2023-06-22 Product news

Novi ventili jednostavnog dizajna Unique Mixproof CIP i Process kompanije Alfa Laval zadovoljavaju zahteve tržišta

Alfa Laval predstavlja dva nova higijenska ventila, Alfa Laval Unique Mixproof CIP i Unique Mixproof Process, kojima proširuje svoj asortiman ventila sa dvostrukim sedištem kako bi zadovoljio zahteve tržišta. Zahvaljujući uvođenju ova dva inovativna ventila sa sprečavanjem mešanja fluida, prouzvođači kojima je integritet proizvoda naročito važan sada na ekonomičan način mogu povećati bezbednost proizvoda, kao i efikasnost i održivost procesa.

Dokazani učinak, usavršeni za konkretnu namenu

Ova dva nova proizvoda su napravljeni na osnovu dokazanog učinka, a usavršeni za konkretnu namenu. Unique Mixproof CIP je ventil da dvostrukim sedištem koji bezbedno i efikasno reguliše protok sredstva za čišćenje tokom čišćenja na licu mesta (CIP). Unique Mixproof Process, kompaktna verzija dokazanih ventila Alfa Laval sa dvostrukim sedištem, se može konfigurisati i dostupan je u različitim dimenzijama kako bi ispunio osnovne zahteve proizvođača koji se odnose na higijenske procese. I jedan i drugi mogu istovremeno usmeravati dva različita fluida bez rizika od mešanja, čime se povećava pogonsko vreme i smajuju ukupni troškovi vlasništva.

“Ovi novi ventili Unique Mixproof pružaju bezbednost proizvoda, fleksibilnost procesa, jednostavno održavanje i prilike za uštedu vode i sredstava za CIP”, kaže Anders M. Line, menadžer za portfolio proizvoda, Alfa Laval.

Pouzdana, ekonomična zaštita proizvoda

Proizvođači se mogu osloniti na ventile Unique Mixproof CIP i Unique Mixproof Process kada je u pitanju bezbednost proizvoda. Tehnologija dvostrukog sedišta Alfa Laval sa funkcijom podizanja sedišta obezbeđuje da fluidi budu razdvojeni, a time i efikasno čišćenje i potpunu zaštitu od prodora štetnih mikroorganizama. Zahvaljujući potpuno izbalansiranom dizajnu, ventili mogu lako da regulišu visok pritisak bez rizika od nagle promene pritiska. Osim toga, sertifikovani su u skladu sa FDA, 3A i drugim priznatim standardima.

Veća fleksibilnost procesa

Povećajte pouzdanost i fleksibilnost postavki proizvodnih procesa proverenom tehnologijom ventila koja odgovara konkretnim zahtevima proizvodnje. Kao i celokupni asortiman Unique Mixproof Alfa Laval, ventili Unique Mixproof CIP i Unique Mixproof Process su kompaktni i modularni, pružajući veću fleksibilnost proizvoda. S obzirom da su modularni i dostupni u različitim tipovima i dimenzijama koji odgovaraju različitim namenama, ventili Unique Mixproof CIP i Unique Mixproof Process pomažu proizvođačima da se prilagode promenljivim zahtevima procesa. Primena ovih ventila sa upravljačkim jedinicama ThinkTop kompanije Alfa Laval pruža još veću fleksibilnost i kontrolu procesa.

Jednostavniji servis

S obzirom da su konstruisani na platformama Unique SSV i Mixproof kompanije Alfa Laval, ovi higijenski ventili sa gornjim opterećenjem i dvostrukim sedištem maksimalno smanjuju rizik od neplaniranog zastoja uz minimalni utrošak vremena i sredstava za redovno održavanje. Proverena tehnologija zaptivanja sa definisanom kompresijom produžava intervale između servisiranja, dok aktuator bez podesivih komponenti koji ne zahteva održavanje maksimalno povećava pogonsko vreme i smanjuje ukupne troškove vlasništva.

Veća održivost

Kada se koriste zajedno sa upravljačkom jedinicom ThinkTop kompanije Alfa Laval, ovi novi ventili Unique Mixproof eliminišu nepotreban gubitak proizvoda i obezbeđuju do 90% uštede na vodi i sredstvima za CIP. Smanjena upotreba fluida za CIP doprinosi nižim ukupnim troškovima vlasništva i maksimalno smanjuje uticaj prerađivačke industrije na životnu sredinu. Dobri za ljude, dobri za posao i dobri za planetu.

Da biste saznali više, posetite www.alfalaval.com/UniqueMixproof/news

 

Povezani sadržaj