Tretman surutke, kazeina i laktoze

Mlečni nusproizvodi su danas veoma traženi u industriji hrane i pića. Profitabilan oporavak čvrstih materija zahteva efikasnu, ali nežnu obradu na svakom koraku. Alfa Laval higijenske komponente za separaciju, grejanje i hlađenje i rukovanje tečnostima sadrže inovativne karakteristike koje vam pomažu da izvučete maksimum iz mleka i surutke, uz veće prinose i procese koji su resursno efikasniji.

Whey-casein-lactose-processing

Optimizacija svakog procesa u preradi mleka

Od sirovog mleka do gotovog mlečnog proizvoda, Alfa Laval komponente su dizajnirane da izvuku maksimum iz svakog koraka prerade. Oni pomažu u maksimiziranju prinosa, vremena rada i kvaliteta proizvoda, dok potrošnju energije i vode svode na minimum. Pregledajte naš portfolio i pronađite odgovarajuću opremu za vaš proces.

Alfa Laval dairy processing