2023-12-12 Product news

Ugljenično neutralna energija sa Qpinch i AlfaCond izmenjivačem toplote

Alfa Laval AlfaCond pločasti izmenjivač toplote sa zaptivačem podržava Qpinch tehnologiju za prevođenje rezidualne toplote u energiju za višekratnu upotrebu – pobednička saradnja za postizanje najboljih rezultata u energetskoj efikasnosti velikih razmera za teške industrije.

Uz podršku Alfa Laval stručne tehnologije prenosa toplote, Qpinch je uspeo da poveća svoje procese i obezbedi superiorno rešenje za ponovno korišćenje otpadne toplote. Ova kompanija za rekuperaciju otpadne toplote sa sedištem u Belgiji sada može da učini svoj proces najefikasnijim mogućim u industrijskom obimu zahvaljujući Alfa Laval pločastim izmenjivačima toplote sa zaptivačima. Kombinovanje Alfa Laval stručnog znanja o prenosu toplote sa Qpinch jedinstvenim rešenjem za nadogradnju otpadne toplote u dragocenu procesnu toplotu rezultiralo je efikasnijim rezultatima čak i u najtežim industrijama.

Obnavljanje sve raspoložive otpadne toplote i njeno pretvaranje u procesnu toplotu bez ugljenika nije lak poduhvat. To zahteva niz tehničkih rešenja i mnogo stručnosti. Qpinch i njihova QHT (Qpinch Heat Transformer) tehnologija su revolucionirali ovaj koncept, omogućavajući da se poveća energetska efikasnost čak i za najteže primene i otpad pretvori u opipljiv profit.

Kako njihov posao nastavlja da raste, obratili su se kompaniji Alfa Laval za podršku dok su svoje rešenje nadogradili sa laboratorijskog na industrijski nivo. Morali su da pronađu dizajn izmenjivača toplote koji bi mogao da se nosi sa novim zahtevima bez ugrožavanja učinka i pouzdanosti njihovog postojećeg proizvoda.


Svaki Qpinch uređaj je osmišljen koristeći mnogo izmenjivača toplote, zbog čega smo odlučili da uključimo Alfa Laval u procese projektovanja. Uz podršku njihovog znanja o prenosu toplote u ovoj fazi, znamo da su naši uređaji energetski najefikasnija opcija.
Wouter Ducheyne, Qpinch

Qpinch toplotni transformator je inspirisan prirodnim energetskim sistemom, jer imitira ATP/ADP ciklus koji se nalazi u živim ćelijama. Qpinch tehnologija koristi neorgansku reverzibilnu reakciju koja uključuje fosfornu kiselinu za stvaranje visokih temperatura procesa. Ova hemijska reakcija se odvija u zatvorenoj petlji između dva reaktora. Na hladnoj strani reaktora fosforna kiselina je indirektno izložena otpadnoj toploti, što izaziva endotermnu reakciju. Ova reakcija uzrokuje oligomerizaciju kiseline (od monomera do dimera) i na taj način zahvata svu otpadnu toplotu. Dimer fosforna kiselina se zatim prenosi u drugi reaktor (vruća strana), gde se kiselina vraća u svoje monomerno stanje. Ova reakcija je egzotermna i stvara toplotu procesa za višekratnu upotrebu. Jednostavnije rečeno, QHT je osmišljen za obnavljanje preostale toplote koja je jednaka ili viša od 80°C i njenu transformaciju u korisnu toplotu procesa na temperaturama do 210°C. To se obavlja pomoću fizičkohemijskog procesa koji zahteva zanemarljivu potrošnju energije.

 

qpinch-case-banner_640.jpg

 

Alfa Laval dodaje važnu vrednost svakom Qpinch uređaju tako što obezbeđuje rešenja za prenos toplote koja su skrojena za njihove jedinstvene zahteve. Efikasnost Qpinch toplotnog transformatora zavisi od temperature i pritiska kondenzacije. Što su temperatura i pritisak niži, to će proces biti efikasniji. U ovom slučaju, Alfa Laval AlfaCond je izabran kao najefikasnija opcija, jer je posebno osmišljen za kondenzaciju pod vakuumom. To je značilo da su mogli da održavaju optimalne nivoe pritiska i temperature, maksimizirajući pouzdanost i učinak za svoje kupce. Ovo partnerstvo, koje je pomerilo granice regulacije temperature, omogućilo je obema kompanijama da kombinuju svoje veštine i pomeraju granice u svojim oblastima.

Veoma smo uzbuđeni zbog ovog partnerstva sa kompanijom Qpinch jer nam pruža odličnu priliku da podržimo efikasna rešenja za obnavljanje toplote za naknadnu ponovnu upotrebu.
Julien Gennetier, Alfa Laval

Oznake

Sve
qpinch-case-banner 640

        

Činjenice

AlfaCond je pločasti površinski kondenzator osmišljen za kondenzaciju pod vakuumom. Korišćenjem Alfa Laval poluzavarene tehnologije, para se može kondenzovati u zavarenom kanalu, a rashladni medijum može da prođe kroz zaptivni kanal.

Prednosti AlfaCond:

  • Opciono podhlađenje kondenzata i gasova koji se ne kondenzuju
  • Fleksibilna konfiguracija – površina prenosa toplote se može menjati
  • Lako se instalira – kompaktan dizajn
  • Visoka upotrebljivost – lako se otvara radi pregleda i lako se čisti pomoću CIP-a
  • Pristup globalnoj servisnoj mreži Alfa Laval

Povezani sadržaj