2018-09-12 Product news

Predstavljamo novi, prošireni asortiman Alfa Laval UltraPure pumpi za farmaceutsku industriju

Kompanija Alfa Laval proširuje svoj uspešni asortiman UltraPure pumpi za farmaceutsku industriju. Bilo da je farmaceutskom ili biotehnološkom procesu potrebna centrifugalna ili zapreminska pumpa, kompletan asortiman Alfa Laval UltraPure pumpi pokriva praktično sve potrebe farmaceutske ili biotehnološke industrije.

"Reč je bezbednim i pouzdanim pumpama koje odlikuje higijenski dizajn, ponovljivost i smanjeni rizik od kontaminacije", kaže menadžer asortimana Alfa Laval UltraPure John Walker. "Uz više prinose, produženu mogućnost rada i manju potrošnju energije, ostvaruju se niži troškovi korišćenja. Kako održivost postaje sve važniji faktor na tržištu, farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji će se svideti energetska efikasnost i nizak CO2 otisak." 

Prošireni Alfa Laval UltraPure asortiman obuhvata nedavno predstavljen Alfa Laval LKH Prime UltraPure, veći izbor dobro poznatih Alfa Laval LKH UltraPure, novi Alfa Laval SX UltraPure i modernizovanu pumpu visokih performansi  Alfa Laval Solid-C UltraPure. 

 Alfa Laval LKH Prime UltraPure 

Alfa Laval LKH Prime UltraPure postavlja nove standarde na polju samousisnih pumpi za farmaceutsku industriju. Koriste se pre svega za čišćenje bez demontaže putem vazduha, Alfa Laval LKH Prime Ultra Pure se mogu koristiti za pumpanje proizvoda, čime se dalje smanjuju kapitalna ulaganja. 

Alfa Laval LKH UltraPure 

Alfa Laval LKH UltraPure omogućava maksimalno trajanje rada i visoku efikasnosti pri primeni u farmaceutskoj industriji. Precizno projektovane pumpe i motori pružaju optimalnu efikasnost pri radu sa osetljivim proizvodima.  

Alfa Laval SX UltraPure 


Novi Alfa Laval SX UltraPure nudi nisku pulsaciju i blago pumpanje, a osmišljen je baš za efikasno i uspešno transportovanje osetljivih tečnosti. Napravljen je za upotrebu koja zahteva higijenske uslove i izuzetnu čistoću u biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji. 

 Alfa Laval Solid C UltraPure  

Alfa Laval SolidC UltraPure pumpe ostvaruju savršenu ravnotežu između cene i performansi. Ova standardizovana centrifugalna pumpa je idealna za čišćenje bez demontaže (cleaning-in-place - CIP) i povremeno pumpanje proizvoda. 

 

Upoznajte Alfa Laval UltraPure 

Projektovan za potrebe farmaceutske i biotehnološke industrije, Alfa Laval UltraPure asortiman pumpi nudi inovativna rešenja koja pomoću optimizaciju proizvodnje.  

Sve Alfa Lava UltraPure pumpe uzimaju u obzir: 

Bezbednost 

  • Alfa Laval UltraPure pumpe karakteriše visok nivo pažnje posvećen higijenskom dizajnu i ponovljivost u cilju smanjenja rizika od kontaminacije. Q-doc dokumentacija kompanije Alfa Laval koja je dostupna za preuzimanje, zasnovana je na GDP (dobroj praksi o dokumentaciji) i sadrži sve podatke o proizvodima i jednostavno predstavlja kvalifikacije, validaciju i promenu kontrole kako bi se obezbedila bezbednost potrošača.  

Pouzdanost 

  • Sve Alfa Laval UltraPure pumpe su robusnog dizajna koji je prošao test vremena i dokazan je u farmaceutskoj industriji. Sve UltraPure pumpe poseduju kompletnu dokumentaciju o proizvodnju, od sirovina do isporučene opreme, kako bi se garantovala ponovljivost vašeg proizvoda i ostvario 100% kvalitet serija.  

Efikasnost 

  • Alfa Laval UltraPure pumpe su ekonomične pumpe koje ostvaruju maksimalnu energetsku efikasnost, smanjeni CO2 otisak, veće prinose i povećanu dužinu rada. 

Globalna pokrivenost sa lokalnim prisustvom 

  • Naš širok asortiman Alfa Laval UltraPure pumpi može da se suprotstavi svakom od izazova procesa.  Bez obzira gde se nalazite u blizini sigurno imate podršku i servisera. A sve UltraPure pumpe koriste standardizovane delove, čime se olakšava specifikacija i isporuka i ubrzava servisiranje.     

Sve Alfa Laval UltraPure pumpe se isporučuju sa Alfa Laval Q-doc, sveobuhvatnim paketom dokumentacije koji sadrži potpun pregled lanca proizvodnje, od sirovine do isporučene opreme, a kako bi se olakšala validacija, kvalifikacija i kontrola promena.  

 

Upoznajte Alfa Laval UltraPure pumpe na: 

Za više informacija o Alfa Laval UltraPure pumpama osmišljenim posebno za farmaceutsku i biotehnološku industriju, kontaktirajte:  

 

Alfa Laval d.o.o. Predstavništvo Beograd

Srbija.info@alfalaval.com 
Bul. Arsenija Čarnojevića 54/3, Belgrade
T: +381 11 22 83 108

O kompaniji Alfa Laval  

Alfa Laval je vodeći svetski dobavljač specijalizovanih proizvoda i inženjerskih rešenja zasnovanih na ključnim tehnologijama prenosa toplote, separacije i rada sa fluidima.  

Oprema, sistemi i usluge kompanije su namenjeni da pomognu klijentima da optimizuju performanse svog procesa. Rešenja im pomažu da greju, hlade, razdvajaju i transportuju proizvode u delatnostima koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i pića, hemikalija i petrohemijom, farmaceutskim proizvodima, skrobom, šećerom i etanolom.  

Proizvodi kompanije Alfa Laval se takođe koriste u elektranama, na brodovima, za istraživanje nafte i gasa, u mašinskoj industriji, u rudarstvu i za tretman otpadnih voda, kao i za kućne klima i rashladne uređaje.  

Globalna organizacija kompanije Alfa Laval blisko sarađuje sa kupcima iz skoro 100 zemalja kako bi im pomogla da ostane ispred konkurencije na svetskoj areni. 

Globalna organizacija kompanije Alfa Laval blisko sarađuje sa kupcima iz skoro 100 zemalja kako bi im pomogla da ostane ispred konkurencije na svetskoj areni. Globalna organizacija kompanije Alfa Laval blisko sarađuje sa kupcima iz skoro 100 zemalja kako bi im pomogla da ostane ispred konkurencije na svetskoj areni. Kompanija Alfa Laval je kotirana na berzi Nasdaq OMX i u 2016 zabeležila je godišnje prihode od prodaje od oko SEK 35.6 milijardi (oko 3.77 milijardi evra). Kompanija ima oko 17 000 zaposlenih.

 

Pharma-Pumps-Ultrapure-640x360

Tražite dokumntaciju o vašoj Alfa Laval UltraPure pumi?

Sve Alfa Laval UltraPure pumpe se isporučuju sa Alfa Laval Q-doc, sveobuhvatnim paketom dokumentacije koji sadrži potpun pregled lanca proizvodnje, od sirovine do isporučene opreme, a kako bi se olakšala validacija, kvalifikacija i kontrola promena.  

 Qdoc validaton

Povezani sadržaj