featured brands emotion hero

Alfa Laval eMotion

Smanjite trenje u sudu separatora sa tanjirima radi veće energetske efikasnosti odvajanja. To je jednostavna, ali veoma pametna ideja primenjena kod Alfa Laval eMotion™, inovativnog rešenja za separator. Dodavanjem vakuumske pumpe radi smanjenja pritiska vazduha u prostoru između suda separatora i rama smanjuje se potrošnja energije i jačina buke, a povećava čistoća.

Karakteristike

 • Nisko trenje, skoro vakuumski uslovi između unutrašnjosti kućišta separatora i spoljašnje strane suda.

Prednosti

 • Praktično bez trenja između rama separatora i suda
 • Drastično niže opterećenje motora i manje stvaranje toplote
 • Potreba za hlađenjem je svedena na minimum zbog hladnije spoljašnje strane separatora
 • Bolja unutrašnja aerodinamika sa manje vrtloga sekundarnog protoka
 • Manje naprezanje materijala
 • Manje prljavštine
 • Olakšava povremeno izbacivanje čvrstih čestica
 • Manja buka

Koristi

 • Ušteda u energiji i do 75% u odnosu na klasične centrifuge
 • Manja potrošnja vode
 • Minimalni porast temperature
 • Manje održavanja
 • Veća mogućnost čišćenja, bolja higijena
 • Bolje zadržavanje CO2
 • Unapređeno radno okruženje
.
featured brands emotion where to use it

Gde koristiti

Trenutno dostupan za primenu u pivarama.

.

Kako funkcioniše eMotion

Modul sa vakuumskom pumpom povezan sa separatorom uklanja vazduh iz suda separatora čime se smanjuje trenje između suda i kućišta. Zbog nižeg trenja, sud separatora se okreće pri manjem otporu, čime se smanjuje potrošnja energije, temperatura suda i buka.

featured brands emotion how it works

eMotion: reč stručnjaka

Želite da saznate više o tome kako eMotion može da unapredi vašu proizvodnju? Pogledajte ovaj video sa detaljnim objašnjenjem stručnjaka za separaciju kompanije Alfa Laval, o tome kako ova jedinstvena tehnologija smanjuje trenje u sudu separatora sa tanjirima. On će objasniti kako se njome drastično smanjuje potrošnja struje i navesti brojne druge važne koristi.

Iskoristite karakteristike proizvoda Alfa Laval

Svi Alfa Laval separatori su razvijeni zahvaljujući iskustvu sa tehnologijom separacije sa tanjirima (diskovima) od preko 130 godina i podrobnim poznavanjem proizvodnih procesa naših klijenata. Saznajte kako je sva ta stručnost rezultirala jedinstvenim karakteristikama radi većeg učinka odvajanja.

separator innovator featured brands640x360