Alfa Laval agitators improve quality assurance at liquid milk processing plant

Jedan od najvećih kineskih proizvođača mleka i mleka u prahu sa godišnjim obimom prodaje tečnog mleka od 1.8 milijardi juana se suočio sa izazovima vezanim za zastarevanje svojih rezervoara (cisterni) u jednom od svojih postrojenja za tečno mleko. Nakon analize ponuda dobavljača, rukovodstvo mlekare je odabralo Alfa Laval za ugradnju novih agitatora u celoj mlekari sa ciljem unapređenja kvaliteta, bezbednosti i higijene, povećanja energetske efikasnosti i smanjenja operativnih troškova.

DATUM 2023-11-28

Unapređenje osiguranja kvaliteta je bilo visoko kotirano na listi prioriteta podružnice najveće kineske mlekare locirane u severo-istočnoj Kini, koja zarađuje 1.8 milijardi juana godišnjih prihoda samo od proizvodnje tečnog mleka. Fabrika je htela da otkloni tehničke nedostatke, što je rezultovalo gubicima na liniji mleka, nepotpunim čišćenjem i većom potrošnjom energije. Na osnovu dugotrajne poslovne saradnje, kompanija se obratila kompaniji Alfa Laval za pomoć.

Bezbedna, higijenska i cenovno konkurentna

Nova instalacija je obuhvatila ukupno 47 Alfa Laval agitatora sa jedinstvenim EnSaFoil impelerima koji štede energiju, koji pomažu u sprečavanju smicanja proizvoda i čuvaju kvalitet krajnjeg proizvoda. Tokom instalacije i puštanja u rad, predstavnici kompanije Alfa Laval su pružali inženjersku podršku na licu mesta, puštanjem instalacije u rad i obukom zaposlenih u mlekari u vezi sa radom i održavanjem agitatora.

Ovi agitatori od kojih se većina montira bočno, zadržavaju homogenost sirovog mleka i pasterizovanog mleka u postrojenju, i rezervoarima za preradu i skladištenje pavlake (pene), koji variraju u veličini od 5,000 litara do 100,000 litara.

„Higijenski dizajn znači da je čišćenje rezervoara brže i efikasnije“, kaže g. Li, direktor mlekare. „Kao posledica toga, rizik od bakterijske kontaminacije je minimalan”

„Pored toga, otkrili smo da su agitatori cenovno konkurentni obzirom da oprema takođe i pomaže kompaniji da smanji otpad i emisije štetnih materija i proizvodi bezbedne i higijenske proizvode“, poverio nam se.

„Higijenski dizajn znači da je čišćenje rezervoara brže i efikasnije“

Jednostavniji servis

Instalacija novog agitatora olakšava održavanje. Habanje je na niskom nivou a održavanje minimalno, prema iskusnim operaterima u mlekari.

„U suštini, agitatori omogućavaju neometan rad“, kaže g. Li. „Kvalitet redovnog servisa je sasvim zadovoljavajući a vreme isporuke rezervnih delova koji nisu već dostupni na licu mesta, je brzo“.

Habanje zaptivača mehaničke osovine, kaže on, zavisi u velikoj meri od specifičnih radnih uslova. Kada se takvi uslovi identifikuju za svaki pojedinačni proces, lako je planirati održavanje sa velikom preciznošću zbog velike pouzdanosti agitatora.

„Zamena zaptivača na osovini agitatora je zadatak koji naši inženjeri mogu da obave brzo i profesionalno“, dodaje g. Li.

Upotreba Alfa Laval agitatora omogućuje smanjenje operativnih troškova kroz smanjenje vremena potrebnog za čišćenje mašina, ističe g. Li.

Veća energetska efikasnost, bolji kvalitet proizvoda

Upotreba Alfa Laval agitatora, koji su poznati po svom ekonomičnom dizajnu koji se lako instalira i održava, omogućuje uštede energije do 80%, prema procenama kompanije.

U odnosu na konvencionalne agitatore sa direktnim pogonom, sa standardnim iskošenim elisama impelera, Alfa Laval ALS agitatori koji se montiraju bočno, sa jedinstveno oblikovanim EnSaFoil impelerima zahtevaju minimalan unos energije, a ipak omogućuju viši protok uz minimalno smicanje proizvoda.

„Iako je teško kvantifikovati tačne uštede energije, one su velike“, povrđuje g. Li. „Međutim, mogu reći da agitatori omogućuju neometan rad i troše mnogo manje energije od ostalih vrsta agitatora“.

Pored veće energetske efikasnosti, takođe i viši kvalitet proizvoda doprinosi profitabilnosti postrojenja.

„Alfa Laval agitatori su unapredili kvalitet proizvoda, što je veoma važno za reputaciju naše kompanije“, uverljiv je g. Li.

Uštede su velike.“

Vraćanje investicije u roku od tri godine

Pored energetskih ušteda i boljeg kvaliteta proizvoda, Alfa Laval agitatori takođe doprinose ukupnoj profitabilnost postrojenja i na druge načine, kao što je smanjenje vremena i troškova vezanih za čišćenje mašina.

„Naša procena je da će biti potrebno oko tri godine za realizaciju potpunog povraćaja investicije“, kaže g. Li. „Vraćanje investicije se može realizovati brže ukoliko bi postrojenje koristilo sve agitatore, ali trenutno nije sva oprema u upotrebi“.

Snažno partnerstvo

Saradnja između radnog osoblja kompanije Alfa Laval i mlekare ostaje bliska, a rukovodstvo mlekare izražava potpuno zadovoljstvo ovim snažnim poslovnim odnosom. Pored Alfa Laval agitatora, mlekara takođe koristi Alfa Laval rotacione oble pumpe, ventile i poklopce za šahtove, širom fabrike.

Sve u svemu, partnerstvo je uspešno. Postojenje je takođe uspelo da smanji učestanost pojave kvarova, skrati vreme održavanja i troškove popravki, kao i da skrati vreme mirovanja mašina. To je rezultovalo većom proizvodnom efikasnošću, višom produktivnošću, nižim troškovima i nižim emisijama.

Proizvod

Alfa Laval ALS agitatori za bočnu montažu sa jedinstveno oblikovanim EnSaFoil impelerima unapređuju kvalitet proizvoda i štede energiju. 

 Alfa Laval ALS agitatori