Montiranje agitatora na starijoj opremi unapređuje energetsku efikanost mlekare

Nemačka mlekara Milchwerke Oberfranken West eG, jedam od vodećih međunarodnih proizvođača specijaliteta od sira, instalirala je novi rezervoar kapaciteta 360,000-litara kako bi unapredila proizvodnju svog mleka za sir. Korišćenje Alfa Laval ALS Agitatora se pokazalo kao isplativa strategija ne samo za povećanje produktivnosti postrojenja već takođe i za unapređenje energetske efikasnosti. Nakon tri meseca od testiranja agitatora, rezultati su bili toliko ubedljivi da je mlekara odlučila da na konvencijonalne propelerske agiattore, snaga od 11 do 15 Kw ugradi Alfa Laval ALS agitatore sa EnSaFoil propelerima.

DATUM 2023-11-28

Nemačka mlekara Milchwerke Oberfranken West eG, jedam od vodećih međunarodnih proizvođača specijaliteta od sira, instalirala je novi rezervoar kapaciteta 360,000-litara kako bi unapredila proizvodnju svog mleka za sir. Korišćenje Alfa Laval ALS Agitatora se pokazalo kao isplativa strategija ne samo za povećanje produktivnosti postrojenja već takođe i za unapređenje energetske efikasnosti. Nakon tri meseca od testiranja agitatora, rezultati su bili toliko ubedljivi da je mlekara odlučila da na konvencijonalne propelerske agiattore, snaga od 11 do 15 Kw ugradi Alfa Laval ALS agitatore sa EnSaFoil propelerima.

Locirana u nemačkom okrugu Coburg, Milchwerke Oberfranken West eG proizvodi otprilike 37,500 tona širokog asortimana kvalitetnog mekog, tvrdog ili obrađenog sira konzerviranog isključivo primenom kuhinjske soli. Da bi povećala proizvodnju svojih proizvoda od prirodnog sira dobijenih primenim mikrobiološkog sirišta za fermentaciju sirovog mleka, mlekara je instalirala novi rezervoar kapaciteta 360,000 litara. Zaintrigirana šansama za uštedom koje nudi energetski-efikasniji agitator, mlekara je odlučila da poštuje preporuke dugotrajnog poslovnog dobavljača i partnera kompanije Alfa Laval, Euroflow. Da bi testirala agitator po pitanju energetske efikasnosti, higijene i bezbednosti hrane, Milchwerke Oberfranken West je instalirala Alfa Laval ALS Agitator koji koristi svega 4 kW instalisane snage umesto instaliranja konvencionalnog agitatora sa rezervoarom, instalisane snage 18 kW.

Ista higijenska proizvodnja visokog kvaliteta

Mlekara je počela sa testiranjem agitatora sa zapreminom od 100,000 litara mleka u svom novom instaliranom rezervoaru. Zapremina je postepeno povećavana na 150,000 litara, a zatim do punog kapaciteta rezervoara od 360,000 litara. Uzorci su uzimani na svakih sat vremena kako bi se proverio kvalitet mleka: „Proveravani su sastojci mleka, naročito sadržaj masti. Nismo otkrili nikakve promene u liniji za proizvodnju sira niti načinu izrade proizvoda“, kaže Dieter Stuerzl, menadžer kvaliteta zadužen za opremu, pri Milchwerke Oberfranken West eG. „Osim toga, ostavili smo standardizovano nehomogenizovano mleko da ostane jedan dan u rezervoaru da bismo videli da li ima razlika u obradi sirovog mleka primenom novog agitatora“, nastavlja Stuerzl. 

Testirani agitator je radio bez problema tokom čitavog procesa, čime je ispunio naša očekivanja“.

Nakon tromesečnog probnog perioda za Alfa Laval ALS Agitator, Milchwerke Oberfranken West je naručila 11 novih energetski-efikasnih agitatora kako bi zamenila konvencionalne agitatore koje trenutno koristi.

Ugradnja 2.2-kW agitatora na starim 11-15 kW agitatorima

Prema Stuerzl-u, moraju postojati ubedljivi razlozi za zamenu konvencionalnih agitatora novim. Jedan od najvažnijih razloga za mlekaru da zameni postojeću opremu je postizanje značajnih energetskih ušteda. „Ukoliko već postoje agitatori koji se koriste u proizvodnom procesu, često je teško zamisliti rekonstrukciju”, tvrdi Stuerzl. „S obzirom na rezervoar za mleko od 220,000-litara i agitator snage 11-15 kW, ugradnja novog agitatora snage 2.2 kW je ogroman poduhvat. Naravno, veoma smo zadovoljni ostvarenim  uštedama energije “.

