Optimizacija svakog mlečnog procesa

Sveobuhvatan asortiman inovativnih higijenskih komponenti kompanije Alfa Laval ključni su gradivni blokovi u procesima proizvodnje mlećnih proizvoda. Procesi istaknuti na ovim stranicama važni su za primene u mlečnim proizvodima.

Dairy Milk Reception

Prijem mleka

Zahtevajte duže vreme rada i efikasnost. To znači komponente visoke pouzdanosti, lakog servisiranja i operativne i energetske efikasnosti.

Dairy Milk Storage

Skladištenje mleka

Povećanje produktivnosti uz nežno rukovanje sirovim mlekom je ključno tokom skladištenja mleka. Naše higijenske komponente mogu osigurati optimalno i pouzdano rukovanje tečnostima što može rezultirati značajnim uštedama i povećanjem efikasnosti.

 

Dairy Agitator Mixing And Blending

Mešanje (Rešenje za mešalice)

Precizno i ujednačeno mešanje je neophodno u mnogim primenama, doprinoseći efikasnom procesu i visokokvalitetnom krajnjem proizvodu. Optimalni rezultati zahtevaju ravnotežu između snage, kontrole i fleksibilnosti. Korišćenjem Alfa Laval mešalice sa specijalno razvijenim EnSaFerm impelerima za upotrebu u fermentaciji, smanjite potrošnju energije i apsorpciju toplote vašeg proizvoda.

Dairy Rotaryjetmixer Mixing And Blending

Mešanje i umešavanje (Rešenje za rotacionu mlaznu mešalicu)

Precizno i ujednačeno mešanje i umešavanje je neophodno u mnogim primenama, doprinoseći efikasnom procesu i visokokvalitetnom krajnjem proizvodu. Optimalni rezultati zahtevaju ravnotežu između snage, kontrole i fleksibilnosti. Korišćenje Alfa Laval rotacione mlazne mešalice radikalno povećava efikasnost u primenama kod aromatizovanog, obogaćenog i rekombinovanog mleka, šlaga na bazi biljnog ulja, mlečnog praha i emulgatora.

Process Chart Pasteurization.png

Pasterizacija

Procesi pasterizacije zahtevaju visok nivo bezbednosti, higijene i kontrole procesa. Pasterizacija mleka je vitalni proces, a usaglašenost sa relevantnim propisima i standardima je od suštinskog značaja. Nakon UHT tretmana, moraju se održavati aseptični uslovi. Kvalitet komponenti je ključan, a dobra kontrola protoka i pouzdani i efikasni izmenjivači toplote igraju važnu ulogu.

Dairy Fermentation Chart

Fermentacija

Izvlačenje maksimuma iz sirovina je neophodno u proizvodnji proizvoda sa kulturama i svežih i sušenih sireva. Važna pitanja uključuju postizanje maksimalne efikasnosti u kontinuiranom doziranju i održavanje higijenskih uslova obrade.

Dairy Buffer storage Chart

Skladište pufera

Alfa Laval-ov sveobuhvatan asortiman inovativnih higijenskih komponenti ključni su gradivni blokovi u procesima mlečne proizvodnje. Tokom skladištenja pufera, optimizacija je ključna. Naša stalna misija je da obezbedimo higijenske uslove i optimizujemo vašu proizvodnju mlečnih proizvoda.

Dairy Milk Separation

Separacija

Naše membrane za ultrafiltraciju, nanofiltraciju i reverznu osmozu daju odlične prinose u pred-koncentraciji i prečišćavanju proteina pre isparavanja i sušenja.

Process Chart Concentration.png

Koncentracija

Smanjenje otpada i emisija je suštinski aspekt procesa koncentracije. Postizanje dobre radne ekonomičnosti zahteva kontrolu nad potrošnjom energije komponenti.

Dairy CIP Flow Chart

Čišćenje na mestu

Kvalitet CIP-a je od suštinskog značaja u industriji mleka. Efikasnost je ključ, kako u smislu rezultata čišćenja tako i u pogledu ekonomičnosti. CIP ekonomičnost diktiraju troškovi i vreme. Smanjenje otpada je kritično; potrebna je pravilno konfigurisana i efikasna oprema za čišćenje, pumpanje i grejanje da bi tečnost za čišćenje pravilno delovala na površinama.

Katalog rezervnih delova

Najnovije online verzije rezervnih delova

Alfa Laval katalog rezervnih delova

Katalog proizvoda

Najnovija verzija kataloga "Blizu ruke"

Pronađite svoj proizvod Alfa Laval koji Vam treba