Proizvođač etanola očekuje povećanje energetske efikasnosti od 6 odsto zahvaljujući rekonfiguraciji zasnovanoj na podacima

Male izmene kako bi se osiguralo da predgrejač piva u fabrici etanola radi u okviru optimalnih parametara performansi mogu doneti značajne uštede energije i povećati profit. Ovo je jedna od fokusnih tačaka programa Energy Hunter, kompanije Alfa Laval. Proizvođač etanola sa sedištem u Severnoj Evropi obratio se kompaniji Alfa Laval kada je želeo da optimizuje predgrejač piva u svojoj fabrici, kako bi povećao uštedu energije.

DATUM 2023-11-28
cornfield ethanol plant shutterstock 1941260

Detaljna analiza postojećeg procesa pokazala je da, jednostavnim izmenama CIP procedure, zajedno sa prilagođavanjem grupisanja pločastog izmenjivača toplote, fabrika može povećati energetsku efikasnost za 6%.

„Ovo je igra velikih brojeva“, objašnjava Dimitrije Đorđević, koji je radio sa klijentom na preciziranju potencijalnih poboljšanja procesa. „Za klijente koji proizvode između 100.000 i 500.000 litara etanola dnevno, relativno male promene mogu imati veliki uticaj na profit, kao i na emisije ugljenika. Ušteda između 500 kg/h i 800 kg/h pare jednako je približnoj uštedi troškova od 400 evra dnevno – tako da će se relativno skromna investicija brzo vratiti.”

Konfiguracije predgrejača piva variraju od fabrike do fabrike, a predloženi koraci za maksimiziranje performansi ovih jedinica su prilagođeni za svaku proizvodnu lokaciju.

„Ova jedinica ima direktan uticaj na potrošnju energije, jer ono što ne uhvatite u ovoj jedinici moraćete da subvencionišete energijom za grejanje; tako indirektno, predgrejač utiče na ukupne troškove rada fabrike“, kaže Dimitrije.

Energy hunters beer illustration.

Ključ uspeha u ovom procesu optimizacije je širok spektar podataka: od podataka o fabrikama i procesima, do podataka koji se tiču PHE i CIP dizajna, kao i brojeva o troškovima energije i materijala i emisijama CO2. Što više podataka prikupimo, preciznije možemo da prilagodimo savršeno rešenje za našeg klijenta.

 

Jednom kada smo pratili performanse jedinice tokom vremena i prikupili i analizirali sve ove informacije, pokrećemo ih kroz algoritam koji generiše predlog sa opcijama optimizacije koje su dostupne klijentu.
Dimitrije Đorđević
Procesni inženjer, Alfa Laval

Pošto je svako rešenje napravljeno po meri, cena i uticaj optimizacije će se razlikovati od slučaja do slučaja. Ipak, ovo su jedinice koje su gladne energije, tako da je primena malih promena uz brzu otplatu dobitna kombinacija za klijente i planetu.

A sa stotinama proizvođača etanola širom sveta, prilika da se pozitivno utiče na energetsku efikasnost u pojedinačnim fabrikama, uz istovremeno smanjenje globalnih emisija CO2, je značajna.