VO

Ovaj asortiman malih i srednjih separatora je namenjen za laganu i ekonomičnu rafinaciju biljnih ulja, kao što su: repičino, palmino, maslinovo, suncokretovo, sojino, laneno, ulje pamuka, kikirikija i drugo. Ovi separatori su ključna komponenta za procese kontinuiranog degumiranja, pranja i neutralizacije biljnih ulja. Korišćenje VO centrifuga u proizvodnji jestivog ulja omogućava maksimiziranje prinosa i postizanje većeg kvaliteta i poboljšanje svojstava ukusa finalnog proizvoda.

VO植物油分离高速离心机

Izuzetna separacija za rafinaciju biljnog ulja

  • Robustan i dokazan koncept dizajna
  • Jednostavan za rukovanje i održavanje
  • Visoka pouzdanost i vreme rada bez kvarova
  • Potpuna i jednostavna automatizacija
  • Dizajn otporan na habanje

Asortiman VO separatora je osmišljen za povećanje prinosa ulja i proizvodnju rafinisanog ulja boljeg kvaliteta. Unapređene posebnom karakteristikom – ručnim izlazom Centrizoom diska za prikupljanje – ove centrifuge su idealne za degumiranje, neutralizaciju i pranje, obezbeđuju optimalno mešanje i separaciju, omogućavaju povećanje efikasnosti postrojenja i smanjenje troškova proizvodnje. Korišćenje VO separatora za rafinaciju biljnog ulja je efikasan način za prečišćavanje naftnih proizvoda. Izdržljiv i robustan dizajn obezbeđuje izuzetno dugo radno vreme ovih centrifuga i njihovu visoku pouzdanost.

VO separatori se zasnivaju na jednostavnom, robusnom i dokazanom konceptu otvorenog dizajna i lako se održavaju. Dizajn smanjuje pad pritiska u separatoru i rezultira zahtevom mašine za nizak dovodni pritisak.

Posude VO separatora su posebno osmišljene za separaciju masnih ulja. Geometrija dozvoljava minimalan pad pritiska i velike brzine protoka, a izlazi su opremljeni stacionarnim uređajima za prikupljanje za uklanjanje različitih faza. Uređaj za prikupljanje na laganoj fazi je fiksni disk za prikupljanje dok je uređaj za separaciju na teškoj fazi podesiv.

Prečnik uređaja za prikupljanje teške faze može se lako podesiti promenom dužine cevi za prikupljanje. Ovo omogućava podešavanje položaja interfejsa za separaciju u snopu diskova, omogućavajući optimalnu separaciju.

Imajući na umu radno okruženje, serija VO separatora je osmišljena za rad na niskim nivoima buke. Ovo se postiže pomoću sklopa ležaja prigušenog gumom i dizajna spoljašnje posude osmišljene za malu buku namotavanja.

„Alfa Laval VO 10 pruža izuzetnan učinak“

Ovako je naš kupac, Shalimar Nutrients, rafinerija sojinog ulja u Indiji, potvrdio svoje iskustvo korišćenja VO 10 centrifuge biljnog ulja u njihovoj proizvodnji.

Edible oil Soy beans 640x360

Kako radi

Centrifugalna sila izaziva separaciju u snopu diskova, gurajući teže čestice ka periferiji posude i automatski se ispušta kroz otvore, dok lagana faza teče ka centru posude.

Teška faza se ispumpava iz separatora kroz izlaz teške faze na vrhu. Slično tome, lakše ulje se ispumpava radi dalje prerade kroz poseban izlaz za laganu fazu takođe na vrhu separatora.

Separator Innovator

Da li biste želeli da saznate više o našim inovacijama u tehnologiji separacije? Kliknite na link ispod. Kompanija Alfa Laval je izumela prvi separator sa snopom diskova i predvodi put u razvoju tehnologije centrifuga više od jednog veka. Zadovoljstvo nam je da sa vama delimo stručnost koju smo stekli na tom putu. Posetite našu bazu znanja Separator Innovator da biste saznali više o napretku u separaciji i koracima koje kompanija Alfa Laval preduzima kako bi nastavila da revolucioniše tehnologiju.

hss clara separator innovator640x360