Energy Hunter Kalkulator - vrednost povrata toplote

Energy Hunters za vašu industriju!

Vaši podaci se čuvaju i obrađuju u skladu sa našom politikom privatnosti i zaštite podataka.

O Energy Hunter kalkulatoru:
Naši proračuni pretpostavljaju da iskorišćena toplota može da zameni paru u procesu grejanja. Uštede u potrošnji vode obuhvataju i dopunsku vodu i smanjenu potrošnju morske/rečne vode, u zavisnosti od vašeg načina hlađenja. Za komunalne troškove i uslove rada korišćena je demineralizovana dopunska voda u iznosu od 1 €/m3, 8400 radnih sati godišnje i faktor emisije CO2 od 0,21 kg/kWh.
Ovaj kalkulator vrednosti se obezbeđuje"kako jeste" i "kako je dostupno"samo za praktičnu i ilustrativnu upotrebu. Korišćenje kalkulatora vrednosti je na sopstveni rizik i Alfa Laval AB (publ) i njegove podružnice („Alfa Laval“) izričito se odriču svih garancija i izjava bilo koje vrste, bilo izričitih ili podrazumevanih, u vezi sa kalkulatorom vrednosti i svim informacijama ili rezultatima korišćenja istog, uključujući, ali ne ograničavajući se na ispravnost, podobnost, tačnost izračunavanja i rezultata, podrazumevane garancije utrživosti, podobnosti za određenu upotrebu ili namenu i nekršenje. Alfa Laval ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu do koje je došlo ili koju je izazvala upotreba kalkulatora vrednosti i/ili informacija ili rezultati upotrebe istoga. 

Ubrzavanje lova na otpadnu energiju

Energetska efikasnost je u našoj DNK. To je nešto što razvijamo skoro deceniju. U stvari, rešenja za prenos toplote kompanije Alfa Laval štede 100 GW energije u industriji svake godine. To je dovoljno energije za grejanje 20 miliona domova.

Utvrdili smo da uvek postoji prostor za ponovno korišćenje otpadne energije promenom programa čišćenja i održavanja ili ažuriranjem konfiguracija. Pogledajte video i saznajte kako Alfa Laval može da pomogne.

Više o Energy Hunter-u