featured brands hero1920x480

Naše tehnologije

Alfa Laval nastavlja da krči nove puteve uz stalno unapređenje tehnologije odvajanja koju je ova kompanija kreirala pre više od 130 godina. Ovaj pionirski duh je deo naše DNK. Ovde možete saznati više o našim jedinstvenim i inovativnim karakteristikama separatora sa tanjirima. Ove karakteristike mogu umnogome poboljšati Vaše poslovanje, na primer, kroz bolji učinak odvajanja, veći prinos, veću održivost, veću ušteda energije i dr.

Revolucionarna tehnologija odvajanja (separacije) za uspešno poslovanje

Hermetic Design – potpuno hermetičan

 

Povećajte kvalitet proizvoda time što ćete sprečiti da vazduh prodre u separator. To je ideja koja se krije iza jednostavnog dizajna Alfa Laval Hermetic Design™. Potpuno glatka i zaptivena zona dovoda pri dnu, šuplje vreteno, sud i odvodi omogućavaju pažljiviju obradu proizvoda, veći učinak odvajanja kod tečnosti sa česticama osetljivim na smicanje, uštedu na troškovima i do 60% veći kvalitet proizvoda u odnosu na separatore sa dovodom na gornjoj strani.

 

eDrive – jedno vratilo poboljšava sve

 

Sistem direktnog pogona Alfa Laval eDrive™ pruža energetski efikasan pogon separatora koji ima manje pokretnih delova u odnosu na konvencionalne sisteme sa zupčanicima i kaiševima. Za razliku od mnogih sistema pogona sa zupčanicima sa, čak do tri vratila, motor na direktni pogon eDrive ima samo jedno vratilo. To znači veoma snažan rad, duže pogonsko vreme, duže intervale između servisiranja, veću energetsku efikasnost i niže troškove.

 

eMotion – smanjite trenje, uštedite energiju

U poređenju sa klasičnim separatorima, Alfa Laval eMotion™ omogućava čistiju proizvodnju, manje opterećenje motora i doprinosi uštedi energije čak i do 75%. Smanjenjem pritiska vazduha u prostoru između suda i rama separatora, smanjuje se trenje unutar suda separatora i ima manje zagrevanja od trenja. Rezultat je jednostavniji, hladniji proces sa manje zaprljanja i manje naprezanja proizvoda i mnogo manje buke.

Saznajte više

UniDisc – maksimalno povećajte učinak odvajanja

Alfa Laval UniDisc™ je nova revolucionarna tehnologija tanjira kojom se kapacitet odvajanja povećava i do 30%, uz dizajn koji omogućava lako čišćenje i uveliko unapređen nivo higijene. Zahvaljujući malim odstojnicima presovanim od samog materijala tanjira, moguće je smestiti veći broj tanjira u odnosu na klasičan dizajn. Uz veću površinu i robusne tanjire lako je maksimalno povećati učinak odvajanja ili kapacitet protoka.

 

TopStream – izvanredan kapacitet za čvrste čestice

Sačuvajte integritet čvrstih čestica i povećajte kapacitet odvajanja uz tehnologiju Alfa Laval TopStream koja je poznata i kao Alfa Laval Bactofuge™. Ova metoda kontinuiranog izbacivanja čestica obezbeđuje tok netaknutih i visokokoncentrovanih čvrstih čestica za dalju obradu ili kao vredni sporedni proizvod. Na ovaj način je moguće povećati kapacitet odvajanja. Takođe se dodaje vrednost obradi mleka i voćnog soka, kao i biofarmaceutske obrade celularnih materijala velike gustine.

 

Centrizoom – obezbedite optimalnu efikasnost odvajanja

Omogućite linijsko podešavanje vašeg separatora pomoću Alfa Laval Centrizoom™. Ovaj uređaj omogućava podešavanje kretanja cevi tokom rada tako da se interfejs postavi tačno na odgovarajuće mesto između dve tečne faze. Na ovaj način se postiže optimalna efikasnost odvajanja i povećava korisni učinak proizvoda u procesima rafinisanja jestivog ulja.

 

 

 

Pregledajte naše inovacije

Da li želite da saznate više o našim inovacijama u tehnologiji odvajanja? Kliknite na link ispod. Kompanija Alfa Laval je izmislila prvi separator sa tanjirima i već više od jednog veka zauzima vodeće mesto u razvoju tehnologije centrifuga. Zadovoljstvo nam je da sa vama podelimo stručnost koju smo na taj način stekli. Posetite našu bazu znanja o inovacijama u odvajanju (separaciji) kako biste saznali više o tome kako je napredovala tehnologija odvajanja i o koracima koje Alfa Laval preduzima kako bi još više unapredila ovu tehnologiju.

Separator Innovator 640x360