Pumpa je dobra koliko i njen zaptivač vratila

U velikoj evropskoj mlekari, Alfa Laval LKH pumpa je uspešno prenosila tečnost kroz regulacioni ventil dve godine bez ikakvih problema. Ali kada je došlo vreme za zamenu zaptivača vratila, „piratski“ zaptivač je postavljen umesto originalnog Alfa Lavalovog dela. Piratski zaptivač je trajao svega 16 dana..

DATUM 2023-11-28


Naučena rekcija: neoriginalni zaptivači vratila mogu biti jeftiniji na kraći rok, ali na duži rok, nizak kvalitet neodobrenih zaptivača predstavlja rizik i dovodi do kvara pumpe.

Zaptivač vratila LKH pumpe, „srce pumpe“, je uređaj koji sprečava prolazak fluida duž rotirajućeg vratila unutar pumpe. Loše zaptivanje može izazvati prekid rada pumpe. Kada kompanije investiraju u Alfa Lavalove proizvode, sa dobrim razlogom kupovina nosi i poruku kupcima koliko je važno koristiti isključivo originalne Alfa Lavalove rezervne delove kada je potrebno obaviti zamenu dela.

Procena

Neoriginalni delovi su testirani u laboratorijskim uslovima, uz poređenje dimenzija sa onim na proizvođačkim skicama za originalne delove, zajedno sa analizom korišćenih materijala. Pored toga, piratski delovi su procenjivani u odnosu na higijenske specifikacije koje se zahtevaju u mlekarskoj industriji.

Slede nalazi vezani za neoriginalne delove:

  • Neoriginalni delovi su bili lošijeg kvaliteta, i manje otpornosti na koroziju
  • Testirani zaptivači nisu bili propisanih dimenzija, čime je ugradnja delova bila problem
  • Zaptivna strana je bila podložna uticaju hemikalija tokom CIP uslova
  • Kvalitet izrade i završni sloj su bili ispod standarda
  • Zaravnjenost je bila loša, što je izazivalo curenje
  • Rotirajuće delove su ometali nepropisno dimenzionisani elastomeri
  • Materijali nisu zadovoljavali higijenske zahteve


Ambalaža nije garantovala kvalitetan proizvod.

Zaključak

Visok kvalitet Alfa Lavalovih originalnih rezervnih delova pruža uverenje o bezbednosti, efikasnosti, neprekidnom radu i izbegavanju rizika. U slučaju ove konkretne mlekare, upotreba „piratskih“ zaptivača, bez ikakvih oznaka dobavljača ili proizvođača i bez informacija o kontaktu, je rezultovala gubitkom produktivnosti i nižom profitabilnošću.

Ukoliko je cilj smanjenje troškova cilj, kupovina neoriginalnih delova ne omogućuje nikakve uštede na duži rok; originalni delovi su izrađeni tako da se poklapaju sa Alfa Lavalovim proizvodima – nije drugi proizvođač ne može zadovoljiti te specifikacije. U slučaju ove Alfa Lavalove LKH pumpe, investicija se može zaštititi korišćenjem delova predviđenih za nju.

Alfa Laval proizvodi pružaju kvalitet, visoke standarde i duži efikasniji upotrebni vek opreme.