Tretman sladoleda

Razvijanje jakih, efikasnih starter kultura je preduslov za ukusne fermentisane mlečne proizvode koji promovišu zdravlje. Uzgoj bakterija mlečne kiseline i drugih kultura zahteva preciznu i efikasnu toplotnu obradu i nežno rukovanje proizvodom. Alfa Laval obezbeđuje inovativne, vodeće komponente na tržištu za odvajanje, grejanje i hlađenje i rukovanje tečnostima.

Ice-cream-processing

Optimizacija svakog procesa u preradi mleka

Od sirovog mleka do gotovog mlečnog proizvoda, Alfa Laval komponente su dizajnirane da izvuku maksimum iz svakog koraka prerade. Oni pomažu u maksimiziranju prinosa, vremena rada i kvaliteta proizvoda, dok potrošnju energije i vode svode na minimum. Pregledajte naš portfolio i pronađite odgovarajuću opremu za vaš proces.

Alfa Laval dairy processing