Revizija uspešnosti i usluge čišćenja kompanije Alfa Laval omogućuju efikasnost

Revizija uspešnosti i čišćenje na mestu kompanije Alfa Laval su omogućili termoelektrani Mincio da radi maksimalno efikasno i bez bilo kojih neplaniranih zastoja.

DATUM 2023-11-28

Kontinuirano hlađenje je neophodno u termoelektrani kako bi se izbegli gubici izlazne snage i moguća oštećenja mašina. Postrojenje za hlađenje koristi rečnu vodu koja je bogata organskim materijama koje mogu zagaditi kanale u hladnjacima i oštetiti ležajeve i pokretne delove u mašini. Da bi se to izbeglo, elektrana Mincio potpisala je dvogodišnji Ugovor o podeli odgovornosti sa kompanijom Alfa Laval, uključujući:

Na osnovu rezultata revizije uspešnosti, kompanija Alfa Laval je bila u mogućnosti da predvidi potrebu za uslugama čišćenja  i predložila je plan redovnog održavanja koji je odgovarao neprekidnom radu postrojenja.
Odlučili smo da se oslonimo isključivo na Alfa Laval. Mi imamo veliko poverenje u njihovu stručnost kao proizvođača izmenjivača toplote i naše poverenje je nagrađeno: mehanički sistemi za čišćenje ploča u kombinaciji sa upotrebom hemijskih deterdženata koje predlaže Alfa Laval veoma su efikasni."LUCIANO ALETTO, MENADŽER POSTROJENJA U TELMOELEKTRANI  MINCIO

Povećanje učinka sa Alfa Lavalovim portfoliom usluga 360°

Naš bogat portfolio usluga nudi sve usluge koje su vam potrebne da osigurate vrhunski učinak, maksimalnu funkcionalnost i efikasnost vaše Alfa Laval opreme tokom njenog radnog veka. Bićete mirni uz naš tim stručnjaka i dostupnost delova.

 Više o Alfa Laval 360° Portfoliu usluga

Kupac

Termoelektrana Mincio snage 380 megavata koja se sastoji od kombinovanog ciklusa turbine na gas u vlasništvu četiri društva sa ograničenom odgovornošću u severnoj Italiji.