Servisiranje pločastih izmenjivača toplote u primenama u industriji hrane i pića

Tehnologija prenosa toplote ploča igra vitalnu ulogu u širokom obimu poslova u industriji hrane i pića, skroba i etanola i farmaceutskoj industriji. U ovim primenama, održavanje ispravnog rada vašeg izmenjivača toplote ne znači samo obezbeđivanje visoke dostupnosti proizvodnje. Takođe se radi o osiguranju bezbednosti i kvaliteta vaših proizvoda.

Sa globalnom servisnom organizacijom i dubokim razumevanjem učinka izmenjivača toplote u primenama u industriji hrane i pića, Alfa Laval može da vam pruži podršku tokom celog životnog ciklusa vaše opreme: od instalacije i puštanja u rad, preko rutinskog i proaktivnog održavanja, do obuke, rezervnih delova, otkrivanja i rešavanja problema, itd. Bez obzira na marku izmenjivača toplote, naša servisna ponuda pruža najveću garanciju na tržištu i za rad bez zastoja i pouzdan higijenski učinak. U nastavku možete ćete sznati kako sarađujemo sa vama da obezbedimo bezbednost vaših proizvoda dok smanjujete gubitke i sprečavate neplanirana zaustavljanja proizvodnje kako biste povećali profitabilnost.


Zatražite servis za vaše pločaste izmenjivače toplote

Service personnel

Tehnička dokumentacija

Sve Uputstva i priručnici Kratke brošure o proizvodu Service leaflets

Alfa Laval M line plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Series Plate Heat Exchangers - EN.pdf

2018-06-18 263 kB

Alfa Laval M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini plate-and-frame heat exchangers.pdf PD Sheet - M-Serie-BaseLine-FrontLine Gemini Plate Heat Exchangers - EN.pdf

2018-06-18 616 kB

AQ line - AQ1, AQ1A, AQ1L, AQ2, AQ2A, AQ2L, AQ2S, AQ2T, AQ3, AQ4, AQ4T Manual_EN.pdf 200000284

2018-06-18 3911 kB

AQ line - AQ14, AQ14S, AQ14L, AQ18, AQ18TS, AQ20, AQ20S Manual_EN.pdf 200000424

2018-06-18 5428 kB

AQ line - AQ4L, AQ6, AQ6L, AQ6T, AQ8, AQ8S, AQ8T, AQ10, AQ10T Manual_EN.pdf 200000547

2018-06-18 4540 kB

AQ line – AQ2T-BZM, AQ2T-PZM, AQ4T-BZM, AQ4T-MZM Manual_EN.pdf 200000993

2018-06-18 3644 kB

BaseLine® M line Manual EN.pdf

2018-06-18 4866 kB

Cooling insulation AlfaQ line_EN.pdf

2018-06-18 876 kB

Cooling insulation Industrial line_EN.pdf

2018-06-18 876 kB

Evaporators and condensers

2018-06-18 4147 kB

FrontLine ClipLine_Instruction manual_ENGB.pdf

2018-06-18 7357 kB

H4_Product leaflet_EN.pdf

2018-06-18 460 kB

H8_Product leaflet_EN.pdf

2018-06-18 435 kB

Heating insulation AlfaQ line_EN.pdf

2018-06-18 907 kB

Heating insulation Industrial line_EN.pdf

2018-06-18 907 kB

Industrial line - M15, TL10, T15, TL15, T20, T21, TS20, T25, MX25, MA30, WideGap 100, WideGap 200 Manual_EN.pdf 200000418

2018-06-18 4566 kB

Industrial line - M3, M6, M10, T2, T5, T6, T8, T10, TL3, TL6, TS6 Manual_EN.pdf 200000279

2018-06-18 3936 kB

Industrial line - T35, TS35, TL35, T45, T50, TS50, WideGap 350 Manual_EN.pdf 200000421

