Alfa Laval LKH pumpe smanjuju troškove energije, zastoj i emisije

Jedna velika mlekara u Danskoj pristala je da bude objekat za zajedničko testiranje pumpi od strane Alfa Lavala i Tetra Paka. Rezultati testiranja otkrili su veliki potencijal za uštedu energije, manje troškove održavanja i manju emisiju ugljenika tokom njihove primene u filtriranju surutke. Rezultati stvarnog radnog učinka dve pumpe kupljene od drugog proizvođača doveli su do toga da se one zamene efikasnim Alfa Laval LKH pumpama. Rezultat: 20% ušteda energija, duže vreme rada, duži period između servisiranja, smanjene emisije i bolje radno okruženje.

DATUM 2023-11-28

Mlekara u Danskoj

 

Whey_protein_powder_540x360.png

Nakon procene pet različitih pumpi koje rade na filtriranju surutke, Alfa Laval je otkrio da su dve pumpe drugog proizvođača radile 24/7 i davale učinak 20% manji od zadatog. Ove pumpe su radile sa samo 50% efikasnosti, koristeći jednu polovinu raspoložive snage za pomeranje tečnosti, a drugu polovinu za izazivanje vibracija tokom procesa.

Vreme je prošlo, i došlo je do većeg kvara dve pumpe pre nego što je mlekara postupila po   preporukama Alfa Lavala nakon procene pumpi. Do ovih kvarova je došlo zbog polomljenih vratila pumpi usled zamora, vibracija i slabe efikasnosti.

,,Alfa Lavalov stručnjak je pokazao veliko tehničko znanje i pokazao nam zašto ima smisla zameniti stare pumpe,” rekao je menadžer za održavanje mlekate. ,,Želeo sam da budem siguran da će nove pumpe raditi posao, ali LKH pumpe su prevazišle moja očekivanja.”

20% godišnje uštede za troškove energije

Proračuni su pokazali da bi zamena dve stare pumpe od 110 kW Alfa Laval LKH pumpama  smanjila potrošnju energije za 44 kW/h, sa 186 na 142 kW/h. Nakon što su stare pumpe zamenjene Alfa Laval LKH pumpama, godišnja ušteda energije iznosila je gotovo 37.000 EUR.

Godišnja ušteda za održavanje od 24.000 EUR

Na svaka tri meseca mlekari je bilo potrebno održavanje postojećih pumpi zbog slabe efikasnosti, velike potrošnje električne energije, vibracija i drugih problema. Servis je tražio stručnjaka za pumpe i 24 sata zastoja po pumpi.

Nasuprot tome, Alfa Laval LKH 70 pumpe sada rade više od godinu dana bez potrebe za servisiranjem, omogućavajući još 192 sata rada zbog velike efikasnosti pumpe, dugotrajnijih potrošnih delova, manje potrošnje energije i neusporavanja usled vibriranja. Osim toga, za servisiranje LKH pumpi nije potreban stručnjak, što mlekari omogućava veću fleksibilnost .

Smanjenje emisije CO2 za 212 metričkih tona

Poboljšanje održivosti mlekare bila je dodatna prednost zamene starih pumpi Alfa Laval LKH pumpama. LKH pumpe smanjuju emisije ugljenika za 212 metričke tone svake godine, što je otprilike ekvivalentno smanjenju potrošnje benzina za 90.000 litara (24.000 galona) ili uklanjanju 39 putničkih automobila sa puteva.* Štaviše, mlekara može imati veću vrednost smanjenjem naknada za zagađenje emisijom ugljen dioksida.

Brz povrat investicije

Za manje od 16 meseci mlekara je ostvarila povrat ulaganja za Alfa Laval LKH pumpe. To je uključivalo dodatne troškove za ponovnu izgradnju sistema i kupovinu pretvarača frekvencije kako bi se LKH pokretale brže od 50 Hz. Rok otplate nije obuhvatao zamenu ili otkupnu vrednost za stare pumpe, što je možda još više skratilo rok otplate.

Bolje radno okruženje

Alfa Laval LKH pumpe su takođe poboljšale radno okruženje mlekare, čineći je bezbednijom i tišom, sa manje vibracija i manjim vršnim pritiskom nego što je to bio slučaj sa starim pumpama.

Partnerstvo koje dobitna kombinacija

Postavljanem Alfa Laval LKH pumpi u procesu filtriranja surutke bila je dobitna kombinacija za mlekaru, Tetra Pak i Alfa Laval. 

* Na osnovu EPA kalkulatora = 525.000 milja i US DOT Federal Highway Admin (Američka savezna uprava za autoputeve) ave @ 13.476 ave po vozilu godišnje

Zašto Alfa Laval LKH pumpa?

 

LKH_w_logo.png

Alfa Laval LKH centrifugalna pumpa povećava produktivnost procesa, a istovremeno obezbeđuje visoku efikasnost, nežno rukovanje proizvodima i bezbednost i higijenske uslove za hranu.

• Visoka efikasnost
• Higienski dizajn
• Mala potrošnja energije

Alfa Laval LKH pumpa