2023-12-27 Product news

Maksimalno iskoristiti sporedne tokove u proizvodnji hrane životinjskog porekla u Francuskoj

Snažan fokus na smanjenju gubitaka i otpada u preradi hrane u Francuskoj pokreće održivost hrane jer glavni igrači u industriji nastoje da optimizuju procese i maksimiziraju prinos izvlačenjem vrednih sastojaka za hranu iz nusproizvoda životinjskog porekla.

Jedan od kupaca kompanije Alfa Laval koji se nalazi u srcu francuskog poljoprivrednog područja specijalizovan je za proizvodnju visokokvalitetnih jestivih masti od nusproizvoda prerade svinjskog i pačijeg mesa. Sa istorijom koja seže 130 godina unazad i 90 zaposlenih i 25000 tona proizvoda upakovanih svake godine, kompanija nudi jedan od najvećih asortimana jestivih masti u Evropi.

Kompanija prikuplja sirovine od farmera, klanica i postrojenja za sečenje i prerađuje životinjske masti za ljudsku ishranu pomoću procesa mokrog kaljenja.

Da bi osigurali da se kvalitet i nutritivna vrednost maksimiziraju kroz optimalna i blagovremena poboljšanja procesa, uspostavili su stručno partnerstvo, tokom niza godina, sa Alfa Laval France – posebno Olivier de la Chapell-om, menadžerom tržišta proteina i jestivog ulja i njegovim kolegama u prodajnoj kompaniji.

Tehnička ekspertiza i znanje o procesima koje je pokazao tim kompanije Alfa Laval bili su ključni za njihovu odluku da unaprede svoju liniju za mokro kaljenje koja obrađuje četiri različite vrste sirovina – svinjsko meso sa visokim sadržajem kolagena, svinjsko meso sa visokim sadržajem masti, pačije meso sa visokim sadržajem masti i pačije meso sa niskim sadržajem masti – sa ugradnjom SANX 3-faznog dekantera.

„Cilj je bio da se dekanter pokrene za sve proizvode bez promene položaja cevi za napajanje i da se dobije čista vodena faza, bez masti i suspendovanih materija“, objašnjava Olivier. „Naš dizajn dekantera omogućava veoma dobar učinak bez promene položaja izlaza tečnosti, što omogućava kupcu da lako prelazi između četiri različite vrste sirovina. Rezultati su premašili očekivanja kupaca u pogledu kvaliteta i kvantiteta.”

manek-singh-DpMzZFt18r0-unsplash.jpg

Kompanija se oslanja na dugu tradiciju pretvaranja nusproizvoda u vredan proizvod i funkcioniše iz uverenja da je mast u suštini dobar i ključni sastojak u otkrivanju ukusa u raznim namirnicama i jelima. Uzimajući ovo u obzir, kompanija Alfa Laval je istražila kako kompanija može da nastavi da obnavlja nusproizvode uz najbolji učinak svoje opreme i najefikasnije korišćenje energije i vode za proizvodnju proizvoda sa dodatnom vrednošću za kojima je velika potražnja u prehrambenoj industriji i restoranima. Krajnji cilj je bio da se učvrsti pozicija kompanije u centru održivije proizvodnje hrane“, kaže Olivier.

Fokus Alfa Laval tima bio je usmeren ka višefunkcionalnom pristupu koji je usredsređen na kupca kako bi se izoštrio fokus na to kako oprema može da poboljša učinak, optimizuje prinos i podrži rad kupaca uz povećanje efikasnosti i održivosti.

„Mi u kompaniji Alfa Laval razumemo da ne možete biti samo prodavac. Morate imati duboko razumevanje procesa kupca i biti stručni partner na nivou procesne tehnologije“, zaključuje Olivier. „Uspeh dolazi kada kupac ima poverenje u vaše znanje i stručnost, kada može da vidi da u potpunosti razumete njihove izazove i šta želi da postigne. Možemo im pomoći da ispune, pa čak i nadmaše svoja očekivanja – onda je to dobitna kombinacija i za Alfa Laval i za naše kupce.”

 

Oznake

Sve
MicrosoftTeams-image (27)

Posao sa mastima

Očekuje se da će globalno tržište jestivih životinjskih masti porasti sa 25,57 milijardi dolara u 2021. godini na 26,56 milijardi dolara u 2022. uz kombinovanu godišnju stopu rasta (CAGR) od 3,84%.

 

Nadogradnja

Upcycling

Kompanija obnavlja nusproizvode od mesa da bi proizvela proizvod sa dodatom vrednošću u obliku 25000 tona masti, koji se koristi kao sastojak u različitim vrstama proizvodnje hrane.

Istaknute tehnologije

Povezani sadržaj