Agitatori koji štede energiju

VODEĆA MLEKARA U DANSKOJ. Studija je sprovedena u vezi sa velikom potrošnjom energije agitatora u 25 rezervoara za skladištenje i koncentrate. Agitatori sa direktnim pogonom su upoređivani sa Alfa Laval-ovim agitatorima koji štede energiju, sa EnSaFoil impelerom. Potencijalne uštede električne energije su iznosile €21,350 godišnje, dajući vreme povraćaja investicije od svega 8.2 meseci. Posebno projektovani za veoma nisku potrošnju energije. Alfa Laval agitatori mogu smanjiti troškove energije za agitaciju do 80%.

DATUM 2023-11-28

ALS agitator sa bočnom montažom

Alfa Laval ALS agitatori se montiraju bočno i široko se koriste u rezervoarima i silosima za skladištenje. Obično se koriste za proizvode niske viskoznosti i za održavanje homogenosti proizvoda unutar rezervoara. Ove jedinice su poznate po svom ekonomičnom dizajnu koji se lako montira i zahteva izuzetno malo održavanja i operativne troškove.

Projektovan za povećanje delotvornosti

Alfa Laval agitatori su projektovani za obezbeđivanje maksimalnog efekta mešanja uz minimalni unos energije. Kako bi se to postiglo, Alfa Laval eksperti koriste mnoge različite metode računarske analize i sisteme za projektovanje. Oni obuhvataju FEM (Finite Element Method – metoda konačnog elementa) softver za proračun, SALS sistem za projektovanje i napredne 3D CAD sisteme. Smanjenja troškova koja omogućuju Alfa Laval agitatori su posebno projektovana za veoma nisku potrošnju energije. To vam omogućuje smanjenje troškova energije za agitaciju čak do 80%.

Ostale prednosti obuhvataju niske troškove održavanja zbog veoma dugog radnog veka zaptivača, i veću produktivnost zahvaljujući manjem vremenu zastoja. Takođe možete zameniti zapivače sa spoljašnje strane rezervoara, bez potrebe za ulazak i demontažu bilo čega unutar rezervoara.

Proizvod

Alfa Laval ALS agitatori predstavljaju elemente koji se montiraju bočno i imaju široku primenu u rezervoarima i silosima za skladištenje.

Alfa Laval ALS agitatori

Preuzeti kompletan članak