi mogla precizno da utvrdi da li je kod njihovih 11 pločastih izmenjivača toplote drugog proizvođača potrebno čišćenje. Tada je kompanija bila skeptična da bilo šta da kaže. Četiri godine i stotine hiljada evra ušteda kasnije, više su nego ubeđeni.

DATUM 2023-11-28

Kada je prvi put uspostavljen kontakt između Alfa Lavala i ovog saudijskog petrohemijskog diva, oni su obavljali manučeno čišćenje svojih hladnjaka morske vode jednom godišnje. To je bilo skupo, zahtevalo je puno vremena i izazivalo nepotrebno habanje i trošenje dihtunga (zaptivača) i ploča.

Alfa Lavalova usluga revizije performansi omogućuje efikasne usluge čišćenja

Kompanija je brzo bila svedok većem korisnom vremenu rada i efikasnijem hlađenju. Vreme čišćenja je smanjeno sa 150 čovek-sati na 24 prelaskom sa manuelnog čišćenja na CIP. Takođe su bili u stanju da obezbede dobro stanje jedinica pre kritičnog letnjeg perioda.

Na početku korisnik nije imao veru u Alfa Lavalovu uslugu revizije performansi – do 2012 su potpisali trogodišnji ugovor o podeli odgovornosti. „SAMER TYBA, SEKTOR ZA SERVISIRANJE KOMPANIJE ALFA LAVAL

Kompanija je brzo bila svedok većem korisnom vremenu rada i efikasnijem hlađenju. Vreme čišćenja je smanjeno sa 150 čovek-sati na 24 prelaskom sa manuelnog čišćenja na CIP. Takođe su bili u stanju da obezbede dobro stanje jedinica pre kritičnog letnjeg perioda.

Troškovi održavanja su drastično opali

Pored toga, budžet kompanije namenjen za održavanje je drastično smanjen od implementacije procedure čišćenja na licu mesta umesto manuelnog čišćenja. Zadovoljna rezultatima, kompanija je obnovila svoj ugovor sa kompanijom Alfa Laval nekoliko puta.

Na početku korisnik nije imao veru u Alfa Lavalovu uslugu revizije performansi – do 2012 su potpisali trogodišnji ugovor o podeli odgovornosti. „SAMER TYBA, SEKTOR ZA SERVISIRANJE KOMPANIJE ALFA LAVAL

Prilagođen performansama

Sporazum o performansama predstavlja prilagođena servisna rešenja koja zadovoljavaju vaše specifične potrebe kombinujući bilo koju uslugu u Alfa Laval 360° servisnom portfoliju tokom određenog vremenskog perioda. 

Više o Alfa Laval Sporazumima o performansama 

Povećanje učinka sa Alfa Lavalovim portfoliom usluga 360°

Naš bogat portfolio usluga nudi sve usluge koje su vam potrebne da osigurate vrhunski učinak, maksimalnu funkcionalnost i efikasnost vaše Alfa Laval opreme tokom njenog radnog veka. Bićete mirni uz naš tim stručnjaka i dostupnost delova.

 Više o Alfa Laval 360° Portfoliu usluga

Koristnik

Korisnik je vodeći saudijski proizvođač petrohemikalija – proizvodi miliona tona etilena godišnje i drugi je najveći proizvođač titanijum dioksida u svetu.