Tretman sira

Bilo da pravite meki, svež ili odležali tvrdi sir, potrebna vam je oprema koja odgovara vašem specifičnom procesu proizvodnje sira. Sa dubokim korenima u industriji mleka i proizvodnje sira, Alfa Laval je pokretačka snaga u inovacijama za efikasnu i pažljivu obradu, na svakom koraku. Od termičke obrade i pumpanja do separacije i čišćenja na licu mesta – Alfa Laval može da obezbedi da vaša proizvodnja sira bude u skladu sa najvišim standardima kvaliteta, higijene i održivosti.

Cheese-processing

Optimizacija svakog procesa u preradi mleka

Od sirovog mleka do gotovog mlečnog proizvoda, Alfa Laval komponente su dizajnirane da izvuku maksimum iz svakog koraka prerade. Oni pomažu u maksimiziranju prinosa, vremena rada i kvaliteta proizvoda, dok potrošnju energije i vode svode na minimum. Pregledajte naš portfolio i pronađite odgovarajuću opremu za vaš proces.

Alfa Laval dairy processing