2018-06-18 5421 kB

Industrial line – T6–BZM, T6–PZM, T10–BZM, T10–MZM Manual_EN.pdf 200000807

2018-06-18 3667 kB

Industrial semi-welded line Manual_EN.pdf 200000419

2018-06-18 5423 kB

Instruction manual AlfaCond (EN).pdf

2018-06-18 1566 kB

Instruction manual AlfaVap (EN).pdf

2018-06-18 1780 kB

Integrity test_information handout.pdf

2018-06-18 105 kB

Port filter_Instruction manual_ENGB.pdf

2018-06-18 992 kB

Product leaflet Diabon.pdf

2018-06-18 1641 kB

ProductLeaflet_AlfaCond400_EN.pdf 200000062

2018-06-18 328 kB

ProductLeaflet_AlfaCond600_EN.pdf 200000063

2018-06-18 330 kB

ProductLeaflet_AlfaCond800_EN.pdf 200000064

2018-06-18 348 kB

ProductLeaflet_AlfaVap350_EN.pdf 200000065

2018-06-18 285 kB

ProductLeaflet_AlfaVap500_EN.pdf 200000066

2018-06-18 285 kB

ProductLeaflet_AlfaVap650_EN.pdf 200000067

2018-06-18 342 kB

ProductLeaflet_AlfaVap700_EN.pdf 200000068

2018-06-18 388 kB

ProductLeaflet_AQ1_EN.pdf CHE00091

2018-06-18 429 kB

ProductLeaflet_AQ10T_EN.pdf 200000142

2018-06-18 527 kB

ProductLeaflet_AQ14_EN.pdf CHE00133

2018-06-18 1870 kB

ProductLeaflet_AQ14L_EN.pdf CHE00106

2018-06-18 765 kB

ProductLeaflet_AQ14S_EN.pdf CHE00107

2018-06-18 1016 kB

ProductLeaflet_AQ18_EN.pdf CHE00108

2018-06-18 793 kB

ProductLeaflet_AQ18TS_EN.pdf 200006265

2018-06-18 537 kB

ProductLeaflet_AQ1A_EN.pdf CHE00092

2018-06-18 454 kB

ProductLeaflet_AQ1L_EN.pdf CHE00093

2018-06-18 441 kB

ProductLeaflet_AQ2_EN.pdf CHE00094

2018-06-18 473 kB

ProductLeaflet_AQ20_EN.pdf CHE00109

2018-06-18 613 kB

ProductLeaflet_AQ20S_EN.pdf CHE00110

2018-06-18 662 kB

ProductLeaflet_AQ2A_EN.pdf CHE00095

2018-06-18 444 kB

ProductLeaflet_AQ2L_EN.pdf CHE00096

2018-06-18 495 kB

ProductLeaflet_AQ2S_EN.pdf CHE00097

2018-06-18 562 kB

ProductLeaflet_AQ2T_EN.pdf 200001070

2018-06-18 476 kB

ProductLeaflet_AQ3_EN.pdf CHE00098

2018-06-18 547 kB

ProductLeaflet_AQ4_EN.pdf CHE00099

2018-06-18 721 kB

ProductLeaflet_AQ4L_EN.pdf CHE00100

2018-06-18 492 kB

ProductLeaflet_AQ4T_EN.pdf 200000720

2018-06-18 477 kB

ProductLeaflet_AQ6_EN.pdf CHE00101

2018-06-18 683 kB

ProductLeaflet_AQ6L_EN.pdf CHE00102

2018-06-18 539 kB

ProductLeaflet_AQ6T_EN.pdf 200001444

2018-06-18 445 kB

ProductLeaflet_AQ8_EN.pdf CHE00103

2018-06-18 534 kB

ProductLeaflet_AQ8S_EN.pdf CHE00104

2018-06-18 630 kB

ProductLeaflet_AQ8T_EN.pdf 200004074

2018-06-18 530 kB

ProductLeaflet_Base10_EN.pdf 200000027

2018-06-18 369 kB

ProductLeaflet_Base11_EN.pdf 200000028

2018-06-18 342 kB

ProductLeaflet_Base3_EN.pdf 200000025

2018-06-18 356 kB

ProductLeaflet_Base6_EN.pdf 200000026

2018-06-18 349 kB

ProductLeaflet_Clip3_EN.pdf 200000024

2018-06-18 402 kB