Naravno, takođe smo i srećni zbog nastalih energetskih ušteda"

Do 80% uštede energije

Alfa Laval ALS agitatore karakterišu posebno dizajnirane elise rotora koje zahtevaju manju potrošnju energije u odnosu na konvencionalne agitatore. Mogu se realizovati uštede energije do 80%, što promoviše i zaštitu životne sredine i omogućava znatna smanjenja emisija gasova staklene bašte. „Inovativni dizajn propelera omogućuje neobično visok kapacitet pumpanja ali istovremeno koristi daleko manje energije nego konvencionalni agitatori“, kaže Marcus Schmid, vlasnik kompanije Euroflow. „Pored toga, elise agitatora pokreću mleko uz veoma malo smicanja, što bi inače negativno uticalo na membrane masnih globula na višim nivoima smicanja“. Još jedna prednost: Alfa Laval agitatori se mogu prilagoditi specifičnim potrebama postrojenja i instalirati na vrhu, dnu ili bočno, kao što je slučaj kod Milchwerke Oberfranken.

Pogled u budućnost

Stuerzl navodi da je uspešan projekat zamene agitatora dodatno ohrabrio odluku kompanije Milchwerke Oberfranken West da sprovede dodatne projekte uštede energije u mlekari. „Verujem da je ponašanje protoka i nežno rukovanje mlekom od strane Alfa Laval ALS Agitator imalo pozitivan efekat na proizvod“, rekao je. „ Izvesno je da je  u želji da se unapredi proizvodnja  potrebna hrabrost i vizija kao I pogled na  proces kao celinu. Verujem da i dalje ima puno potencijala u inovacijama tehničkih sistema i da menadžeri mlekare ovo moraju imati u vidu”. On ukazuje i na to da ugradnja energetski efikasnijih pumpi na velikim mlekarskim pumpama takođe ima potencijal za energetske uštede. U nekim slučajevima električne snage mlekarskih pumpi i motora se mogu smanjiti sa 15 kW na 11 kW s obzirom na jednaku hidrauličnu snagu.

„Kvalitet proizvoda i tehničke inovacije u radu mlekare nisu uzajamno isključive već međusobno komplementarne“, rekao je on, „Nema napretka bez inovacija“.

Proizvod

ALS agitator

Dizajn propelerskog diska kod Alfa Laval ALS Agitatora omogućava maksimalno dejstvo pumpanja sa najmanjom mogućom potrošnjom energije. Bočno-ugrađreni Alfa Laval ALS Agitator sa posebno dizajniranim elisama rotora koristi do 80% manje energije nego konvencionalni agitatori.

Alfa Laval ALS agitatori

Prednosti

    • Alfa Laval ALS Agitatore karakterišu posebno dizajnirane elise rotora - rezultat je ušteda energije do 80% nego konvencionalni agitatori..
    • Pored toga, elise agitatora pokreću mleko uz veoma malo smicanje, šta bi inače negativno uticalo na membrane masnih globula na višim nivoima smicanja.
    • Alfa Laval agitatori se mogu prilagoditi specifičnim potrebama postrojenja i instalirati na vrhu, dnu ili bočno.

Preuzmite kompletan članak

Kontakt

Marianne Højby

Marketing Communications Manager, Business Unit Hygienic Fluid Handling

+45 28 95 44 71
marianne.hojby@alfalaval.com

O kompaniji Milchwerke Oberfranken West eG

Nacionalna i međunarodna kompanija specijalizovana za proizvodnju sira, Milchwerke Oberfranken West je jedna od vodećih mlekara za proizvodnju sira u Evropi. Njeni savremeni objekti, kapaciteti skladišta i velika proizvodna postrojenja omogućuju da kompanija reaguje brzo i fleksibilno na zahteve korisnika. Dva najpoznatija brenda sira ove kompanije su Coburger i Silberdistel.


Milchwerke Oberfranken West

O kompaniji Euroflow

Kompanija Euroflow podržava proizvođače rezervoara, proizvođače sistema i krajnje korisnike u odabiru i projektovanju potrebnih komponenti za viskozne proizvode i CIP (čišćenje na licu mesta). Kao dugogodišnji ovlašćeni partner kompanije Alfa Laval, Euroflow je deo mreže partnera kompanije Alfa Laval na polju higijenskih komponenti za mlekarsku, pivarsku, prehrambenu i farmaceutsku industriju sa glavnim fokusom na pumpe, izmenjivače toplote, opremu sa rezervoarima i ventile.


Euroflow

O kompaniji h-tronic hille

H-tronic hille je angažovana na polju električnog inženjeringa i proizvodnje mašina, kao i montaže električnih ormarića, kablova i alata, instrumentacije i upravljačkih elemenata.

H-tronic hille