2022-03-24 Product news

Predstavljamo novi Alfa Laval AC65 lemljeni pločasti izmenjivač toplote – posebno optimizovan kao isparivač za toplotne pumpe za stambeni prostor

Alfa Laval je predstavio novi AC65 lemljeni pločasti izmenjivač toplote na svom prvom onlajn događaju sa temom smanjenja emisije ugljen-dioksida, gde su se mogla videti nova, najsavremenija rešenja u oblasti energetske efikasnosti, čiste energije i kružne ekonomije. Proizveden u najsavremenijoj fabrici Alfa Lavala u San Bonifaciju, Italija, AC65 je dizajniran da zadovolji rastuću potražnju tržišta za izmenjivačima toplote nove generacije.

 

Svake godine Alfa Laval isporučuje na milione izuzetno povoljnih izmenjivača toplote na tržište kotlova; kao i stotine hiljada izmenjivača toplote visokih performansi i vrhunskog kvaliteta na tržište toplotnih pumpi. Međutim, svet grejanja je počeo brzo i dramatično da se menja. Kotlovi se postepeno zamenjuju toplotnim pumpama. Ova promena stvara sve veću potražnju za izmenjivačima toplote optimizovanim za korišćenje sa toplotnim pumpama, uključujući najnoviju inovaciju kompanije Alfa Laval, AC65, koja pruža ono što Alfa Laval zove potpuna efikasnost.

Potpuna efikasnost obuhvata sledeće:

  • Toplotna efikasnost. Performanse AC65 su bez premca. Toplotne pumpe dizajnirane da koriste AC65 kao isparivač mogu dostići COP iznad 4,5 u nominalnim uslovima.
  • Razvojna efikasnost. Kompaktan dizajn AC65 izmenjivača čini ga idealnim za toplotne pumpe u stambenom prostoru i pogodnim za rad sa novim rashladnim fluidima niskog GVP-a, uključujući propan.
  • Efikasnost procesa. Visok proizvodni kapacitet održava AC65 izmenjivač konkurentnim po pitanju cene, dok istovremeno ispunjava najviše standarde kvaliteta.

Alfa Laval AC65 savršeno odgovara toplotnim pumpama novijeg datuma

Visok i tanak dizajn AC65 izmenjivača stvara veliku toplotnu dužinu, što garantuje da uređaj nije samo visoko efikasan isparivač, već je i odličan kondenzator za reverzibilne toplotne pumpe.

Nekoliko jedinstvenih ključnih karakteristika daju prednost AC65 izmenjivaču toplote. Prva je FlexFLowTM, jedinstveni, asimetrični dizajn ploče koji omogućava da se minimizira punjenje rashladnog sredstva isparivača, smanjujući ukupne troškove za primene u kojima se koriste sintetička rashladna sredstva. Kod primena u kojima se koristi propan – prirodni rashladni fluid sa niskim GVP-om,što je rastući trend – ova karakteristika je još važnija, pošto je količina propana koja se može koristiti u jednom uređaju strogo ograničena.

Asimetrični dizajn takođe smanjuje pad pritiska na sekundarnoj strani, što omogućava korišćenje manje pumpe i manje struje.

Druga važna karakteristika AC65 izmenjivača toplote je DynaStaticTM distributivni sistem.

DynaStaticTM je najnoviji distributivni sistem koji je razvio Alfa Laval. Ova tehnologija omogućava Alfa Lavalu da prilagodi oblik distributeru, što omogućava prilagođavanje AC65 izmenjivača toplote budućim trendovima i potrebama kupaca, uključujući promene u zahtevima za primene, nove rashladne fluide ili bilo koje druge zahteve. Dizajn AC65 izmenjivača toplote sa velikom toplotnom dužinom takođe doprinosi visokoj efikasnosti isparivača, jer obezbeđuje da se mešavina gasa i tečnosti koja ulazi u uređaj pravilno raspoređuje duž ploča.

Investicija za budućnost za naše klijente

„AC65 se može prilagoditi budućim trendovima i potrebama kupaca, uključujući promene u zahtevima za primene, nove rashladne fluide ili bilo koje druge zahteve. Jedinstvene karakteristike AC65 izmenjivača toplote čine ga zaista investicijom za budućnost za naše kupce“, kaže Fredrik Ekström, direktor poslovne jedinice za lemljene izmenjivače toplote spojene fuzijom.

„AC65 se proizvodi u Alfa Lavalovoj novoj fabrici San Bonifacio, koja osigurava veliki obim i visok kvalitet proizvodnje, zahvaljujući alatima i mašinama nove generacije, prema industriji 4.0“, nastavlja on. „Sa dvostruko većim proizvodnim prostorom od svog prethodnika i najsavremenijom termalnom laboratorijom, fabrika u San Bonifaciu omogućava bezbedno testiranje svih novih rashladnih sredstava, uključujući zapaljiva rashladna sredstva, kao što je propan.“

 

Da biste saznali više o liniji lemljenih pločastih izmenjivača toplote naizmenične struje, posetite:

AC lemljeni pločasti razmenjivači toplote

 

AC65 vignette
.

brazed_family_preview640x360.jpg

Alfa Laval lemljeni pločasti izmenjivači toplote su kompaktno i efikasno rešenje koje ne zahteva održavanje za grejanje, hlađenje, isparavanje i kondenzaciju kod brojnih primena.

Rešenja za lemljene pločaste izmenjivače toplote 

 

Povezani sadržaj