Pasterizacija koncentrata soka: Kako poboljšati energetsku efikasnost i smanjiti ukupne troškove vlasništva?

Tokom pasterizacije soka, viskozitet ima veliki uticaj na energetsku efikasnost izmenjivača toplote sa zaptivačem i okvirom i pumpe za dovod. U ovom članku saznajte više o tome kako poboljšati efikasnost i istovremeno smanjiti ukupne troškove vlasništva.

DATUM 2023-11-28
orange juice 640X360

Tehnički članak

Da li ste zainteresovani da saznate kako možete da smanjite potrošnju energije i ukupne troškove vlasništva za 23%?

Konzumacija soka u svetu

U 2017. godini 70% svetskog komercijalnog soka od pomorandže proizvedeno je u Brazilu, a 65% se izvozi u Evropu. Ovaj scenario je tipičan za proizvodnju soka, jer se u jako malo zemalja širom sveta nalaze povoljni uslovi za uzgoj različitih vrsta voća. Voće se lokalno prerađuje u sok, a zatim se izvozi širom kontinenata za širu potrošnju (izvor: beveragedaily.com). 

U zavisnosti od vrste voća i ciljanog tržišta, sok se isporučuje ili kao premijum sok narandže standardne jačine ili koncentrat da bi se smanjili troškovi prevoza, koji bi se zatim ponovo razblažavao u stanicama za flaširanje blizu mesta konzumiranja. Oko 70% 20.6 miliona tona čistog voćnog soka konzumiranog širom sveta tokom 2017. godine dobijeno je iz koncentrata prema istraživanjima kompanije za strateško istraživanje tržišta Euromonitor.

Termička obrada sokova i potrošnja energije

Tokom procesa vrši se pasterizacija ili UHT tretman kako bi se osigurao rok trajanja soka tokom otpreme i skladištenja. Ovi toplotni tretmani direktno utiču na troškove proizvodnje soka zbog količine utrošene energije.

Tokom proizvodnje potrošnja energije može varirati. Što je veća viskoznost proizvoda, veći je utrošak energije. Visoka viskoznost proizvoda utiče na efikasnost pumpe kao i na efikasnost prenosa toplote izmenjivača toplote na linijama za preradu hrane; takođe smanjuje propusnost.

Bolja energetska efikasnost i smanjenje ukupnih troškova vlasništva

Da bismo pomogli proizvođačima da postignu više u proizvodnji soka, proizveli smo belu knjigu koja treba treba da pomogne pri izboru izmenjivača toplote i pumpi za napajanje kako bi se smanjila potrošnja energije. Preuzmite belu knjigu u nastavku da biste saznali više.

Da li ste zainteresovani da poboljšate energetsku efikasnost i smanjite ukupne troškove vlasništva?

Ako je odgovor potvrdan, pogledajte ovaj tehnički članak, „smanjite ukupne troškove vlasništva za pasterizaciju koncentrata soka za 23%“ i saznajte više o sledećim temama.

Citrus 640x360