2024-01-10 Product news

Ušteda energije dodaje 2000 EUR/dan na krajnji rezultat proizvođača etanola

Kod velikog proizvođača etanola u Belgiji, povrat toplote i ponovna upotreba vode bili su visoko na listi agende za održivi razvoj, dok je kompanija takođe želela da poboljša svoju profitabilnost i konkurentnost.

Klijent je radio sa američkim sistem integratorom, koji je doveo Alfa Laval zbog svoje stručnosti u vezi sa WideGap pločastim izmenjivačima toplote sa zaptivkama, koji su bili ključni za postizanje ciljeva održivosti.

Izmenjivači toplote su povećali energetsku efikasnost linije za hlađenje kaše u fabrici za 4000 kW, sa rezultujućim povratom energije koji odgovara uštedi od 2000 EUR/dan.

Rešenje uključuje dva nova WideGap pločasta izmenjivača toplote sa zaptivkom WG350X u liniju za hlađenje kaše – jedan u pogonu i jedan u stanju pripravnosti – i koristi vodu iz nizvodnog procesa destilacije.

Korišćenjem ove procesne vode za hlađenje kaše sa 90ºC na oko 60ºC stvara se vruća voda, koja se zatim može ponovo koristiti uzvodno radi uštede energije.

Energy-hunters-ethanol-illustration..jpg

„Naše iskustvo u ovoj aplikaciji nam je omogućilo da dizajniramo jedinicu na optimalan način za klijenta,“ objašnjava Eser Aydin, Viši inženjer za proces globalne primene tehnologije (Senior Global Technology Application Process Engineer). „U ovoj preradi etanola na bazi kukuruza, tok je kaša koja sadrži suspendovane čestice i kukuruzna vlakna. Naš WideGap izmenjivač toplote može efikasnije da se nosi sa ovim zadatkom sa strožim pristupom temperaturi i dužim intervalima između čišćenja. Dodatna podrška sa preporučenim programom održavanja za optimizaciju performansi maksimizirala je profit fabrike".

Otplata za investiciju je šest meseci, a potencijalna dodatna vrednost u smislu održivosti i smanjene emisije ugljenika, zajedno sa Opex uštedama tokom životnog veka opreme, bili su atraktivna ponuda za ovog klijenta na visoko konkurentnom tržištu etanola.

„Ponudili smo drugačije rešenje, a klijentu se dopao ovakav pristup“, zaključuje Eser. „Ubuduće možemo pokazati da će se kupcima isplatiti da ulažu u reviziju i potencijalni redizajn svoje postojeće instalirane jedinice u skladu sa trenutnim operativnim uslovima, tako da ćemo se, umesto da samo dizajniramo za potrebnu dužnost, fokusirati na energetsku efikasnost u našim razgovorima sa kupcima i na to kako optimizacija procesa ima potencijal da uštedi energiju i na kraju troškove u njihovom radu.”

Oznake

Sve

Povezani sadržaj