Tretman mleka i pavlake

Kako se tržište mleka i pavlake razvija, potreba za inovacijama proizvoda nikada nije bila veća. Da bi proizvodile visokokvalitetne proizvode po konkurentnim cenama, mlekarama je potrebna oprema za preradu koja može da poveća efikasnost, a istovremeno obezbeđuje higijenu i nežno rukovanje proizvodima. Od prijema do gotovog proizvoda i čišćenja na licu mesta: Alfa Lavalov asortiman higijenskih komponenti za preradu mleka obezbeđuje visokoefikasnu preradu mleka i pavlake sa malim smicanjem.

Milk-and-cream-processing

Optimizacija svakog procesa u preradi mleka

Od sirovog mleka do gotovog mlečnog proizvoda, Alfa Laval komponente su dizajnirane da izvuku maksimum iz svakog koraka prerade. Oni pomažu u maksimiziranju prinosa, vremena rada i kvaliteta proizvoda, dok potrošnju energije i vode svode na minimum. Pregledajte naš portfolio i pronađite odgovarajuću opremu za vaš proces.

Alfa Laval dairy processing