2020-06-03 Financial news

Kompanija Alfa Laval se pridružuje inicijativi „Biznis strategija-1.5°C“ kako bi ubrzala svoje napore da do 2030. godine prestane da emituje ugljenik

Kompanija Alfa Laval - svetski lider u prenosu toplote, centrifugalnom odvajanju i rukovanju tečnošću - pridružila se „Biznis strategiji-1.5°C“, naslednici inicijative „Eksponencijalni strateški plan“. U suštini, to je vodič za klimatsku strategiju i delovanje, koja ima za cilj da transformiše ekonomiju premeštanjem fokusa poslovanja na rešenja sa 0% emisijom ugljenika. Pružiti podršku kroz partnerstvo ovakvoj inicijativi u skladu je sa ambicijom kompanije Alfa Laval da u narednih deset godina prestane da emituje ugljenik.

Inicijativa „Biznis strategija-1.5°C“ pokrenuta je u januaru 2020. godine u Davosu, Švajcarska. Pruža alate kompanijama i organizacijama koje se žele uskladiti sa ambicijom 1.5°C da se prepolovi štetna emisija barem na svakih 10 godina. Alfa Laval će koristiti vodič u sopstvenom strateškom radu, a i kada podržava dobavljače, kupce i partnere u njihovim naporima da smanje emisije ugljenika.

„Ako se složimo da se svet mora prebaciti na ekonomiju koja ne emituje ugljenik, onda moramo da odradimo svoj deo u lancu vrednosti“, kaže Tom Erixon, predsednik i izvršni direktor u kompaniji Alfa Laval. „U Alfa Lavalu imamo ambiciju da do 2030. godine prestanemo da emitujemo ugljenik. Za postizanje ovog cilja biće potrebna partnerstva. Stoga smo sa zadovoljstvom podržali ovu inicijativu koja je zasnovana na najnovijoj nauci i fokusirana je na jednostavnost i brzinu."

Alfa Laval ima za cilj da smanji svoj uticaj na životnu sredinu. Postoje dugoročni ciljevi koji će podržati ove napore, među njima su smanjenje potrošnje energije i vode kao i emisija ugljenika. Do sada je zabeležen solidan napredak u nekoliko oblasti. Na primer, upravljanje smanjenjem potrošnje energije, uprkos velikim povećanjima proizvodnje. Takođe, danas više od 70 odsto električne energije koja se koristi dolazi iz obnovljivih izvora. Alfa Laval će nastaviti da se trudi da smanji emisije u sopstvenom lancu vrednosti. Takođe će nastaviti da podržava napore svojih klijenata u oblasti održivosti, na primer da smanji njihovu potrošnju vode i energije širokom ponudom održivih rešenja.

Da li ste znali da… prema Međunarodnoj agenciji za energiju, energetska efikasnost i obnovljiva energija zajedno mogu da smanje oko 90 odsto emisije CO2 povezanog sa energijom, sve do nivoa potrebnog za postizanje Pariškog sporazuma?
O kompaniji Alfa Laval  

                                                                                                               
Kompanija Alfa Laval je aktivna u oblastima energetike, pomorstva, hrane i vode, nudi svoju stručnost, proizvode i usluge širokom spektru industrija u oko 100 zemalja. Kompanija je posvećena optimizaciji procesa, stvaranju odgovornog rasta i postizanju napretka - uvek ide korak više da podrži kupce u postizanju njihovih poslovnih ciljeva i ciljeva održivosti.

Inovativne tehnologije kompanije Alfa Laval posvećene su pročišćavanju, rafinisanju i ponovnoj upotrebi materijala, promovišući odgovornije korišćenje prirodnih resursa. Doprinose unapređenju energetske efikasnosti i obnovljive toplote, boljoj preradi vode i smanjenju emisije. Time Alfa Laval ne samo da ubrzava uspeh za svoje kupce, već i ljude i planetu. Čineći svet boljim, svaki dan. Suština je u Advancing better™ (boljem napredovanju).

Alfa Laval zapošljava 17.500 ljudi. Godišnja prodaja 2019. godine iznosila je 46.5 milijardi SEK (približno 4.4 milijarde EUR). Kompanija se nalazi na listi Nasdaq OMX.

 

Oznake

Sve

Izveštaj o održivosti za 2019.

sustainability_report2019_200X281.JPG

Izveštaj ističe naše ciljeve u različitim oblastima održivosti, naš godišnji napredak i kako naši proizvodi i rešenja mogu doprineti održivom razvoju.

Pročitajte ono najvažnije, uplovite u slučajeve i kada završite - ne zaboravite da nam kažete šta mislite!

Izveštaj o održivosti za 2019.

 

Povezani sadržaj