Sistemi procesa modifikacije masti

Prelazite sa rafinisanih ulja na specijalne masti? Ili proširujete svoje postojeće kapacitete za rukovanje specijalnim mastima? Alfa Laval ima čitav niz procesa modifikacije masti kao što su očvršćavanje masti, intereserifikacija (hemijska ili enzimska), suvo frakcionisanje i polukontinuirana dezodoracija. Oni se mogu integrisati sa uzvodnom rafinerijom, raditi kao samostalni proces ili snabdevati sirovinom nizvodna postrojenja kao što su margarin ili linije za skraćivanje.

Continuous dry fractionation process system

Prednosti naše opreme za modifikaciju masti

  • Fleksibilan dizajn za veliki obim proizvodnje različitih specijalnih masti dnevno
  • Oprema može biti osmišljena za više namena
  • Minimalna upotreba vode i energije
Kompanija Alfa Laval nam je obezbedila visoko efikasno postrojenje, sa najnižim troškovima proizvodnje u smislu potrošnje energije, vodonika i katalizatora. To nam daje neograničenu fleksibilnost da proizvodimo bilo koju vrstu masti koju želimo” - Alejandro Murillo, menadđer postrojenja CALSA – Cia Argentina de Levaduras S.A.I.C. – Argentina.

Zatražite ponudu

.

Dokumenti

Dizajn procesa za bilo koji asortiman specijalnih masti

U zavisnosti od proizvoda za koje su vaši kupci zainteresovani i sirovina koje imate na raspolaganju, možete birati između nekoliko različitih Alfa Laval rešenja ili kombinaciju istih.

Proces frakcionisanja

Prirodan način modifikacije ulja i masti

Ako vaša sirovina potiče od palminog ulja ili životinjskih masti, postoji direktan, prirodan način da se modifikuje kako bi se osiguralo da dobije veću vrednost. Odvajanjem sirovine na tečne i čvrste frakcije, ili kombinovanjem različitih frakcija, možete kreirati proizvode koji odgovaraju tačnim specifikacijama vaših kupaca.

Frakcionisanje se sastoji od laganog hlađenja ulja ili masti u precizno kontrolisanom procesu, što omogućava kristalizaciju sadržaja tvrde masti. Kod suvog frakcionisanja mast se drži na temperaturi na kojoj je u delimično tečnom obliku. Kristali se zatim odvajaju od tečne frakcije membranskom filtracijom. Rezultat su dva različita proizvoda sa različitim fizičkim svojstvima i tačkama topljenja. Ovo se može postići bez ikakvih hemijskih modifikacija, što ovo čini „prirodnim“ načinom proizvodnje tvrdih masti.

 

Proces hidrogenacije

Hydrogenation process flow diagram.jpgSvestrani način za modifikaciju masti

Ulja i masti iz gotovo svih vrsta sirovina i sastojaka mogu se modifikovati u tvrde masti promenom njihove molekularne strukture. Ovo se radi hidrogenacijom – naziv koji je dat procesu u kome se vodonik hemijski kombinuje sa nezasićenim uljima i mastima, tako što se povezuje sa dvostrukim vezama lanaca nezasićenih masnih kiselina. U suštini, ovaj proces se sastoji od propuštanja gasa vodonika kroz ulja, obično na temperaturama od 150–200°C (302–392°F), pod pritiskom i u prisustvu katalizatora. Ovo dodaje atome vodonika dvostrukim vezama nezasićenih masnih kiselina, bilo da ih smanji ili da proizvede potpuno zasićene masti. Hidrogenacija podiže tačku topljenja ulja i masti i poboljšava niz drugih svojstava, uključujući ukus i kvalitet trajanja. Dijagrami desno i dole prikazuju dva sistema zasnovana na filtraciji i kontinuiranom centrifugalnom odvajanju koje Alfa Laval obezbeđuje za uklanjanje katalizatora.

Proces interesterifikacije

interesterification process flow diagram.jpg

Želite da kombinujete efikasnu, fleksibilnu proizvodnju sa sposobnošću da zadovoljite zahteve kupaca koji se stalno menjaju? Interesterifikacija može pomoći.

Kombinovanjem različitih ulja i masti, intereserifikacija omogućava proizvodnju tvrdih masti iz širokog spektra sirovina – i to na način koji je u skladu sa zahtevima modernog tržišta.

Tradicionalna intereserifikacija se sprovodi korišćenjem hemijskog katalizatora (obično natrijum metilata) da bi se došlo do pregrupisavanja položaja masnih kiselina na osnovnom molekulu glicerola.

Mešavina ulja i masti se pumpa iz rezervoara za mešanje u parni grejač, a zatim u reaktor pod vakuumom radi sušenja. Da bi se poboljšala efikasnost sušenja, ulje se pumpa kroz deo za recirkulaciju.

Nakon sušenja ulja, katalizator se uvodi u tok recirkulacije ulja pomoću specijalnog uređaja za doziranje katalizatora. Kada se reakcija katalizatora završi, ulje se ispušta u reaktor za naknadnu preradu. Ovde se katalizator deaktivira kiselinom i ulje se tretira korišćenjem zemlje za beljenje.

Alternativno, katalizator se može deaktivirati vodom u rezervoaru za pranje. Sapun koji se stvara u ovom procesu uklanja se pomoću centrifuge sa snopom diskova. Ulje se zatim suši i šalje u fazu naknadnog tretmana.

Interesterifikacija ne utiče na stepen zasićenosti masti, niti na lokaciju cis-trans hemijskih veza. To se uglavnom radi da bi se kontrolisala konzistencija ulja ili masti na različitim temperaturama, parametar koji je ključan za vaše kupce u prehrambenoj industriji.

.

Glas kupca

CALSA – Cia Argentina de Levaduras S.A.I.C

Alfa Laval postrojenje za hidrogenizaciju koje se isporučuje za CALSA ima rezervoar za napajanje, rezervoar za ispuštanje i dead-end reaktor. Rekuperaciju toplote vrši visoko efikasan pločasti izmenjivač toplote. Uklanjanje katalizatora se vrši u dva koraka, korišćenjem direktne filtracije nakon čega sledi sistem naknadne obrade. Postrojenje je potpuno automatsko, kontroliše ga PLC jedinica.

Kompanija Alfa Laval nam je obezbedila visoko efikasno postrojenje, sa najnižim troškovima proizvodnje u smislu potrošnje energije, vodonika i katalizatora. To nam daje neograničenu fleksibilnost da proizvodimo bilo koju vrstu masti koju želimo.

- Alejandro Murillo, menadžer postojenja CALSA, Argentina.

.

Dozvolite nam da pomognemo

Optimizujte svoj sistem procesa modifikacije masti na osnovu lako dostupnih ulja i vaših tržišnih mogućnosti. Slobodno nas kontaktirajte u bilo kom trenutku – čak i u ranim fazama – i iskoristite naše bogato iskustvo. Željni smo da sarađujemo sa vama kako bismo maksimizirali vrednost proizvodnje specijalnih masti.

Zanima me
Da li biste želeli da primate webinare na zahtev, pozive za buduće događaje i vesti o proizvodima i uslugama?

Ove informacije se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti.

Vebinar za industriju jestivog ulja

Naši stručnjaci dele know-how u pogledu optimizacije procesa rafinacije jestivog ulja, uklanjanja nečistoća i isparljivih komponenti za bolji kvalitet proizvoda, bezbednost i prinos.

Webinar 640x360