2019-11-22 Product news

Alfa Laval UltraPure magnetne mešalice sledeće generacije za mešanje do poslednje kapi u biotehnološkoj i farmaceutskoj industriji

Alfa Laval proširuje svoj uspešni asortiman magnetnih mešalica uvođenjem novih Alfa Laval LeviMag® UltraPure, projektovanih za sterilnu proizvodnju biotehnoloških i farmaceutskih proizvoda. Značajno unapređenje performansi i drastično smanjenje troškove održavanja, zahvaljujući dugotrajnijim ležajevima, lakim za zameni, doprinose vrhunskoj higijeni i većim prinosima.

Alfa Laval LeviMag® UltraPure magnetne mešalice sledeće generacije su zasnovane na istom patentiranom, higijenskom dizajnu kao dokazane Alfa Laval magnetne mešalice koje se koriste u farmaceutskoj industriji više od jedne decenije. One su projektovane da ispune zahteve farmaceutskih formulacija na tečnoj osnovi - od injekcija, rastvora, plazma frakcije i bakterijskih i ćelijskih kultura do suspenzija - za koje je potrebna potvrda o čistoći mešalice, mogućnosti pražnjenja, kontrola bioopterećenja, niskom smicanju i detaljna dokumentacija.

 

"Kao i njen prethodnik, Alfa Laval LeviMag UltraPure poseduje rotor koji sve vreme levitira na jakom magnetnom polju, tako da nema direktnog kontakta između osovine i nosećih površina", kaže Michale Stenderup, menadžer asortimana, mešalice i agitatori, Alfa Laval.  "Na taj način se ostvaruje veoma blago tretiranje, jer ne dolazi do mrvljenja na kućištu ležaja. Time se obezbeđuje i superiorno mešanje, nenadmašna mogućnost čišćenja i mogućnost bezbednog rada na suvo."

 

Higijensko mešanje sa niskim smicanjem

Nova Alfa Laval LeviMag UltraPure mešalica omogućava mešanje sa niskim smicanjem, blago tretiranje proizvoda i lako čišćenje. Uz mogućnost rada pri velikom rasponu brzina, magnetna mešalica poseduje specijalno dizajnirani četvorokraki rotor kojim se postiće visoka efikasnost pumpanja. Na taj način se obezbeđuje integritet proizvoda, obezbeđuje mogućnost potpunog pražnjenja i obezbeđuje efikasno mešanje do poslednje kapi jer mešalica može da radi i na suvo. Otvoren dizajn mešalice omogućava potpunu pokrivenost pri čišćenju bez demontaže, čime se olakšava efikasno uklanjanje ostataka proizvoda.

 

Mešanje do poslednje kapi

Unapređenje efikasnosti i povećanje produktivnosti su glavne oblasti na koje se fokusira Alfa Laval LeviMag UltraPure. Mešalice održavaju proizvod homogenim do poslednje kapi. Time se postiže 100% prinos.

 

Duži periodi rada uz ležajeve koji se mogu menjati i zahtevaju malo održavanja

Velika prednost LeviMag UltraPure su lakoća i praktičnost servisiranja magnetne mešalice. Levitirajući ležajevi omogućavaju smanjenje troškova, unapređuju bezbednost proizvoda i duže periode rada. Visoko otporni muški navojni ležajevi, napravljeni od keramike od tetragonskog cirkonskog polikristala stabilizovanog sa itrijumom (YTZP) stvaraju manje čestica pri habanju, koje bi kontaminirale proizvod. Ženski navojni ležajevi se takođe malo habaju. Pored toga, zamena ženskih navojnih ležajeva, kada je potrebna, može da se izvrši na lokaciji, zbog čega je održavanje veoma praktično i ekonomično.

 

Potpuna sledljivost

Kao što je slučaj sa svim Alfa Laval UltraPure proizvodima, proizvođači biotehnoloških i farmaceutskih proizvoda mogu da budu sigurni da Alfa Laval LeviMag UltraPure ispunjava najstrože uslove za rad u najzahtevnijim sterilnim uslovima. LeviMag UltraPure se isporučuje sa Alfa Laval Q-doc, sveobuhvatnim paketom dokumentacijom. Kao pomoć pri validaciji, kvalifikaciji i upravljanju izmenama, potpuno transparentno se opisuju poreklo materijala, proizvodnja i lanci snabdevanja - od sirovina do isporučene opreme. Q-roc takođe omogućava potpunu sledljivost svih delova proizvoda.

 

Da biste saznali više o Alfa Laval LeviMag UltraPure magnetnih mešalica, posetite https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/mixing-equipment/tank-mixers/levimag-ultrapure/

O kompaniji Alfa Laval

O kompaniji Alfa Laval  

Alfa Laval je vodeći svetski dobavljač specijalizovanih proizvoda i inženjerskih rešenja zasnovanih na ključnim tehnologijama prenosa toplote, separacije i rada sa fluidima.  

Oprema, sistemi i usluge kompanije su namenjeni da pomognu klijentima da optimizuju performanse svog procesa. Rešenja im pomažu da greju, hlade, razdvajaju i transportuju proizvode u delatnostima koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda i pića, hemikalija i petrohemijom, farmaceutskim proizvodima, skrobom, šećerom i etanolom.  

Proizvodi kompanije Alfa Laval se takođe koriste u elektranama, na brodovima, za istraživanje nafte i gasa, u mašinskoj industriji, u rudarstvu i za tretman otpadnih voda, kao i za kućne klima i rashladne uređaje.  

Globalna organizacija kompanije Alfa Laval blisko sarađuje sa kupcima iz skoro 100 zemalja kako bi im pomogla da ostane ispred konkurencije na svetskoj areni. 

Globalna organizacija kompanije Alfa Laval blisko sarađuje sa kupcima iz skoro 100 zemalja kako bi im pomogla da ostane ispred konkurencije na svetskoj areni. Globalna organizacija kompanije Alfa Laval blisko sarađuje sa kupcima iz skoro 100 zemalja kako bi im pomogla da ostane ispred konkurencije na svetskoj areni. Kompanija Alfa Laval je kotirana na berzi Nasdaq OMX i u 2016 zabeležila je godišnje prihode od prodaje od oko SEK 35.6 milijardi (oko 3.77 milijardi evra). Kompanija ima oko 17 000 zaposlenih.

www.alfalaval.com

Povezani sadržaj