VCA-herobanner1
Herobanner 640x360 mobil

Vizuelna procena stanja

Optimizujte svoj zaptiveni pločasti izmenjivač toplote za budućnost

Zaptiveni pločasti izmenjivač toplote je stacionarni deo opreme bez ikakvih pokretnih delova, ali i dalje zahteva rutinsko održavanje radi optimizacije učinka – baš kao i svaka druga ključna procesna oprema u vašem proizvodnom pogonu. Međutim, intervali održavanja izmenjivača toplote mogu veoma da variraju, u zavisnosti od različitih faktora, kao što su: medijum, temperatura i pritisak. Zbog toga je važno da procenite učinak svog zaptivenog pločastog izmenjivača toplote.

Vizuelna procena stanja kompanije Alfa Laval će vam dati brz pregled stanja vaših zaptivenih pločastih izmenjivača toplote. Dobićete uvid u stvarno stanje vaše opreme, njeno detaljno mehaničko stanje, potrebu za popravkom i predviđanje preostalog veka trajanja zaptivki.

Takođe ćemo vam dostaviti izveštaj koji sadrži:

  • Podatke o jedinici uključujući bilo koje promene i adaptacije
  • Slike i opis problematičnih područja
  • Termičku sliku vaše jedinice sa tumačenjem
  • Naše rezimirane nalaze i preporuke

Sa vizuelnom procenom stanja blisko sarađujemo sa vama da bismo identifikovali i rešili sve probleme koji zahtevaju pažnju. Korišćenje termovizijske kamere nam omogućava da procenimo termički učinak i damo preporuke za održavanje vaših izmenjivača toplote u najboljem radnom stanju na osnovu naših nalaza i analize. Uz naše preporuke možete da planirate održavanje kako vam odgovara i Alfa Laval može dati savete o bezbednosti na licu mesta.

 

VCA_phone.png

Potrebno vam je više informacija? Preuzmite brošuru

Šta dobijate kada obavimo vizuelnu procenu stanja?

Detaljan izveštaj sa termičkom slikom i preporukama svakog GPHE

Nakon naše posete, dostavićemo vam detaljan izveštaj za svaku jedinicu koju smo procenili. Izveštaj će sadržati termičku sliku kao i druge relevantne slike, podatke o izmenjivaču toplote i naša zapažanja i preporuke za optimalan učinak.

hanger-plate-Vignette 640x360

Brzo izvođenje - nema potrebe za otvaranjem jedinica

Vizuelnu procenu stanja je najbolje uraditi kada je jedinica u radu. Ovo nam omogućava da napravimo termičku sliku. Svaka jedinica se obično procenjuje za manje od 5 minuta u zavisnosti od veličine i pristupačnosti.

alfa-laval-service-and-support 2-640x360

Obaveštenja o potencijalnim problemima sa bezbednošću i učinkom

Bezbednost je na prvom mestu našeg plana rada u kompaniji Alfa Laval. Svi naši serviseri su obučeni da rade na bezbedan način i obavestiće vas ako primete bilo kakve bezbednosne probleme oko vaših izmenjivača toplote. Učinak izmenjivača toplote će biti procenjen na osnovu termičke slike, kao i informacija dobijenih od vas. O učinku možete razgovarati sa našim serviserom direktno ispred vašeg pločastog izmenjivača toplote.

heat-exchangers 640x360

Obezbedite preporuke za kratkoročno i dugoročno održavanje

Na osnovu naših nalaza i razgovora sa vama, možemo vam dati preporuke za kratkoročno i dugoročno održavanje. Ovo će vam omogućiti da planirate održavanje i odredite prioritetne aktivnosti.

plant sun Vignette 640x360

Planirajte aktivnosti održavanja na osnovu naših nalaza

Većina naših kupaca preferira planirano održavanje u odnosu na popravke u slučaju kvara koje su uvek nezgodne. Naši nalazi i stručnost za izmenjivače toplote će nam omogućiti da vam pomognemo u određivanju prioritetnih aktivnosti održavanja i odabiru šta da uradite sada, a šta može da se odloži.

VCA-service Vignette 640x360