ProductLeaflet_Front10_EN.pdf 200000096

2018-06-18 326 kB

ProductLeaflet_Front15_EN.pdf 200000097

2018-06-18 339 kB

ProductLeaflet_Front6_EN.pdf 200000032

2018-06-18 633 kB

ProductLeaflet_Front8_EN.pdf 200000033

2018-06-18 326 kB

ProductLeaflet_M10_EN.pdf CHE00072

2018-06-18 656 kB

ProductLeaflet_M15_EN.pdf CHE00073

2018-06-18 618 kB

ProductLeaflet_M3_EN.pdf CHE00070

2018-06-18 363 kB

ProductLeaflet_M6_EN.pdf CHE00071

2018-06-18 407 kB

ProductLeaflet_MA30_EN.pdf CHE0134

2018-06-18 415 kB

ProductLeaflet_MA30S_EN.pdf CHE00123

2018-06-18 415 kB

ProductLeaflet_Mline10_EN.pdf 200000029

2018-06-18 480 kB

ProductLeaflet_Mline15_EN.pdf 200000030

2018-06-18 380 kB

ProductLeaflet_MlineTS6_EN.pdf 200000073

2018-06-18 465 kB

ProductLeaflet_SemiweldedM10_EN.pdf CHE00112

2018-06-18 530 kB

ProductLeaflet_SemiweldedM6_EN.pdf CHE00111

2018-06-18 406 kB

ProductLeaflet_SemiweldedMA30_EN.pdf CHE00116

2018-06-18 417 kB

ProductLeaflet_SemiweldedMK15_EN.pdf CHE00113

2018-06-18 587 kB

ProductLeaflet_SemiweldedT10_EN.pdf 200000417

2018-06-18 384 kB

ProductLeaflet_SemiweldedT20_EN.pdf CHE00114

2018-06-18 468 kB

ProductLeaflet_SemiweldedTK20_EN.pdf CHE00115

2018-06-18 499 kB

ProductLeaflet_T10_EN.pdf 200000713

2018-06-18 411 kB

ProductLeaflet_T15_EN.pdf 200001404

2018-06-18 379 kB

ProductLeaflet_T2_EN.pdf CHE00075

2018-06-18 389 kB

ProductLeaflet_T20_EN.pdf CHE00078

2018-06-18 469 kB

ProductLeaflet_T21_EN.pdf 200004046

2018-06-18 465 kB

ProductLeaflet_T25_EN.pdf 200000069

2018-06-18 462 kB

ProductLeaflet_T35_EN.pdf CHE00078

2018-06-18 1805 kB

ProductLeaflet_T45_EN.pdf CHE00080

2018-06-18 727 kB

ProductLeaflet_T5_EN.pdf CHE00076

2018-06-18 378 kB

ProductLeaflet_T50_EN.pdf CHE00081

2018-06-18 547 kB

ProductLeaflet_T6_EN.pdf 200001067

2018-06-18 410 kB

ProductLeaflet_T8_EN.pdf CHE 0077

2018-06-18 396 kB

ProductLeaflet_TL10_EN.pdf CHE00084

2018-06-18 426 kB

ProductLeaflet_TL15_EN.pdf CHE00085

2018-06-18 473 kB

ProductLeaflet_TL3_EN.pdf CHE00082

2018-06-18 375 kB

ProductLeaflet_TL35_EN.pdf CHE00086

2018-06-18 699 kB

ProductLeaflet_TL6_EN.pdf CHE00083

2018-06-18 429 kB

ProductLeaflet_TS20_EN.pdf CHE00088

2018-06-18 564 kB

ProductLeaflet_TS35_EN.pdf CHE00089

2018-06-18 951 kB

ProductLeaflet_TS45_EN.pdf 200006244

2018-06-18 471 kB

ProductLeaflet_TS50_EN.pdf CHE00090

2018-06-18 615 kB

ProductLeaflet_TS6_EN.pdf CHE00087

2018-06-18 496 kB

ProductLeaflet_WideGap100_EN.pdf CHE00121

2018-06-18 428 kB

ProductLeaflet_WideGap200_EN.pdf CHE00122

2018-06-18 467 kB

ProductLeaflet_WideGap350_EN.pdf CHE00124

2018-06-18 698 kB

Reconditioning_brochure_EN_LOWRES.pdf

2018-06-18 414 kB

