.
consultant-tools-1920x480

Konsultanstki alati i BIM

Na osnovu jedinstvenog znanja iz decenija iskustva u isporuci toplotnih rešenja, kompanija Alfa Laval je uspela da stvori brojne resurse koje možete koristiti da biste olakšali svakodnevni rad.

.

Naš cilj je da obezbedimo da uvek imate svu potrebnu dokumentaciju. Molimo vas da imate na umu da ovde prezentovani materijali predstavljaju samo uzorak resursa koje možemo da pružimo. Obratite se lokalnom prodajnom Alfa Laval predstavniku kompanije već danas i mi ćemo vam rado pružiti dodatne alate koji će vam pomoći da ispunite sve specifične potrebe.

Da li su vam potrebne BIM datoteke?  

 Sve dostupne BIM datoteke možete preuzeti ovde  

Da li su vam potrebni 3D crteži?

Kako biste ih dobili putem imejla, molimo da nas kontaktirate i mi ćemo vam pomoći da započnete proces.

Alfa Laval gasketed plate heat exchanger

Specifikacije za tender

Sledeći dokumenti nude fleksibilnost koja će vam pomoći pri kreiranju specifikacija za vaš projekat. Omogućava jednostavno uključivanje Alfa Laval izmenjivača toplote u vaše specifikacije projekta. Jednostavno kopirajte i zalepite podatke koji su važni za vaš određeni projekat, pritom uklanjajući oblasti koje nisu relevantne.

Specifikacija rastavljivog izmenjivača

Specifikacija lemljenog  izmenjivača 

Tender specification sheet for brazed plate heat exchangers (English)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (English)

Tender specification sheet for brazed plate heat exchangers (French)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (French)

Tender specification sheet for brazed plate heat exchangers (German)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (German)

Tender specification sheet for brazed plate heat exchangers (Italian)

Tender specification sheet for brazed plate heat exchangers (Korean)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (Korean)

Tender specification sheet for brazed plate heat exchangers (Portugese)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (Portugese)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (Russian)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (Spanish)

Tender specification sheet for brazed plate heat exchangers (Turkish)

Tender specification sheet for gasketed plate heat exchangers (Turkish)

Najbolje dizajnerske prakse

Postoje mnoge najbolje dizajnerske prakse za različite primene koje nude koristi u smislu uštede novca ili vremena. Sastavili smo izbor koji stavlja fokus na parametre poput korugacije ploče, turbulencije, debljine prljavštine i ploče radi razmatranja prilikom specifikacije.

Preuzmite najbolje dizajnerske prakse sa funkcijama (Engleski)

 

Teorija prenosa toplote

Da biste identifikovali ispravno rešenje za termičku snagu u određenoj aplikaciji, važno je uzeti u obzir brojne termodinamičke parametre. Sastavili smo detaljnu brošuru o „Teoriji iza prenosa toplote“ kako bismo pomogli vama i vašim kupcima u ovom procesu.

Preuzmite Teoriju iza prenosa toplote (Engleski)


Kalkulator povrata toplote Ušteda energije

Postoje mnoge najbolje dizajnerske prakse za različite primene koje nude koristi u smislu uštede novca ili vremena. Sastavili smo izbor koji stavlja u fokus parametre poput korugacije ploče, turbulencije, debljine prljavštine i ploče radi razmatranja prilikom specifikacije.

Preuzmite Alfa Laval Kalkulator povrata toplote Ušteda energije (Engleski)

Dokumenti

Lifleti sa asortimanom lemleni ANG

AC16 Product leaflet 2018-01-18 474 kB
AC18 Product leaflet 2018-01-18 528 kB
AC40 Product leaflet 2018-01-18 590 kB
AC70 Product leaflet 2018-01-18 525 kB
AC72 Product leaflet 2018-01-18 527 kB
AC112 Product leaflet 2018-01-18 587 kB
AC220EQ Product leaflet 2018-01-18 598 kB
AC230 Product leaflet 2018-01-18 283 kB
AC232 Product leaflet 2018-01-18 299 kB
AC240DQ Product leaflet 2018-01-18 642 kB
AC500DQ Product leaflet 2018-01-18 625 kB
AC502 Product leaflet 2018-01-18 626 kB
AC1000DQ Product leaflet 2018-01-18 639 kB
ACH73 Product leaflet 2018-01-18 523 kB
ACP500EQ Product leaflet 2018-01-18 633 kB
AlfaQ AHRI Product leaflet 2018-08-30 2047 kB
AXP10 Product leaflet 2018-01-18 634 kB
AXP14 Product leaflet 2018-01-18 635 kB
AXP27an Product leaflet 2018-01-18 559 kB
AXP52 Product leaflet 2018-01-18 543 kB
AXP112 Product leaflet 2023-06-14 646 kB
CB10 Product leaflet 2018-01-18 502 kB
CB16 Product leaflet 2018-01-18 586 kB
CB18 Product leaflet 2018-01-18 580 kB
CB30 Product leaflet 2018-01-18 583 kB
CB410 Product leaflet 2018-10-03 761 kB
CB60 Product leaflet 2018-01-18 512 kB
CB62 Product leaflet 2018-01-18 504 kB
GL50 - GLN50 Product leaflet 2019-05-06 413 kB
GL80 Product leaflet 2019-05-06 783 kB
GL100 Product leaflet 2019-05-06 433 kB
GL150 Product leaflet 2019-05-06 456 kB
GLH50 and GLNH50 Product leaflet 2019-05-06 413 kB
GLH80 Product leaflet 2019-05-06 783 kB
GLH100 Product leaflet 2019-05-06 433 kB
GLH150 Product leaflet 2019-05-06 457 kB
GLX30 - GLXN30 Product leaflet 2024-02-23 275 kB

Vodič za brzi odabir

Vodič za proizvode Alfa Laval je alat jednostavan za korišćenje pomoću kojeg možete odabrati najbolje rešenje za vašu primenu. Sadrži i listu lokalnih partnera kompanije Alfa Laval i možete poslati zahtev za ponudu odabranog proizvoda.

product-guide-640x360-B