Maksimizirati vreme rada sa Alfa Laval IOT uslugama

Alfa Laval IOT usluge omogućavaju daljinsku i prediktivnu kontrolu održavanja vašeg industrijskog dekantera, omogućavajući pouzdano održavanje, visoke prinose i niske troškove održavanja. Saznajte više o Alfa Laval IOT uslugama za dekantere za hranu u odeljcima niže ili nas kontaktirajte za predlog o najboljoj kombinaciji za vaše postrojenje.

Alfa Laval Iot Services Decanter

Upozorenje na uslove

Sistem praćenja uslova pomaže da se obezbedi i uveća održavanje

Daljinska podrška i nadzor

Brže i preciznije uočavanje problema i brz povratak u funkciju.

IoT pravi revoluciju u industriji hrane

Internet stvar i(IOT, srpski IS) je kišobran termin za širok spektar digitalnih tehnologija koje dozvoljavaju firmama koje se bave proizvodnjom i obradom, da se povežu unutar sebe sa različitom proizvodnjom i kontrolnim sistemima da bi uvećali efikasnost i vrednost mušteriji. IoT je jedan od kamena temeljaca Industrije 4.0, četvrte industrijske revolucije (prve tri revolucije su uvele parnu mašinu, struju i elektroniku). Industrija 4.0 kombinuje IoT, nove načine proizvodnje, veštačku inteligenciju, vidne sisteme itd i napraviće revoluciju u svim tipovima proizvodnje i procesa u postrojenjima u narednim godinama. Alfa Laval aktivno učestvuje u ovom razvoju. Sa našim IoT uslugama za postrojenja sa hranom i pićem, naši korisnici dobijaju nove mogućnosti da povećaju pouzdanost u radu i prinosima i smanje troškove usluga. Dosta se ulaže u R&D i nastavićemo da objavljujemo nove IoT usluge kako napreduje tehnologija.

Alfa Laval IoT Service 640x360
.

Daljinska podrška i praćenje

Sa Alfa Laval daljinskom podrškom i praćenjem dobićete najbržu i najbolju podršku od stručnjaka iz Alfa Level usluga kad vam treba podrška za utvrđivanje problema, planiranje usluga i optimizacija procesa. Vaš dekanter je povezan sa sistemom za praćenje preko sigurne Internet mreže, tako da naše osoblje ima daljinski i može vam pomoći na najbolji način.

Brza i odgovarajuća pomoć

Daljinska podrška i nadzor omogućava našim servisnim inženjerima da prate stanje vašeg dekantera čim ih nazovete. Ovo smanjuje do minimuma vreme za koje se analizira situacija i šalju rezervni delovi u slučaju da dekanteru treba popravka ili servis.

Daljinski pristup

Pored ovoga, daljinska podrška i praćenje daje pristup vašem dekanteru preko našeg interfejsa na našem servisnom portalu. Ovako je lakše da se analiziraju radni podaci i da se regulišu radnje, kao i da se obeleže različiti dekanteri i instalacije. Postoji i mogućnost da se šalje upozorenje preko SMSa ili na mejl.

Dobrobiti

  • Podrška stručnjaka iz Alfa Laval-a
  • Brže i preciznije utrđivanje problema
  • Brži povratak u rad u slučaju problema
  • Visoki prinosi kroz proces optimizacije
  • Daljinski pristup vašoj opremi da se vide radni podaci
remote support 640x360

ConditionAlertTM - upozorenje na uslove rada

Upozorenje na uslove radaTM ( engl.ConditionAlertTM )  je sistem za praćenje uslova rada koji omogućava pouzdano održavanje za vaš Alfa Laval dekanter za hranu i piće. 

Sistem u kontinuitetu nadgleda u kakvom su stanju kritični delovi dekantera. Podaci se šalju u centralni server na analizu i ako se uoče anomalije, sistem obaveštava servisne inženjere i kontaktira vas u vezi planiranja servisa pre nego što nastane neki problem.

Dobrobiti

  • Maksimalna radna pouzdanost
  • Mogućnost da se optimizira period servisa i samim tim smanje troškovi servisa

Deo ugovora o servisiranju

Nudimo naše povezane usluge kao deo Ugovora o servisiranju. Ovi skrojeni paketi usluga mogu da uključuju usluge iz naše široke ponude i idu sa fiksnom godišnjom cenom. Zavisno od vaših prioriteta i uslova možemo vam pomoći da nađete idealno rešenje.

performance agreements tailored solutions
.
.

Kako vam možemo pomoći?

Ove informacije se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti.

.
.