T25_Product leaflet_FR.pdf

2018-06-18 619 kB

Ten top tips to keep your hygienic gphe in top condition_Handout_EN.pdf

2018-06-18 173 kB

Visual Condition Assessment for GPHE_service leaflet_EN.pdf

2018-06-18 503 kB

Visual Condition Assessment for GPHE_service leaflet_EN.pdf

2018-06-18 503 kB
0 pronađeno.

Radite duže, sigurnije i bolje tako što ćete biti proaktivni

Zaptiveni pločasti izmenjivači toplote su među najrobusnijim delovima tehnologije u vašoj proizvodnoj liniji. Trebalo bi da možete da računate na njih godinama – ako ne i decenijama – ali za to je potrebno pravilno rukovanje i održavanje.

Mi u kompaniji Alfa Laval verujemo da je najpametniji pristup servisu proaktivan. Možemo da vas podržimo tokom radnog veka vašeg izmenjivača toplote, sa nizom opcija osmišljenih da vam pomognu da optimizujete troškove ranim otkrivanjem problema. Ne samo da biste izbegli skupe probleme u budućnosti, već možete biti sigurni da isporučujete sigurne, kvalitetne proizvode svojim kupcima.

 

 

Saveti kako biste bili sigurni da su vaši delovi originalni:

  • Potražite Alfa Laval logo na svakoj ambalaži i delu
  • Uverite se da su naziv i zaštitni znak Alfa Laval, sa rečima „Originalni delovi“ odštampani na ambalaži
  • Pregledajte paking listu da biste se uverili da je deo originalan
  • Proverite kataloški broj dela odštampan na svakoj ambalaži

Kako naručiti originalne rezervne delove Alfa Laval

Pronađite svoju lokalnu kancelariju Alfa Laval i pozovite nas ili pošaljite imejl ili popunite obrazac sa desne strane i pošaljite nam svoj zahtev. Naša lokalna prodajna kancelarija će vas kontaktirati.

Ispitivanje celovitosti

Alfa Laval ispitivanje celovitosti je jedinstvena proaktivna usluga specijalno razvijena za zaptivene pločaste izmenjivače toplote. Ispitivanjem celovitosti naši stručnjaci vam pomažu da identifikujete potencijalne probleme kao što su pukotine ili curenje u pločama kanala, omogućavajući vam da preduzmete neophodne radnje rano i izbegnete neočekivane kvarove. Na taj način možete bolje planirati održavanje vaših izmenjivača toplote i obezbediti bezbednost vašeg proizvoda.

Saznajte više

 

Infrared on camera to detect heat

Vizuelna procena stanja (VCA)

Zahvaljujući svojoj stručnosti bez konkurencije u oblasti izmenjivača toplote, Alfa Laval može da izvrši vizuelni pregled vašeg zaptivenog pločastog izmenjivača toplote dok je u radu, identifikujući potencijalne probleme pre nego što postanu veliki problemi. Koristeći tehnologiju infracrvene kamere, takođe procenjujemo stvaran učinak prenosa toplote izmenjivača toplote. Zatim vam dajemo preporuke na osnovu naših nalaza i analize termičkih slika.

