Rafinerija sirove nafte

Maksimiziranje profitabilnosti zavisi od sposobnosti da se poveća energetska efikasnost, snize troškovi, smanji zagađenje, pametno iskoristi prostor i optimizira produktivnost u skladu sa zahtevima tržišta. Kompanija Alfa Laval ima kompletan asortiman izmenjivača toplote za rafinerijske procese. Bez obzira na prirodu usluge, mi vam možemo omogućiti dobro-dokazanu tehnologiju za rešavanje i prevazilaženje vaših svakodnevnih izazova.

proud-engineer-in-front-of-oil-refinery-right

Optimizacija procesa u rafinerijama sirove nafte

Alfa Laval nudi širok asortiman izmenjivača toplote koji pokrivaju sve – od posebno projektovanih Alfa Laval OLMI dobošasto-cevastih izmenjivača i vazdušnih hladnjaka za visoke temperature i pritiske do  efikasnih kompaktnih izmenjivača, kao što su Alfa Laval Packinox, Compabloc i spiralni izmenjivači toplote.

Pouzdan rad rafinerija bez prekida u proizvodnji

Upotreba dokazanih tehnologija izmenjivača toplote koje zahtevaju manje održavanja i popravki, koji – kada je to potrebno – lako se servisiraju čime se minimizira vreme zastoja, je ključ za maksimiziranje pouzdanosti i korisnog vremena rada rafinerije. Od 1980-ih, Alfa Laval tržištu rafinerija pruža širok asortiman izmenjivača toplote. Danas, nekoliko hiljada Alfa Laval izmenjivača toplote je instalirano i koristi se u rafinerijama širom sveta.

Alfa Laval Compabloc i spiralni izmenjivači toplote pomažu u ublažavanju prljanja kod upotreba koje obuhvataju predgrejenja sirove nafte, mulj iz postrojenja za krekovanje, ostatak iz visbreking procesa i mulj iz desalinatora. Pored toga, naši izmenjivači toplote pomažu u eliminaciji problema sa korozijom i zamorom/vibracijama koji često uzrokuju kvarove na tradicionalnim dobošasto-cevastim izmenjivačima toplote.

Minimalno vreme zastoja je potrebno za održavanje visoko-efikasnih Alfa Lavalovih izmenjivača toplote jer je potrebno manje jedinica za obavljanje određenog servisiranja, a površina za prenos toplote je lako dostupna i lako se čisti.

Za potpunu bezbrižnost, postoji i Ugovor o podeli odgovornosti sa kompanijom Alfa Laval u okviru kog se naši servisni inženjeri staraju da vaši Alfa Laval izmenjivači toplote uvek pružaju maksimalne performanse.

Energetska efikasnost i smanjenje CO2

U mnogim regijama, troškovi energije predstavljaju do 50% od ukupnih operativnih troškova. Čak i u regijama sa niskim energetskim troškovima, maksimiziranje energetske efikasnosti je na vrhu prioriteta kako bi se smanjilo zagađenje  i ekološki uticaj postrojenja.

Pomoću visoko efikasnih Alfa Laval izmenjivača toplote, kao što su Packinox, Compabloc i spiralni izmenjivači toplote, možete maksimizirati energetsku efikasnost uz minimalne investicije i potreban prostor. Procesi koji imaju koristi od upotrebe naših energetski efikasnih tehnologija su između ostalih destilacija sirove nafte, prerada ostatka i katalitički reforming. U tom slučaju, period vraćanja investicije u naše izmenjivače toplote je generalno kraći od jedne godine.

 

Kod procesa rafinerijske hidroprerade kao što je to slučaj sa jedinicama za hidrokrekovanje, jedinicama za proizvodnju vodonika ili hidroprerađivačima, često se koriste  visoki pritisci (iznad 100 bara) i visoke temperature (iznad 400°C).

U te svrhe, kompanija Alfa Laval nudi OLMI dobošasto-cevaste izmenjivače toplote sa posebnim zatvaranjem, kao što su poklopci sa navojem i mrežasta ojačanja kao i vazdušni hladnjaci.

Alfa Laval OLMI je specijalizovani proizvođač dobošasto-cevastih i vazdušnih hladnjaka od nerđajućeg čelika i ostalih specijalnih legura koje se koriste u uslovima visokog pritiska i visoke temperature.

Veća proizvodnja

Bilo da planirate da postepeno povećavate kapacitet postojeće procesne jedinice ili da dodate nove jedinice vašoj rafineriji, ograničenja prostorom su uvek problem.

Pomoću Alfa Lavalovih visoko-efikasnih izmenjivača toplote, kao što su naši Packinox, Compabloc i spiralni izmenjivači toplote, možete postići maksimalnu efikasnost uz minimalni prostor. Efikasnost prenosa toplote je obično tri do pet puta veća nego kod tradicionalnih dobošasto-cevastih izmenjivača. To znači da je površina za prenos toplote takođe tri do pet puta manja. Pored toga, kompaktnost izmenjivača dodatno smanjuje potreban prostor. Čak do 10 redno povezanih dobošasto-cevastih izmenjivača se može zameniti samo jednim Alfa Laval izmenjivačem toplote. Upotrebom Alfa Laval tehnologije, možete realizovati sve projekte proširenja proizvodnog kapaciteta.

CAPEX uštede

Kapitalni troškovi pokrivaju trošak samog izmenjivača toplote kao i njegove instalacije. Kada god se dva ili više dobošasto-cevastih izmenjivača menja jednim visoko-efikasnim izmenjivačem, postaje sve korisnije investirati u Alfa Lavalove kompaktne izmenjivače toplote.  Ekonomičnost Alfa Laval izmenjivača toplote se ogleda u optimizaciji potrebne površine za razmenu toplote za zahtevane uslove.

Pored toga, pri uzimanju u obzir troškova instalacije, Alfa Lavalovi kompaktni izmenjivači toplote pružaju znatne uštede u odnosu na tradicionalne izmenjivače toplote. To naročito važi u slučaju kada instalacija zahteva montažu tamo gde je potreban minimalan prostor kako bi se ograničili troškovi.

Po pravilu, upotreba množioca koji je 1,5 do 2 puta cene izmenjivača toplote je standardna procena ukupnih projektnih troškova instalacije za kompaktne izmenjivače toplote. Za tradicionalne izmenjivače toplote se koristi koriste troškovi koji su do 3 puta veći od cene izmenjivača.

Preuzimanje

Video

HEXpert alat olakšava odabir izmenjivača toplote

Online alati za odabir izmenjivača toplote za zahtevne procese, poput onih u petrohemijskoj industriji i industriji nafte i gasa. Pomoću intuitivnog interfejsa, HEKSpert omogućava kupcima da lakše i brže dobiju stručnu pomoć za svoje zahteve.

male Asian engineer wearing hard hat and safety glasses holding ipad infront of industrial plant