Niža ukupna cena vlasništva zahvaljujući ugovoru o podeli odgovornosti sa kompanijom Alfa Laval.

Cargill je međunarodni proizvođač hrane, poljoprivrednih i industrijskih proizvoda. Četiri Alfa Lavalova separatora sa sistemim za praćenje stanja su pušteni u rad u fabrici suncokretovog jestivog ulja ove kompanije u Amsterdamu, Holandija. Cargill je takođe investirala i u ugovor o podeli odgovornosti sa proširenim garancijama za izvlačenje maksimalnih koristi iz nove opreme.

DATUM 2023-11-28

Ugovor o podeli odgovornosti čini kompaniju Alfa Laval potpuno odgovornom za sve usluge održavanja za četiri separatora tokom narednih deset godina. Godišnja naknada je fiksna i pokriva sve troškove rezervnih delova i rada bez obzira na to šta je potrebno za nastavak oepracija. Ugovor takođe reguliše maksimalno vreme pre čijeg isteka mašine moraju biti u radnom stanju u slučaju neplaniranog zastoja.

Glas kupca

Radujem se saradnji i parnerstvu sa kompanijom Alfa Laval na neprekidnom unapređenju naših procesa održavanja. Takva postavka omogućuje obema kompanijama da se fokusiraju na svoje glavne kompetencije“. HENK VEDDER, RUKOVODILAC ODRŽAVANJA U CARGRILL FABRICI.”

Preventivno održavanje i praćenje stanja omogućuju optimalne performanse

Beleženjem i analiziranjem broja promenljivih, rad na održavanju se optimizira za performanse i korisno vreme rada. Problemi se otkrivaju pre nego što postanu kritični i uspostavljaju se optimalni intervali između servisiranja.

Prilagođen performansama

Sporazum o performansama predstavlja prilagođena servisna rešenja koja zadovoljavaju vaše specifične potrebe kombinujući bilo koju uslugu u Alfa Laval 360° servisnom portfoliju tokom određenog vremenskog perioda. 

Više o Alfa Laval Sporazumima o performansama 

Povećanje učinka sa Alfa Lavalovim portfoliom usluga 360°

Naš bogat portfolio usluga nudi sve usluge koje su vam potrebne da osigurate vrhunski učinak, maksimalnu funkcionalnost i efikasnost vaše Alfa Laval opreme tokom njenog radnog veka. Bićete mirni uz naš tim stručnjaka i dostupnost delova.

 Više o Alfa Laval 360° Portfoliu usluga