Saznajte više

dairy_service_offering640x360.jpg

Kompletna ponuda za preradu mleka

Alfa Laval je bio pouzdan partner u mlečnoj industriji više od jednog veka. Danas se naši zaptiveni pločasti razmenjivači toplote mogu naći na širokom spektru pozicija u svim vrstama primena za preradu mleka i mlečnih proizvoda. Da bismo vam obezbedili najpouzdaniji učinak uz pouzdanu higijensku bezbednost, nudimo i sveobuhvatan spektar usluga i podrške. Preuzmite našu brošuru da saznate kako vam pomažemo da obezbedite najduže vreme rada bez zastoja tokom dugog veka trajanja vaše opreme.Preuzmite našu servisnu ponudu za industriju mleka i mlečnih proizvoda

brewery_service_offering640x360.jpg

Potpuna servisna podrška za pivare

Od pivare i hladnog bloka, do instalacija, filtriranja, tretmana, pa čak i pakovanja, zaptiveni pločasti izmenjivači toplote nalaze se u svakom delu današnje moderne pivare. To je ključan deo opreme da vam se sa sigurnošću omogući da pouzdano isporučujete kvalitetne, bezbedne i profitabilne proizvode svojim kupcima. Zbog toga Alfa Laval nudi širok spektar usluga i podrške kako bi vaši izmenjivači toplote dugo radili onako kako bi trebalo. Preuzmite ovu brošuru da biste saznali više.


Preuzmite našu servisnu ponudu za pivare

Serviser na mreži - budite stručnjak

Izmenjivač toplote koji curi? Smanjen termički učinak? Otkrijte uzroke različitih problema sa kojima možete da se suočite sa vašim pločastim izmenjivačem toplote, ili još bolje – kako da sprečite da se dogode, uz pomoć našeg servisera na mreži. Ako je potrebno, naši iskusni i vešti serviseri su vam na usluzi.

 

Otkrijte i rešite probleme sa zaptivenim pločastim izmenjivačima toplote

Veštine i znanje osnažuju

Kada kupujete Alfa Laval opremu, kupujete mir. Ali takođe se morate osloniti na svoje rukovaoce opreme da bi posao bio obavljen. Zbog toga je razvoj kompetencija neprocenjiv za vaše svakodnevno poslovanje. Ako imate bilo kakvu konkretnu potrebu za obukom, obavestite nas i mi ćemo vam se uskoro javiti.

 

Registrujte svoje interesovanje za obuku

Remont i preventivno održavanje

Svi izmenjivači toplote vremenom gube učinak. Alfa Laval oprema za čišćenje (CIP) omogućava brzo i lako čišćenje na liniji, ali preporučujemo da redovno šaljete jedinice na popravku kako biste vratili stanje vaše opreme na status nalik stanju nove opreme.

Revizija učinka od strane kvalifikovanog inženjera daje vam procenu trenutnog stanja vaših jedinica, što olakšava planiranje zastoja. Prilikom remonta vršimo zamenu zaptivki, nadogradnju ploča ili zamenu oštećenih originalnim rezervnim delovima Alfa Laval prema originalnoj specifikaciji.

Koliko će dugo trajati vaše zaptivke?

Koristeći zaštićeni Alfa Laval GPredict™ alat, naši servisni savetnici mogu vam dati pouzdanu procenu očekivanog veka trajanja vaših zaptivki. Alat se oslanja na precizne proračune zasnovane na vašoj konkretnoj opremi i relevantnim detaljima primene, uključujući temperaturu, materijal zaptivki, da li koristite lepljene ili nelepljene zaptivke i koliko često otvarate svoju jedinicu tokom godišnjeg rada. Uz to, možete planirati remont vaših ploča, jer uvek znate kada je vreme za ponovno zaptivanje dosta unapred. Iskoristite prednosti GPredict™ sa prilagođenim predviđanjem za zaptivke na osnovu vaše instalacije* tako što ćete nas kontaktirati danas.

 

Predviđanje životnog veka zaptivke

Materijal zaptivki: NBRP

NBRP je jedinstvena klasa nitrila kompanije Alfa Laval za visoke temperature

Maks. radna temperatura

Ovaj temperaturni opseg se odnosi na 0-100°C (32-212°F).

 

0

25

50

75

100

Procenjeni broj otvaranja godišnje

 

0

3

6

9

12

 

*Procene GPredict™ važe samo za rad sa čistom vodom ili primene koje koriste druge tečnosti koje nemaju hemijski uticaj na zaptivku. Predviđanja životnog veka zaptivki nisu dostupna za jedinice koje koriste agresivne medije.